0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file66681c3384076-THAY-ĐỔI-TÊN-CÔNG-TY.jpg

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP, CÔNG TY

Trước khi bắt đầu quá trình thay đổi tên công ty, doanh nghiệp, bạn cần đảm bảo rằng tên mới mà bạn dự định sử dụng không bị trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với bất kỳ tên doanh nghiệp nào khác đã được đăng ký trong cả nước. Bạn có thể kiểm tra điều này tại trang web dangkykinhdoanh.gov.vn. Các yếu tố cần kiểm tra bao gồm tên công ty mới, phiên bản tiếng Anh và tên viết tắt.

Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty cổ phần

Có sự tương đồng và khác biệt trong hồ sơ thay đổi tên đối với từng loại hình công ty. Dưới đây là danh sách các giấy tờ cần thiết cho việc thay đổi tên một công ty cổ phần:

 • Mẫu thông báo;
 • Quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi tên;
 • Biên bản cuộc họp của hội đồng quản trị thảo luận về thay đổi tên;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, đặc biệt là thay đổi tên;
 • Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin về kế toán, phương pháp tính thuế (nếu doanh nghiệp chưa có thông tin này);
 • Giấy ủy quyền cho người được giao thực hiện các thủ tục (nếu người đại diện không thực hiện trực tiếp các thủ tục).

Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty TNHH 1 Thành viên

Hồ sơ để thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Mẫu thông báo;
 • Thông báo về việc thay đổi tên trên Giấy phép kinh doanh;
 • Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin liên quan đến kế toán, phương pháp tính thuế (nếu thông tin này chưa có);
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên liên quan đến việc đổi tên;
 • Giấy ủy quyền cho người được chỉ định thực hiện các thủ tục.

Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Mẫu thông báo;
 • Thông báo về việc thay đổi tên công ty trong Giấy phép kinh doanh;
 • Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin kế toán và phương pháp tính thuế (nếu những thông tin này chưa có);
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên về việc đổi tên;
 • Biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên liên quan đến việc đổi tên;
 • Giấy ủy quyền cho người được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục.

1.Quy trình và thời gian nộp hồ sơ để thay đổi tên công ty

Hồ sơ để thay đổi tên công ty có thể được nộp bằng hai phương thức: trực tiếp hoặc trực tuyến.

 • Nộp trực tiếp:
 • Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, bạn cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;
 • Trong vòng từ 3 tới 5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn;
 • Nếu hồ sơ của bạn là hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh với tên mới của công ty. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra yêu cầu cho việc chỉnh sửa hoặc bổ sung. Khi đó, bạn sẽ cần xử lý và nộp lại hồ sơ từ ban đầu.
 • Nộp trực tuyến:
 • Bạn sẽ cần scan bộ hồ sơ và tiến hành nộp theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nếu hồ sơ của bạn là hợp lệ, bạn sẽ cần nộp thêm một bản hồ sơ giấy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo và sẽ cần thực hiện kiểu tương tự như khi nộp trực tiếp.

Chú ý:

Những lỗi thường gặp khi hồ sơ bị từ chối:

 • Đôi khi tên tiếng Anh thường bị dịch sai. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng bất kì từ tiếng Anh nào, bạn cần chứng minh được rằng từ đó có nghĩa khi được dịch sang tiếng Việt;
 • Có một số tên đang trong quá trình giải thể nên ngay cả khi tên không trùng lặp khi kiểm tra, khi bạn nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn vẫn có thể gặp phải vấn đề về việc trùng lặp tên.

2. Những điểm cần lưu ý sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

Sau khi bạn đã hoàn thành thủ tục đổi tên doanh nghiệp, để tránh những lỗi pháp lý có thể dẫn tới việc bị phạt, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

2.1. Đặt dấu mới và công bố mẫu dấu

Nếu bạn đã chọn sử dụng dịch vụ đổi tên công ty từ Anpha, hoạt động đặt dấu mới và công bố mẫu dấu sẽ được Anpha tiến hành toàn bộ.

2.2. Tạo bảng tên mới

Tương tự như khi lập công ty mới, trong trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, bạn cũng cần tạo bảng tên mới với thông tin mới đã được thay đổi.

2.3. Gửi lại dấu cũ cho cơ quan công an

 • Đối với doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01/07/2015, cơ quan đã cấp dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Do đó, sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên công ty, bạn cần gửi lại dấu cũ cho cơ quan công an.
 • Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 07/2015 trở đi không cần phải trả lại dấu, nhưng sau khi thay đổi tên công ty, bạn không được phép sử dụng dấu với tên cũ trong bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp.

2.4. Xử lý hóa đơn cũ và thông báo phát hành hóa đơn mới dựa theo tên công ty mới

Hành động cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hóa đơn mà doanh nghiệp dùng, sau khi thay đổi tên công ty, cách xử lý hàng loạt hóa đơn sẽ khác nhau:

 • Đối với hóa đơn giấy (trong trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ): Sau khi nộp thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC, doanh nghiệp dùng dấu vuông lúc khắc tên công ty mới và đóng lên hóa đơn (ở vị trí chứa tên công ty cũ) và sau đó xuất hóa đơn như bình thường.
 • Đối với hóa đơn điện tử cũng có 2 tình huống (phụ thuộc vào từng Cục Thuế):

Trường hợp 1

 • Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh tên công ty;
 • Doanh nghiệp nộp mẫu TB04/AC - thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn.

Trường hợp 2

 • Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh tên công ty;
 • Hủy bỏ hóa đơn cũ (số hóa đơn chưa dùng hết);
 • Doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn với tên công ty mới.

Thực tế, hầu hết các Cục Thuế yêu cầu thực hiện các hành động giống như trong trường hợp 2

Câu hỏi có liên quan
Câu hỏi: Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi tên công ty là ở đâu?

Trả lời: Khi bạn đã chuẩn bị xong tất cả các giấy tờ cần thiết, bạn cần đem hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty của bạn đặt trụ sở để nộp.

Câu hỏi: Thời gian Sở cần để xử lý hồ sơ là bao lâu?

Trả lời: Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh mới nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được yêu cầu để sửa đổi hoặc bổ sung. Sau khi đã chỉnh sửa hồ sơ, bạn cần nộp lại từ đầu.

avatar
Holy Legal
7 ngày trước
QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP, CÔNG TY
Trước khi bắt đầu quá trình thay đổi tên công ty, doanh nghiệp, bạn cần đảm bảo rằng tên mới mà bạn dự định sử dụng không bị trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với bất kỳ tên doanh nghiệp nào khác đã được đăng ký trong cả nước. Bạn có thể kiểm tra điều này tại trang web dangkykinhdoanh.gov.vn. Các yếu tố cần kiểm tra bao gồm tên công ty mới, phiên bản tiếng Anh và tên viết tắt.Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty cổ phầnCó sự tương đồng và khác biệt trong hồ sơ thay đổi tên đối với từng loại hình công ty. Dưới đây là danh sách các giấy tờ cần thiết cho việc thay đổi tên một công ty cổ phần:Mẫu thông báo;Quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi tên;Biên bản cuộc họp của hội đồng quản trị thảo luận về thay đổi tên;Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, đặc biệt là thay đổi tên;Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin về kế toán, phương pháp tính thuế (nếu doanh nghiệp chưa có thông tin này);Giấy ủy quyền cho người được giao thực hiện các thủ tục (nếu người đại diện không thực hiện trực tiếp các thủ tục).Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty TNHH 1 Thành viênHồ sơ để thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:Mẫu thông báo;Thông báo về việc thay đổi tên trên Giấy phép kinh doanh;Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin liên quan đến kế toán, phương pháp tính thuế (nếu thông tin này chưa có);Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên liên quan đến việc đổi tên;Giấy ủy quyền cho người được chỉ định thực hiện các thủ tục.Bộ hồ sơ để thay đổi tên công ty TNHH 2 Thành viên trở lênBộ hồ sơ để thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bao gồm các giấy tờ sau đây:Mẫu thông báo;Thông báo về việc thay đổi tên công ty trong Giấy phép kinh doanh;Thông báo cập nhật số điện thoại, thông tin kế toán và phương pháp tính thuế (nếu những thông tin này chưa có);Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên về việc đổi tên;Biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên liên quan đến việc đổi tên;Giấy ủy quyền cho người được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục.1.Quy trình và thời gian nộp hồ sơ để thay đổi tên công tyHồ sơ để thay đổi tên công ty có thể được nộp bằng hai phương thức: trực tiếp hoặc trực tuyến.Nộp trực tiếp:Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, bạn cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;Trong vòng từ 3 tới 5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn;Nếu hồ sơ của bạn là hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh với tên mới của công ty. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra yêu cầu cho việc chỉnh sửa hoặc bổ sung. Khi đó, bạn sẽ cần xử lý và nộp lại hồ sơ từ ban đầu.Nộp trực tuyến:Bạn sẽ cần scan bộ hồ sơ và tiến hành nộp theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;Nếu hồ sơ của bạn là hợp lệ, bạn sẽ cần nộp thêm một bản hồ sơ giấy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo và sẽ cần thực hiện kiểu tương tự như khi nộp trực tiếp.Chú ý:Những lỗi thường gặp khi hồ sơ bị từ chối:Đôi khi tên tiếng Anh thường bị dịch sai. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng bất kì từ tiếng Anh nào, bạn cần chứng minh được rằng từ đó có nghĩa khi được dịch sang tiếng Việt;Có một số tên đang trong quá trình giải thể nên ngay cả khi tên không trùng lặp khi kiểm tra, khi bạn nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn vẫn có thể gặp phải vấn đề về việc trùng lặp tên.2. Những điểm cần lưu ý sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty, doanh nghiệpSau khi bạn đã hoàn thành thủ tục đổi tên doanh nghiệp, để tránh những lỗi pháp lý có thể dẫn tới việc bị phạt, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:2.1. Đặt dấu mới và công bố mẫu dấuNếu bạn đã chọn sử dụng dịch vụ đổi tên công ty từ Anpha, hoạt động đặt dấu mới và công bố mẫu dấu sẽ được Anpha tiến hành toàn bộ.2.2. Tạo bảng tên mớiTương tự như khi lập công ty mới, trong trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, bạn cũng cần tạo bảng tên mới với thông tin mới đã được thay đổi.2.3. Gửi lại dấu cũ cho cơ quan công anĐối với doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01/07/2015, cơ quan đã cấp dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Do đó, sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên công ty, bạn cần gửi lại dấu cũ cho cơ quan công an.Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 07/2015 trở đi không cần phải trả lại dấu, nhưng sau khi thay đổi tên công ty, bạn không được phép sử dụng dấu với tên cũ trong bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp.2.4. Xử lý hóa đơn cũ và thông báo phát hành hóa đơn mới dựa theo tên công ty mớiHành động cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hóa đơn mà doanh nghiệp dùng, sau khi thay đổi tên công ty, cách xử lý hàng loạt hóa đơn sẽ khác nhau:Đối với hóa đơn giấy (trong trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ): Sau khi nộp thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC, doanh nghiệp dùng dấu vuông lúc khắc tên công ty mới và đóng lên hóa đơn (ở vị trí chứa tên công ty cũ) và sau đó xuất hóa đơn như bình thường.Đối với hóa đơn điện tử cũng có 2 tình huống (phụ thuộc vào từng Cục Thuế):Trường hợp 1Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh tên công ty;Doanh nghiệp nộp mẫu TB04/AC - thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn.Trường hợp 2Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh tên công ty;Hủy bỏ hóa đơn cũ (số hóa đơn chưa dùng hết);Doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn với tên công ty mới.Thực tế, hầu hết các Cục Thuế yêu cầu thực hiện các hành động giống như trong trường hợp 2Câu hỏi có liên quanCâu hỏi: Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi tên công ty là ở đâu?Trả lời: Khi bạn đã chuẩn bị xong tất cả các giấy tờ cần thiết, bạn cần đem hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty của bạn đặt trụ sở để nộp.Câu hỏi: Thời gian Sở cần để xử lý hồ sơ là bao lâu?Trả lời: Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh mới nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được yêu cầu để sửa đổi hoặc bổ sung. Sau khi đã chỉnh sửa hồ sơ, bạn cần nộp lại từ đầu.