0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file666826039010b-Thay-đổi---DDPL.jpg

QUY TRÌNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

1. Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện pháp luật của công ty là một cá nhân, đảm nhận việc biểu diễn cho công ty trong việc thực hành quyền và nghĩa vụ do giao dịch công ty tạo ra. Họ đại diện cho công ty trong việc ký các hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư và cơ quan thuế, và cũng đại diện cho công ty như là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, và nghĩa vụ liên quan tại trọng tài, tòa án.

Công ty có thể chỉ định một hoặc nhiều đại diện pháp luật. Công ty phải chắc chắn rằng luôn có ít nhất một đại diện pháp luật sinh sống tại Việt Nam.

Người được chỉ định đại diện pháp luật của công ty có thể đảm nhận vị trí giám đốc, tổng giám đốc… Để thay đổi giám đốc, tổng giám đốc của công ty, cần thực hiện các bước thủ tục sau đây:

 • Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty.
 • Gửi hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thuộc tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở công ty hoặc qua mạng.
 • Trong vòng 3 ngày từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ cung cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận đại diện pháp luật mới của công ty. Công ty cần đem theo một bộ hồ sơ bản giấy để bổ sung trước khi nhận kết quả nếu đã nộp online trước đó.
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Công ty cần điều chỉnh theo yêu cầu và thực hiện nộp lại từ đầu.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu tài liệu khác nhau khi muốn thay đổi đại diện pháp luật.

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần - Này được sắp xếp theo Phụ lục II.2.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật.
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật.
 • Giấy ủy quyền - nếu người đại diện pháp luật công ty cổ phần không tự nộp hồ sơ.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

So với công ty cổ phần, việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên yêu cầu những tài liệu sau:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên - nằm trong Phụ lục II.2.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện pháp luật.
 • Giấy ủy quyền - chỉ cần thiết nếu người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên không trực tiếp nộp hồ sơ.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giống như hồ sơ của công ty cổ phần, việc thay đổi giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên yêu cầu các tài liệu sau:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH hai thành viên - nằm trong Phụ lục II.2.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi đại diện pháp luật.
 • Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi đại diện pháp luật.
 • Giấy ủy quyền - chỉ cần thiết khi người đại diện pháp luật công ty TNHH hai thành viên không tự nộp hồ sơ.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

LƯU Ý KHI THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

 • Theo quy định pháp luật, không cần thiết phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề cho người đại diện pháp luật của công ty.
 • Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt: đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đòi nợ, người đại diện pháp luật của công ty phải có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, quản lý, pháp luật hoặc an ninh; và họ cũng phải có phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh rằng họ không có tiền án tiền sự trước đó.

Câu hỏi có liên quan

Câu hỏi: Cần thông báo cho cơ quan thuế khi thay đổi người đại diện pháp luật không?

Trả lời: Khi có sự thay đổi về người đại diện pháp luật, doanh nghiệp buộc phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý bằng văn bản trong vòng 10 ngày.

Câu hỏi: Không thông báo khi thay đổi người đại diện pháp luật có bị xử phạt không?

Trả lời: Nếu công ty thay đổi người đại diện pháp luật mà không thông báo cho cơ quan thẩm quyền, tùy thuộc vào thời gian thông báo, doanh nghiệp có thể bị phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng lên đến 15.000.000 đồng.

Câu hỏi: Nơi nào doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp để nộp hồ sơ, hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Thời gian xử lý hồ sơ: Kể từ ngày Phòng Đăng ký Kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc.

avatar
Holy Legal
7 ngày trước
QUY TRÌNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
1. Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của công tyNgười đại diện pháp luật của công ty là một cá nhân, đảm nhận việc biểu diễn cho công ty trong việc thực hành quyền và nghĩa vụ do giao dịch công ty tạo ra. Họ đại diện cho công ty trong việc ký các hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư và cơ quan thuế, và cũng đại diện cho công ty như là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, và nghĩa vụ liên quan tại trọng tài, tòa án.Công ty có thể chỉ định một hoặc nhiều đại diện pháp luật. Công ty phải chắc chắn rằng luôn có ít nhất một đại diện pháp luật sinh sống tại Việt Nam.Người được chỉ định đại diện pháp luật của công ty có thể đảm nhận vị trí giám đốc, tổng giám đốc… Để thay đổi giám đốc, tổng giám đốc của công ty, cần thực hiện các bước thủ tục sau đây:Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty.Gửi hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thuộc tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở công ty hoặc qua mạng.Trong vòng 3 ngày từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ cung cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận đại diện pháp luật mới của công ty. Công ty cần đem theo một bộ hồ sơ bản giấy để bổ sung trước khi nhận kết quả nếu đã nộp online trước đó.Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Công ty cần điều chỉnh theo yêu cầu và thực hiện nộp lại từ đầu.2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phầnMỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu tài liệu khác nhau khi muốn thay đổi đại diện pháp luật.Trong trường hợp bạn muốn thay đổi giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần - Này được sắp xếp theo Phụ lục II.2.Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật.Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật.Giấy ủy quyền - nếu người đại diện pháp luật công ty cổ phần không tự nộp hồ sơ.Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viênSo với công ty cổ phần, việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên yêu cầu những tài liệu sau:Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên - nằm trong Phụ lục II.2.Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện pháp luật.Giấy ủy quyền - chỉ cần thiết nếu người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên không trực tiếp nộp hồ sơ.Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.4. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lênGiống như hồ sơ của công ty cổ phần, việc thay đổi giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên yêu cầu các tài liệu sau:Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH hai thành viên - nằm trong Phụ lục II.2.Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi đại diện pháp luật.Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi đại diện pháp luật.Giấy ủy quyền - chỉ cần thiết khi người đại diện pháp luật công ty TNHH hai thành viên không tự nộp hồ sơ.Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu xác thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.LƯU Ý KHI THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TYTheo quy định pháp luật, không cần thiết phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề cho người đại diện pháp luật của công ty.Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt: đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đòi nợ, người đại diện pháp luật của công ty phải có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, quản lý, pháp luật hoặc an ninh; và họ cũng phải có phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh rằng họ không có tiền án tiền sự trước đó.Câu hỏi có liên quanCâu hỏi: Cần thông báo cho cơ quan thuế khi thay đổi người đại diện pháp luật không?Trả lời: Khi có sự thay đổi về người đại diện pháp luật, doanh nghiệp buộc phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý bằng văn bản trong vòng 10 ngày.Câu hỏi: Không thông báo khi thay đổi người đại diện pháp luật có bị xử phạt không?Trả lời: Nếu công ty thay đổi người đại diện pháp luật mà không thông báo cho cơ quan thẩm quyền, tùy thuộc vào thời gian thông báo, doanh nghiệp có thể bị phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng lên đến 15.000.000 đồng.Câu hỏi: Nơi nào doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật?Trả lời: Doanh nghiệp có thể đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp để nộp hồ sơ, hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.Thời gian xử lý hồ sơ: Kể từ ngày Phòng Đăng ký Kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc.