0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Trần Mỹ Dung
Điểm thưởng: 81
Tìm kiếm công ty Luật/ Doanh nghiệp
Người theo dõi
6 người
Xem tất cả
Đang theo dõi
0 người
Xem tất cả
Trần Mỹ Dung
834 ngày trước
Bài viết
Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% với một số hàng hóa, dịch vụ
Công ty luật legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về Giảm thuế GTGT xuống 8% với một số hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hànhGiảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% với một số hàng hóa, dịch vụNgày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.Thuế suất 8 áp dụng cho đối tượng nàoThuế suất GTGT giảm xuống 8% được áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được áp mức thuế suất 10% trừ một số hàng háo, dịch vụ không được quy định trong phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 15/2020/NĐ-CP.Theo đó, giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP Được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.Danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgtKhông phải danh mục hàng hóa, dịch vụ nào cũng được hưởng thuế gtgt 8%, danh mục hàng hóa được giảm thuế suất 8% được quy định chi tiết tại: Phụ lục I nghị định 15/2022 tại đây.Mã ngành được giảm thuế gtgtMã ngành kinh tế là dãy ký tự được mã hóa, theo bảng chữ cái hoặc bằng số nhằm thể hiện một ngành nghề kinh doanh cụ thể.Theo quy định hiện hành thì đối với các mã ngành hàng háo, dịch vụ có trong bẩng dưới đây sẽ được giảm thuế gtgt còn 8%.Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 15/2022Giảm thếu gtgt đối với các loại hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể tại phụ lục I nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nghị định này quy định cụ thể từng mã hàng hóa, dịch vụ được phép áp dụng thuế gtgt 8%.Xem chi tiết phụ lục I của nghị định 15/2022/NĐ-CP tại đây.Trên đây là bài viết tư vấn của Legalzone.Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.Email: Support@legalzone.com.Hotline: 0888889366.Fanpage: Công ty Luật Legalzone.
Trần Mỹ Dung
847 ngày trước
Bài viết
BIỂU CAM KẾT WTO
 Việt Nam gia nhập WTO là một trong những nguyên nhân giúp đất nước ta thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn. Vậy tại sao như thế? mọi người cùng Legalzone tìm hiểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của biểu cam kết ra saoBIỂU CAM KẾT WTOĐàm phán mở cửa thị trường dịch vụ trong khuôn khổ đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được tiến hành theo các nguyên tắc của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS).Dựa trên những nguyên tắc này, các quốc gia hay vùng lãnh thổ chưa là Thành viên WTO tiến hành đàm phán mở cửa thị trường với các Thành viên WTO căn cứ theo yêu cầu đàm phán mà các Thành viên này đưa ra.Kết quả đàm phán cuối cùng được thể hiện trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (xin gọi tắt là Biểu cam kết dịch vụ)Nội dung của Biểu cam kết dịch vụBiểu cam kết dịch vụ gồm 3 phần:cam kết chung;cam kết cụ thể ;và danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN).Phần cam kết chung:Bao gồm các cam kết được áp dụng chung cho tất cả các ngành và phân ngành dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ.  Phần này chủ yếu đề cập tới những vấn đề kinh tế - thương mại tổng quát như các quy định về chế độ đầu tư, hình thức thành lập doanh nghiệp, thuê đất, các biện pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước v.v…Phần cam kết cụ thể:Bao gồm các cam kết được áp dụng cho từng dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ.Mỗi dịch vụ đưa ra trong Biểu cam kết như dịch vụ viễn thông, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, v..v sẽ có nội dung cam kết cụ thể áp dụng riêng cho dịch vụ đó.Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ và mức độ đối xử quốc gia dành cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong dịch vụ đó.Danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc liệt kê các biện pháp:Được duy trì để bảo lưu việc vi phạm nguyên tắc MFN đối với những dịch vụ có duy trì biện pháp miễn trừ. Theo quy định của GATS, một thành viên được vi phạm nguyên tắc MFN nếu thành viên đó đưa biện pháp vi phạm vào danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc và được các Thành viên WTO chấp thuận.Cấu trúc của Biểu cam kết dịch vụBiểu cam kết dịch vụ gồm 4 cột:cột mô tả ngành/phân ngành;cột hạn chế về tiếp cận thị trường;cột hạn chế về đối xử quốc gia vàcột cam kết bổ sung.Cột mô tả ngành/phân ngành thể hiện tên dịch vụ cụ thể được đưa vào cam kết.Theo danh mục phân loại ngành dịch vụ của Ban Thư ký WTO, có tất cả 11 ngành và 155 phân ngành dịch vụ được các Thành viên WTO tiến hành đàm phán.Mỗi ngành hoặc phân ngành trong danh mục phân loại được xác định tương ứng với mã số của Bảng phân loại sản phẩm trung tâm (CPC).Kiểu xác định này cũng tương tự như xác định mã phân loại hàng hoá (HS) trong biểu thuế xuất nhập khẩu.Ví dụ, một thành viên muốn đưa ra một bản chào hoặc một cam kết đối với phân ngành dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Trong danh mục của Ban thư ký WTO (W/120), dịch vụ này thuộc phần có tiêu đề chung gọi là "Dịch vụ bảo hiểm". Thông qua việc tham chiếu đến CPC, dịch vụ bảo hiểm nhân thọ có số phân loại CPC tương ứng là 8129.Cột hạn chế về tiếp cận thị trường liệt kê các biện pháp duy trì đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.GATS quy định 6 loại biện pháp hạn chế bao gồm:1) hạn chế về số lượng nhà cung cấp dịch vụ;2) hạn chế về tổng giá trị của các giao dịch hoặc tài sản;3) hạn chế về tổng số hoạt động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ cung cấp;4) hạn chế về số lượng lao động;5) hạn chế hình thức thành lập doanh nghiệp;6) hạn chế góp vốn của nước ngoài.Biểu cam kết nào liệt kê càng nhiều biện pháp nói trên thì mức độ mở cửa thị trường cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài càng hẹp. Cột hạn chế về đối xử quốc gia liệt kê các biện pháp nhằm duy trì sự phân biệt đối xử giữa nhà cung cấp dịch vụ trong nước với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.Biểu cam kết nào liệt kê càng nhiều biện pháp trong cột hạn chế về đối xử quốc gia thì sự phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ trong nước với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài càng lớn.Cột cam kết bổ sung liệt kê các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp và tiêu dùng dịch vụ nhưng không thuộc về hạn chế tiếp cận thị trường hay hạn chế về đối xử quốc gia.Cột này mô tả những quy định liên quan đến trình độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu hoặc thủ tục về việc cấp phép v.v…Phương pháp "chọn - bỏ" và "chọn - cho"Phương pháp "chọn - bỏ" (negative approach) là cam kết theo dạng "được làm tất cả những gì không bị hạn chế". Phương pháp "chọn - cho" (positive approach) là cam kết theo dạng "chỉ được làm những gì được phép làm".WTO sử dụng phương pháp chọn - cho khi xác định phạm vi cam kết, tức là các dịch vụ được đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Theo đó, bên cam kết chỉ cam kết mở cửa thị trường cho các dịch vụ xuất hiện trong Biểu.Với những dịch vụ không xuất hiện trong Biểu, bên cam kết không có nghĩa vụ nào cả. Trong trường hợp của Việt Nam, những dịch vụ như quản lý bất động sản, in ấn, xuất bản v..v không xuất hiện trong Biểu cam kết dịch vụ. Điều đó có nghĩa là Việt Nam không cam kết gì cho những ngành này, ngoại trừ nghĩa vụ áp dụng các quy tắc chung của GATS.Phương pháp chọn - bỏ được sử dụng:Khi đưa ra cam kết đối với các dịch vụ được đưa vào Biểu. Theo đó, bên cam kết sẽ liệt kê toàn bộ các biện pháp hạn chế áp dụng cho dịch vụ có liên quan. Ngoài các biện pháp này, sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế nào khác. Nguyên tắc là như vậy nhưng một vài Thành viên WTO, khi đi vào từng ngành cụ thể, thỉnh thoảng vẫn áp dụng phương pháp chọn - cho. Vì vậy, hai cụm từ "không hạn chế, ngoại trừ" và "chưa cam kết, ngoại trừ" (được giải thích dưới đây) thường được đưa thêm vào Biểu để khẳng định phương pháp tiếp cận tại một phương thức cung cấp dịch vụ nào đó là chọn - bỏ hay chọn - cho.Các phương thức cung cấp dịch vụ GATS quy định 4 phương thức cung cấp dịch vụ, bao gồm:1) cung cấp qua biên giới;2) tiêu dùng ngoài lãnh thổ;3) hiện diện thương mại;4) hiện diện thể nhân.Phương thức cung cấp qua biên giới (gọi tắt là Phương thức 1)Là phương thức theo đó dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của một Thành viên này sang lãnh thổ của một Thành viên khác, tức là không có sự di chuyển của người cung cấp và người tiêu thụ dịch vụ sang lãnh thổ của nhau.Ví dụ, các dịch vụ tư vấn có thể cung cấp theo phương thức này.Phương thức tiêu dùng ngoài lãnh thổ (gọi tắt là Phương thức 2)Là phương thức theo đó người tiêu dùng của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một Thành viên khác để tiêu dùng dịch vụ.Ví dụ, khách du lịch nước ngoài sang Việt Nam.Phương thức hiện diện thương mại (gọi tắt là Phương thức 3)Là phương thức theo đó nhà cung cấp dịch vụ của một Thành viên thiết lập các hình thức hiện diện như công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, chi nhánh v.v…trên lãnh thổ của một Thành viên khác để cung cấp dịch vụ.Ví dụ, ngân hàng Hoa Kỳ thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam.Phương thức hiện diện thể nhân (gọi tắt là Phương thức 4)Là phương thức theo đó thể nhân cung cấp dịch vụ của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một Thành viên khác để cung cấp dịch vụ.Ví dụ, các nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.Cam kết được đưa ra cho từng phương thức từ 1 đến 4 trong hai cột hạn chế về tiếp cận thị trường và hạn chế về đối xử quốc gia.Mức độ cam kếtDo các điều kiện được sử dụng trong Biểu cam kết của mỗi Thành viên sẽ tạo ra các cam kết có tính ràng buộc pháp lý nên cần chính xác trong việc thể hiện có hay không có các hạn chế về tiếp cận thị trường và về đối xử quốc gia.Phụ thuộc vào mức độ hạn chế mà mỗi Thành viên có thể đưa ra, thường có bốn trường hợp sau:Cam kết toàn bộ Các Thành viên không đưa ra bất cứ hạn chế nào về tiếp cận thị trường hay đối xử quốc gia đối với một hoặc nhiều dịch vụ hay đối với một hoặc nhiều phương thức cung cấp dịch vụ.Khi đó, các Thành viên sẽ thể hiện trong Biểu cam kết của mình cụm từ “Không hạn chế” vào các cột và phương thức cung cấp dịch vụ thích hợp.Tuy vậy, các hạn chế được liệt kê trong phần cam kết chung vẫn được áp dụng.Cam kết kèm theo những hạn chếCác Thành viên chấp nhận mở cửa thị trường cho một hoặc nhiều ngành dịch vụ nhưng liệt kê tại các cột tương ứng của Biểu cam kết các biện pháp hạn chế áp dụng cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.Khi đó, các Thành viên sẽ thể hiện trong Biểu cam kết của mình các cụm từ như “Không hạn chế, ngoại trừ ….” hoặc “Chưa cam kết, ngoại trừ….”.Xuất phát từ nguyên tắc chọn - bỏ, nếu chỉ liệt kê biện pháp mà không kèm theo một trong hai cụm từ trên thì đương nhiên hiểu là "Không hạn chế, ngoại trừ ..".Không cam kếtCác Thành viên có thể duy trì khả năng đưa ra mọi biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia đối với một hoặc nhiều phương thức cung cấp dịch vụ cụ thể. Khi đó, các Thành viên sẽ thể hiện trong Biểu cam kết cụm từ “Chưa cam kết”. Trong trường hợp này, các cam kết liệt kê trong phần cam kết chung vẫn được áp dụng.Không cam kết vì không có tính khả thi kỹ thuậtTrong một số trường hợp, một phương thức cung cấp dịch vụ có thể là không khả thi về mặt kỹ thuật. Ví dụ, dịch vụ xây nhà cung cấp qua biên giới.Khi đó, các Thành viên sẽ thể hiện cụm từ “Chưa cam kết" nhưng ghi chú là "do không khả thi về mặt kỹ thuật"./.Biểu WTO dùng để làm gì?Là kết quả đàm phán giữa Việt Nam với các thành viên khác của WTO nhằm mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO. Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO gồm 3 phần: cam kết chung, cam kết cụ thể và danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối hệ quốc (MFN). Biểu cam kết WTO khi Việt Nam là thành viên, cam kết mở cửa của Việt Nam đối với các ngành trong đây ( và tùy theo mức độ mở cửa của Việt Nam đối với các mã ngành sẽ có điều kiện riêng đối với từng mã ngành trong biểu, và phương thức hiện diện được Việt Nam cam kết)Vai trò của biểu cam kếtLà kết quả đàm phán cuối cùng của các thành viên được thể hiện trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ. Biểu cam kết thể hiện mức độ mở cửa, phương thức hiện diện,..của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia nhập vào thị trường của các nước thành viên khác trong biểu.Mã CPC trong biểu cam kết của Việt NamNhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam hiểu rõ các quy định về hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.CPC là gì?CPC là mã nhận diện ngành, phân ngành dịch vụ trong Biểu cam kết của các quốc gia thành viên khi gia nhập WTO. Mỗi ngành, phân ngành trong Biểu cam kết về thương mại dịch vụ tương ứng với một mã CPC. Ví dụ:– Dịch vụ thuế (CPC 863).Tầm quan trọng của CPC:Mã CPC rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài do đây là căn cứ đối chiếu ngành, nghề đầu tư kinh doanh trong Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.Ngoài ra mã CPC cũng được sử dụng trong các hiệp định song phương, đa phương của Việt Nam về đầu tư nước ngoài.Mỗi mã CPC sẽ có các cam kết riêng về mở của thị trường.Ví dụ: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) quy định– Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế với cung cấp qua biên giới và tiêu dùng ở nước ngoài.Hiện diện thương mại của nhà đầu tư nước ngoài ngành dịch vụ quảng cáo không hạn chế ngoại trừ+ Nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo.– Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế đối xử quốc gia.– Cam kết bổ sung: việc quảng cáo rượu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước.Vai trò của việc Việt Nam khi gia nhập WTOThứ nhất: Về kinh tếLà động lực cũng như góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài;Thứ hai: Lợi ích pháp lýViệc tiếp cận một hệ thống thương mại dựa trên pháp quyền và sử dụng quá trình giải quyết tranh chấp trong WTO cũng thường được nhắc đến như một lý do quan trọng cho việc gia nhập WTO của Việt Nam.Thứ ba: Gia nhập WTO cũng được thúc đẩy bởi các lý do chính trịĐặc biệt, đối với các nước trong giai đoạn chuyển đổi như Việt Nam thì WTO là một công cụ giúp Chính phủ duy trì được chính sách thương mại minh bạch và tự do nhờ vào vai trò nội địa của hệ thống thương mại đa phương.Những ngành nghề không cam kết Việt Nam từ chối bằng hình thức nào?Tại sao Việt Nam không cam kết mở cửa hết tất cả ngành nghề?Do đặc thù, tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của một số ngành đối với nền kinh tế và xã hội của Việt Nam, Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường trong biểu WTO mà tùy vào từng giai đoạn Việt Nam sẽ có những quy định trong từng luật chuyên ngành đối với các nhà đầu tư nước ngoàiVề nguyên tắc khi Việt Nam tham gia biểu WTO:Đối với những ngành nghề Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường hoặc không có quy định trong biểu WTO, thì việc mở cửa đối với ngành nghề đó sẽ do Việt Nam quyết địnhvà quy định hình thức, mức độ mở cửa.Hình thức đối với những mã ngành nghề không có trong biểu WTO hoặc Việt Nam không cam kết mở:Đối với những mã ngành nghề không có trong biểu wto, mà luật chuyên ngành của Việt Nam không có quy định nào về việc cấm nhà đầu tư nước ngoài thì Nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đáp ứng các điều kiện cụ thể của từng ngành nghề đó theo luật quy định của luật chuyên ngành.Trên đây là bài viết của công ty Luật Legalzone về bài: Biểu cam kết WTO.Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:Hotline: 088888.9366hoặc Fanpage công ty: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd
Trần Mỹ Dung
849 ngày trước
Bài viết
DANH MỤC CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG( đối với các trường hợp: Thay đổi, bổ sung, gia hạng, nâng hạng và cấp lại chứng chỉ) theo NĐ 15/2021/NĐ-CP
Danh mục các chứng chỉ xây dựng Công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về điều kiện và thủ tục liên quan đến các chứng chỉ xây dựng theo quy định tại nghị định 15/2021/NĐ-CP I: ĐỐI VỚI CÁ NHÂNCấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tinMô tả:Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, gia hạn chứng chỉ; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghịKết quả Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng2.Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghềMô tả:Cá nhân thực hiện việc gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CPKết quả: Cấp lại chứng chỉ hành nghề 3.Thủ tục: Thu hồi chứng chỉ hành nghề ( theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)Mô tả: Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồiKết quả: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng4.Thủ tục: Thu hồi chứng chỉ hành nghề Mô tả: Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;b) Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;c) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;đ) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;e) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;g) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.Kết quả: Thu lại chứng chỉ hành nghề hoạt động 5.Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoạt động xây dựngMô tả:Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều  76 Nghị định 15/2021/ND-CPHồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này; b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;c) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này và bản gốc chứng chỉ hành nghề đã được cấp.Kết quả: Cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng 6.Chuyển đổi chứng chỉ ngành nghề của cá nhân Mô tả:Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề của cá nhân trong trường hợp:Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CPHồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề bao gồm:a) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;c) Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;d) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.Kết quả: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng7.         Điều chỉnh hạng chứng chỉ hoạt động xây dựng( nâng hạng)Mô tả:Việc nâng hạng chứng chỉ của cá nhân phải đáp ứng các điều kiện chung và riêng phù hợp với từng loại chwunsg chỉ cá nhân muốn nâng hạng.Hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề, bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.Kết quả: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngĐỐI VỚI TỔ CHỨCThủ tục điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lựcMô tả:Hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);đ) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;e) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);g) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.Kết quả: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức 2.Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lựcMô tả:Hồ sơ bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.Kết quả: Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức3.Thủ tục cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tinMô tả:Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồmĐơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định 15/2021/NĐ-CP và bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.Kết quả: Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức4.Gia hạn chứng chỉ năng lựcMô tả:Hồ sơ đề nghị gia hạn  chứng chỉ năng lực bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định 15/2021/NĐ-CP và bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.Kết quả: Gia hạn chứng chỉ năng lực của tổ chức5.Đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực ( trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ không do lỗi của cơ quan có thẩm quyền)Mô tả:Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định 15/2021/NĐ-CP và bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.Kết quả: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức          
Trần Mỹ Dung
885 ngày trước
Bài viết
Thành lập
Công ty TNHH là gì?Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân. chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.Có 2 loại hình công ty TNHH là:Công ty TNHH 1 thành viên:Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công tyCông ty TNHH 2 thành viên trở lên:Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá 50 người. Thành viên của công ty có thể là cá nhân, tổ chức. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải có Ban Kiểm soát.
Trần Mỹ Dung
930 ngày trước
Bài viết
Thông báo, mã OTP của ứng dụng VssID được gửi qua email
Thông báo, mã OTP của ứng dụng VssID được gửi qua emailTrung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) có Công văn 2191/CNTT-PM ngày 01/11/2021 về thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.Theo đó, điều chỉnh Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID để thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH, cụ thể:Các tin nhắn chuyển sang gửi qua email:- Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con).- Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.- Thông báo mã xác thực (OTP).- Thông báo nộp thành công hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân.- Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong.Thời gian: bắt đầu từ 08h00 ngày 29/10/2021.Trường hợp người dân chưa có thông tin email khi đăng ký giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung email để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.Công văn 2191/CNTT-PM được ban hành ngày 01/11/2021. 
Trần Mỹ Dung
930 ngày trước
Bài viết
Ngày 04/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7616/BKHĐT-QLQH về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030Ngày 04/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7616/BKHĐT-QLQH về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.Theo đó, để tăng cường công tác triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, địa phương:- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030:+ Đối với các quy hoạch đã lấy ý kiến theo quy định tại Chương III Nghị định 37/2019/NĐ-CP, khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch trình thẩm định trong năm 2021.+ Đối với các quy hoạch đã cơ bản hoàn thiện dự thảo quy hoạch, khẩn trương lấy kiến về quy hoạch theo quy định trong cuối năm 2021.+ Đối với các quy hoạch đang triển khai lập, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch, chậm nhất trong Quý I/2022 lấy ý kiến về quy hoạch.- Khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 27/9/2021.- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại c của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi.Công văn 7616/BKHĐT-QLQH được ban hành ngày 04/11/2021. 
Trần Mỹ Dung
930 ngày trước
Bài viết
Tháng 11-12: Hỗ trợ 50% kinh phí đón công nhân quay lại làm việc
Tháng 11-12: Hỗ trợ 50% kinh phí đón công nhân quay lại làm việcTheo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ kinh phí quay trở lại làm việc là đoàn viên công đoàn và người lao động đã về quê, có nhu cầu quay lại doanh nghiệp làm việc.Các đối tượng nêu trên gồm cả người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc đang nghỉ việc không hưởng lương do dịch bệnh theo thỏa thuận với doanh nghiệp về quê và quay lại làm việc sau khi doanh nghiệp phục hồi sản xuất.Về điều kiện hỗ trợ, chính sách của Tổng LĐLĐ VN hướng tới đoàn viên và người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, có nhu cầu quay lại doanh nghiệp làm việc; đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.Với doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đưa đón cần đáp ứng điều kiện có đóng kinh phí công đoàn, có từ 5.000 người lao động trở lên. Doanh nghiệp sẵn sàng đón, hỗ trợ tiền lương, nơi ở, các nhu cầu thiết yếu khác cho đoàn viên và người lao động.  Về hình thức hỗ trợ, thông qua 4 liên đoàn lao động, Tổng LĐLĐ VN sẽ hỗ trợ bằng tiền cho doanh nghiệp tổ chức phương tiện (ôtô, tàu hỏa, máy bay) đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc. Mức hỗ trợ 50% tổng số kinh phí (chỉ cho phương tiện vận chuyển) tổ chức đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/11 đến 31/12.  Tổng LĐLĐVN cũng đề nghị 4 LĐLĐ tỉnh, thành phố báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, cấp ủy, chuyên môn đồng cấp về chủ trương trên và chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát nhu cầu đón đoàn viên và người lao động quay lại làm việc của doanh nghiệp.Đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng đề xuất cụ thể đón đoàn viên và người lao động quay lại làm việc, gửi công đoàn cấp trên. 
Trần Mỹ Dung
930 ngày trước
Bài viết
Thông tin về số ca mắc Covid-19 tử vong tại Việt Nam
Thông tin về số ca mắc Covid-19 tử vong tại Việt NamNgày 05/11/2021, ghi nhận 70 ca tử vongTừ 17h30 ngày 04/11 đến 17h30 ngày 05/11 ghi nhận 70 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (33), An Giang (9), Bình Dương (6), Long An (5), Kiên Giang (3), Sóc Trăng (3), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hưng Yên (1), Đắk Lắk (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1), Bến Tre (1). Ngày 04/11/2021, ghi nhận 59 ca tử vongTừ 17h30 ngày 03/11 đến 17h30 ngày 04/11 ghi nhận 59 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (28), Bình Dương (13), Đồng Nai (3), Tiền Giang (3), Long An (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Trà Vinh (2), Bạc Liêu (1), Đắk Lắk (1), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1). Ngày 03/11/2021, ghi nhận 78 ca tử vong- Từ 17h30 ngày 02/11 đến 17h30 ngày 03/11 ghi nhận 78 ca tử vong tại TP HCM (40), Bình Dương (13), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), An Giang (3), Bạc Liêu (2), Long An (2), Kiên Giang (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 61 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.Ngày 02/11/2021, ghi nhận 74 ca tử vong- Từ 17h30 ngày 01/11 đến 17h30 ngày 02/11 ghi nhận 74 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (31), Bình Dương (19), An Giang (6), Kiên Giang (4), Đồng Nai (4), Long An (3), Cần Thơ (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1)Từ 17h30 ngày 31/10 đến 17h30 ngày 01/11 ghi nhận 52 ca tử vong tại TP HCM (25), Bình Dương (11), Hòa Bình (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Cần Thơ (2), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1). Ngày 31/10/2021, ghi nhận 53 ca tử vongTừ 17h30 ngày 30/10 đến 17h30 ngày 31/10 ghi nhận 53 ca tử vong tại TP HCM (21), Bình Dương (7), Cần Thơ (5), Đồng Nai (4), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (3), Long An (3), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Tiền Giang (1), Kiên Giang (1), Đắk Lắk (1). Ngày 30/10/2021, ghi nhận 64 ca tử vongTừ 17h30 ngày 29/10 đến 17h30 ngày 30/10 ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (13), Bạc Liêu (5), Long An (4), Sóc Trăng (4), An Giang (3),Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1). Ngày 29/10/2021, ghi nhận 56 ca tử vongTừ 17h30 ngày 28/10 đến 17h30 ngày 29/10 ghi nhận 56 ca tử vong tại TP HCM (32), Bình Dương (6), Bạc Liêu (5), Đồng Nai (4), Tiền Giang (2), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Kiên Giang (1), Lâm Đồng (1). Ngày 28/10/2021, ghi nhận 54 ca tử vongTừ 17h30 ngày 27/10 đến 17h30 ngày 28/10 ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (25), Bình Dương (6), Tiền Giang (4), Long An (4), Tây Ninh (4), Đồng Nai (3), Sóc Trăng (2), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Ninh Thuận (1). Ngày 27/10/2021, ghi nhận 54 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (32), Bình Dương (8 ), Long An (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), An Giang (1), Sóc Trăng (1). Ngày 26/10/2021, ghi nhận 64 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (27), Bình Dương (14), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Long An (3), Bạc Liêu (3), Tây Ninh (3), An Giang (3), Ninh Thuận (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1). Ngày 25/10/2021, ghi nhận 65 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 65 ca tử vong tại TP HCM (40), Bình Dương (11), Đồng Nai (7), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), An Giang (1), Tiền Giang (1). Ngày 24/10/2021, ghi nhận 53 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1). Ngày 23/10/2021, ghi nhận 77 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 77 ca tử vong tại TP HCM (42), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (2), An Giang (2), Ninh Thuận (2), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Cần Thơ (1), Trà Vinh (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1). Ngày 22/10/2021, ghi nhận 56 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 56 ca tử vong tại TP. HCM (33), Bình Dương (7), An Giang (7), Long An (3), Kiên Giang (2), Đồng Nai (1), Bình Thuận (1), Bình Phước (1), Sóc Trăng (1). Ngày 21/10/2021 ghi nhận 71 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 71 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (41), Bình Dương (12), Long An (5), An Giang (4), Sóc Trăng (3), Ninh Thuận (2), Đồng Nai (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1). Ngày 20/10/2021, ghi nhận 72 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1), Đồng Nai (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 78 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.Ngày 19/10/2021, ghi nhận 75 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 75 ca tử vong tại TP HCM (47), Bình Dương (11), Đồng Nai (5), Tiền Giang (3), Long An (2), An Giang (2), Bình Thuận (2), Cà Mau (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1). Ngày 18/10/2021, ghi nhận 75 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 75 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (51), Bình Dương (14), Đồng Nai (3), Sóc Trăng (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1), Đà Nẵng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), An Giang (1). Ngày 17/10/2021, ghi nhận 63 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 63 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (38), Bình Dương (13), Đồng Nai (2), Kiên Giang (2), Sóc Trăng (2), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (1), Bạc Liêu (1), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1). (Theo Suckhoedoisong.vn)Ngày 16/10/2021, ghi nhận 88 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong tại TP HCM (58), Bình Dương (11), Tiền Giang (3), Long An (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 98 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.  Ngày 15/10/2021, ghi nhận 93 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (61), Bình Dương (18), Tiền Giang (4), Tây Ninh (2), Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1). Ngày 14/10/2021, ghi nhận 81 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 81 ca tử vong tại TP HCM (61), Bình Dương (10), Long An (3), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1). Ngày 13/10/2021, ghi nhận 106 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong tại TP HCM (73), Bình Dương (18), Long An (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Cần Thơ (1), An Giang (1), Đồng Tháp (1), Quảng Trị (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 109 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.Ngày 12/10/2021, ghi nhận 93 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (64), Bình Dương (13), An Giang (4), Kiên Giang (3), Long An (2), Bình Định (2), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Hà Nội (1), Gia Lai (1). Ngày 11/10/2021, ghi nhận 115 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 115 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (18), Đồng Nai (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Ninh Thuận (2), Long An (2), Quảng Bình (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Tây Ninh (1). Ngày 10/10/2021, ghi nhận 113 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 113 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (82), Bình Dương (12), Ninh Thuận (6), Long An (4), Đồng Nai (3), Tây Ninh (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Đắk Lắk (1), Cà Mau (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 119 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.  Ngày 09/10/2021, ghi nhận 105 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 105 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (74), Bình Dương (18), An Giang (5), Đồng Nai (3), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1). Ngày 08/10/2021, ghi nhận 114 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (78), Bình Dương (17), An Giang (7), Đồng Nai (3), Long An (3), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Kiên Giang (1), Bạc Liêu (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1). Ngày 07/10/2021, ghi nhận 120 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 120 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (92), Bình Dương (19), Đồng Nai (3), Cần Thơ (2), Bến Tre (1), Tiền Giang (1),Đắk Nông (1), Long An (1). Ngày 06/10/2021, ghi nhận 119 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 119 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (88), Bình Dương (16), Tiền Giang (2), Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Tây Ninh (2), An Giang (2), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Kiên Giang (1).Ngày 05/10/2021, ghi nhận 134 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 134 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (104), Bình Dương (15), Đồng Nai (4), An Giang (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (2), Kiên Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1). Ngày 04/10/2021, ghi nhận 130 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (93), Bình Dương (20), Long An (5), Đồng Nai (5), An Giang (3), Cà Mau (1), Vĩnh Long (1), Đà Nẵng (1), Tiền Giang (1). Ngày 03/10/2021, ghi nhận 114 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (79), Bình Dương (20), Đồng Nai (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (2), Tây Ninh (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Bình Thuận (1), Bạc Liêu (1). Ngày 02/10/2021, ghi nhận 164 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 164 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (24), Đồng Nai (5), Long An (5), Kiên Giang (2), Quảng Ngãi (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1).  Ngày 01/10/2021, ghi nhận 136 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 136 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (96), Bình Dương (19) Long An (5), Đồng Nai (5), Cần Thơ (3), An Giang (2), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Kiên Giang (1). Ngày 30/9/2021, ghi nhận 159 ca tử vong- Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (106), Bình Dương (30), An Giang (7), Đồng Nai (6), Kiên Giang (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1).- Bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: Bình Dương (28), Long An (14), Quảng Bình (2). Ngày 29/9/2021, ghi nhận 162 ca tử vongTrong ngày ghi nhận 162 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (113), Bình Dương (33), Đồng Nai (3), An Giang (3), Kiên Giang (2), Long An (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Tiền Giang (1). Ngày 28/9/2021, ghi nhận 178 ca tử vong- Số ca tử vong trong ngày: 178 ca.- Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 18.936 ca tử vong.Ngày 27/9/2021, ghi nhận 174 ca tử vongTổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 174 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (122), Bình Dương (32), Tây Ninh (4), An Giang (4), Đồng Nai (4), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Đà Nẵng (1). Ngày 26/9/2021, ghi nhận 180 ca tử vong do Covid-19Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 184 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1).  Ngày 25/9/2021, ghi nhận 180 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 180 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1.- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 220 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). Ngày 24/9/2021, ghi nhận 203 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 203 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1). Ngày 23/9/2021, ghi nhận 236 ca tử vong do Covid-19Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 236 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (175), Bình Dương (37), Long An (7), Đồng Nai (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bình Thuận (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Hà Nội (2), Bình Định (1). Ngày 21/9/2021, ghi nhận 236 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 236 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (181), Bình Dương (37), Tiền Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Cần Thơ (2), Đồng Nai (2), Đắk Nông (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).Ngày 21/9/2021, ghi nhận 240 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 240 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (184), Bình Dương (41), Kiên Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (2), Khánh Hòa (1), Hà Tĩnh (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Bình Phước (1), Tiền Giang (2). Ngày 20/9/2021, ghi nhận 234 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 215 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (163), Bình Dương (36), Bình Thuận (3), Long An (3), Kiên Giang (3), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Nghệ An (1). Ngày 19/9/2021, ghi nhận 246 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 233 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (182), Bình Dương (31), Long An (9), An Giang (3), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1).  Ngày 18/9/2021, ghi nhận 220 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 220 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1). Ngày 17/9/2021, thêm 212 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 212 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Ngày 16/9/2021, thêm 250 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 234 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1).- Bổ sung 05 ca tử vong tại Tiền Giang (3), Kiên Giang (2).Ngày 15/9/2021, thêm 250 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Ngày 14/9/2021, ghi nhận 276 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 276 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (199), Bình Dương (41), Đồng Nai (12), Tiền Giang (7), Long An (4), Kiên Giang (4), Đồng Tháp (4), Bình Thuận (2), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Ngày 13/9/2021, ghi nhận 298 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 298 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).- Bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó tại: Bình Dương (9), Đồng Tháp (52), An Giang (22).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 279 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).Ngày 12/9/2021, ghi nhận 261 ca tử vong vì Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 261 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (200), Bình Dương (39), Long An (5), Đồng Nai (6), Bình Thuận (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (2), Trà Vinh (1), Khánh Hòa (1), Cần Thơ (1), Đà Nẵng (1). Ngày 11/9/2021, ghi nhận 217ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 217 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (188), Bình Dương (10), Tiền Giang (2), Đồng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Ninh Thuận (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Long (1).- Bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước.- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 284 ca/ngày- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).  Ngày 10/9/2021, ghi nhận 272 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 254 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (195), Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).- Bổ sung 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương (14), Bình Thuận (4), Nghệ An (3).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 302 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). Ngày 09/9/2021, ghi nhận 272 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 272 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (203), Bình Dương (40), Long An (8), Đồng Tháp (6), Tiền Giang (5), Cần Thơ (1), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (trong 02 ngày 08-09/9 là 3 ca), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).- Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại:+ Tỉnh Đồng Nai: 64+ Tỉnh Kiên Giang: 5+ Tỉnh Bình Thuận: 4- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 310 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).Ngày 08/9/2021, ghi nhận 355 ca tử vong do Covid-19- Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 335 ca tử vong tại các tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh ngày 268 ca; Tỉnh Bình Dương 34 ca; Tỉnh Long An 8 ca; Tỉnh Tiền Giang ngày 7 ca; Tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày 08-09/9: 11 ca; Tỉnh Đồng Tháp 2 ca; Tỉnh Trà Vinh ngày 08/9: 1 ca; Tỉnh Vĩnh Long trong 02 ngày 08-09/9: 2 ca; Tỉnh Bến Tre 1 ca; Tỉnh Khánh Hòa 1 ca- Tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8/2021: 99 ca- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 310 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). ̣Ngày 07/9/2021, ghi nhận 316 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 316 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (253), Bình Dương (40), Long An (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (1), Phú Yên (2). Ngày 06/9/2021, ghi nhận 311 ca tử vong do Covid-19Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 311 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (ngày 5 và 6/9: có 7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1). Ngày 05/9/2021, ghi nhận thêm 281 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (222), Bình Dương (38), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Long An (3), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Nai (1). Ngày 04/9/2021, ghi nhận thêm 347 ca tử vong do Covid-19- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 347 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (256), Bình Dương (45), Long An (9), Đồng Tháp (6), Đồng Nai (ngày 3-4/9: 5 ca), Khánh Hòa (5), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (4), Đắk Lắk (2), Hà Nội (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Vĩnh Long (1).Ngày 03/9/2021, ghi nhận thêm 338 ca tử vong do Covid-19Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 338 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1). Ngày 02/9/2021, ghi nhận 217 ca tử vongTrên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1). Ngày 30/8/2021, ghi nhận 315 ca tử vongTrong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 315 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (245), Bình Dương (39), Tiền Giang (7), Long An (6), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Hà Nội (1), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). Từ ngày 28-29/8/2021, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (256), Bình Dương (31), Tiền Giang ngày 28-29/8 (18), Long An ngày 28-29/8 (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh ngày 28-29/8 (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Phúc (1).Ngày 27/8/2021, ghi nhận 356 ca tử vongTrong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 01-27/8/2021. Ngày 26/8, ghi nhận thêm 318 ca tử vong- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1). Ngày 24/8, ghi nhận thêm 335 ca tử vongTiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1). Ngày 23/8, ghi nhận 389 ca tử vong do Covid-19- Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).Ngày 21-22/8, ghi nhận 737 ca tử vong do Covid-19Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1). Ngày 20/8, ghi nhận 390 ca tử vong do Covid-19Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong:  Tại TP. Hồ Chí Minh (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1).Ngày 19/8, ghi nhận 380 ca tử vong do Covid-19Ngày 19/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 380 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (307), Bình Dương (45), Long An (17), Cần Thơ (3), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Vĩnh Long (2). Ngày 18/8, ghi nhận 298 ca tử vong do Covid-19- Ngày 18/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 298 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (255), Bình Dương (20), Long An (11), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Vĩnh Long (2), Đà Nẵng (1), Bắc Giang (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1). Ngày 17/8, ghi nhận 331 ca tử vong do Covid-19Ngày 17/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 331 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (285), Bình Dương (12), Long An (9), Tiền Giang (7), Đồng Nai (6), Cần Thơ (4), Đồng Tháp (3), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1), Vĩnh Long (1). Chiều 16/8, ghi nhận 368 ca tử vong do Covid-19Ngày 16/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 368 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (315), Bình Dương (29), Long An (8), Tiền Giang (4), Hà Nội (2), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hưng Yên (1), Khánh Hòa (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1), Thừa Thiên Huế (1). Chiều 15/8, ghi nhận 337 ca tử vong do Covid-19- Ngày 15/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 337 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Hải Phòng (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1). Chiều 14/8, ghi nhận 349 ca tử vong do Covid-19Chiều 14/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 349 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (285), Bình Dương (32), Long An (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hậu Giang (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1). Chiều 13/8, ghi nhận 275 ca tử vong (4814-5088)Chiều 13/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 275 ca tử vong (4814-5088) tại TP. Hồ Chí Minh (223), Bình Dương (25), Tiền Giang (, Đồng Tháp (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Đồng Nai (3), Long An (3), Khánh Hòa (2 ), Cần Thơ (1). Ghi nhận 326 ca tử vong vì Covid-19 từ ngày 01-12/8Chiều 12/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 326 ca tử vong (4488-4813) từ ngày 01-12/8 tại TP. Hồ Chí Minh (225), Bình Dương (42), Tiền Giang (20 ca từ ngày 10-11/8), Bà Rịa - Vũng Tàu (19 ca từ ngày 01-12/8), Long An (6), Bến Tre (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (2), Hà Nội (2), Bình Thuận (2). Chiều 11/8/2021: Ghi nhận thêm 342 ca tử vong (4146-4487) do Covid-19Chiều 11/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 342 ca tử vong (4146-4487) tại TP. Hồ Chí Minh (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).Chiều 10/8/2021: Ghi nhận thêm 388 ca tử vong (3758-4145) do Covid-19Chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 388 ca tử vong (3758-4145) tại TP. Hồ Chí Minh (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1). Ghi nhận thêm 360 ca tử vong (3398-3757) do Covid-19Chiều 09/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 360 ca tử vong (3398-3757) tại TP. Hồ Chí Minh (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Thành phố Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1). Ghi nhận thêm 147 ca tử vong (3251-3397) do Covid-19Chiều 08/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 147 ca tử vong (3251-3397) tại 07 tỉnh, thành phố như sau:+ Thành phố Hồ Chí Minh: 108 ca+ Tỉnh Bình Dương: 30 ca+ Tỉnh Long An: 05 ca+ Tỉnh Cà Mau: 01 ca+ Tỉnh Đắk Lắk: 01 ca+ Tỉnh Bình Định: 01 ca+ Tỉnh Ninh Thuận: 01 caGhi nhận 234 ca tử vong (3017-3250) từ ngày 06 - 07/8Sáng 08/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 234 ca tử vong (3017-3250) tại 13 tỉnh, thành phố như sau:+ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06-07/8: 185 ca+ Thành phố Cần Thơ ngày 07/8: 07 ca+ Tỉnh Bến Tre ngày 07/8: 07 ca+ Tỉnh Vĩnh Long ngày 07/8: 07 ca+ Tỉnh Đồng Nai ngày 07/8: 05 ca+ Tỉnh Khánh Hòa ngày 07/8: 05 ca+ Tỉnh Tây Ninh ngày 07/8: 05 ca+ Tỉnh Tiền Giang ngày 07/8: 05 ca+ Tỉnh Bình Thuận ngày 07/8: 03 ca+ Tỉnh Sóc Trăng ngày 07/8: 02 ca+ Tỉnh Bình Dương ngày 07/8: 01 ca+ Tỉnh Hậu Giang ngày 07/8: 01 ca+ Tỉnh Trà Vinh ngày 07/8: 01 ca. Thêm 296 ca tử vong (2721-3016) từ ngày 01 - 06/8/2021Chiều 06/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong (2721-3016) tại 17 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05-06/8: 219 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 03-06/8: 20 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 01-05/8: 14 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre ngày 06/8: 7 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 06/8: 7 ca+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 06/8: 5 ca+ Tại Tỉnh Tây Ninh ngày 06/8: 5 ca+ Tại Tỉnh Tiền Giang ngày 06/8: 4 ca+ Tại Thành phố Hà Nội từ ngày 03-05/8: 4 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 06/8:3 ca+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 06/8:2 ca+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 06/8:1 ca+ Tại Tỉnh Bình Dương ngày 06/8:1 ca+ Tại Tỉnh Bắc Ninh ngày 06/8: 1 ca+ Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 06/8: 1 ca+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 06/8: 1 ca+ Tại Tỉnh Hà Tĩnh ngày 06/8: 1 ca Chiều 05/8/2021, công bố thêm 393 ca tử vongChiều 5/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 393 ca tử vong (2328-2720) tại 16 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04-05/8: 214 ca+ Tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 01-05/8: 112 ca+ Tại Tỉnh Tiền Giang ngày 05/8: 27 ca+ Tại Tỉnh Long An ngày 05/8: 09 ca+ Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 05/8: 08 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai ngày 05/8: 08 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre ngày 05/8: 04 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 05/8: 03 ca+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 05/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 05/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 05/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 05/8: 01 ca+ Tại Tỉnh An Giang ngày 05/8: 01 ca+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 05/8: 01 ca+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 05/8: 01 ca+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 05/8: 01 ca  Thông báo 256 ca tử vong (2072-2327) từ ngày 01-4/8Chiều 4/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/8: 217 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 01-04/8: 09 ca+ Tại Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02-04/8: 08 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ 02-04/8: 08 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre từ 01-02/8: 04 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long từ 02-04/8: 03 ca+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 03/8: 01 ca+ Tại Tỉnh An Giang ngày 03/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 02/8: 01 ca+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 03/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 03/8: 01 ca+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 03/8: 01 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 03/8: 01 ca Thông báo bổ sung 190 ca tử vong (1882-2071) từ 25/7 - 03/8Chiều 3/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 190 ca tử vong (1882-2071) tại 10 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/8: 166 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 27/7-02/8: 07 ca+ Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 02/8: 05 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre từ ngày 25/7-02/8: 04 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 02-03/8: 02 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 02/8: 02 ca+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 03/8: 01 ca+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 03/8: 01 ca+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 03/8: 01 ca+ Tại Tỉnh An Giang ngày 02/8: 01 ca. Thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) từ 28/7 - 02/8Sáng 3/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) tại 10 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 28/7-2/8: 165 ca+ Tại Đồng Tháp từ ngày 28/7-2/8: 10 ca+ Tại Bến Tre từ ngày 31/7-01/8: 02 ca+ Tại Vĩnh Long từ ngày 31/7-01/8: 02 ca+ Tại Cần Thơ từ ngày 01-02/8: 02 ca+ Tại Hà Nội ngày 31/7: 01 ca+ Tại Đà Nẵng ngày 01/8: 01 ca+ Tại Ninh Thuận ngày 01/8: 01 ca+ Tại Bình Thuận ngày 02/8: 01 ca+ Khánh Hoà ngày 02/8: 01 ca. Thông báo bổ sung 389 (1307-1695) ca tử vong từ 17/7 - 02/8 Ngày 2/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 389 (1307-1695) ca tử vong tại 04 tỉnh, thành phố như sau:+ Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/7-2/8: 354 ca+ Tại Bình Dương từ ngày 17-24/7: 25 ca+ Tại Đồng Nai từ ngày 29/7-2/8: 06 ca+ Tại Long An từ ngày 31/7-2/8: 04 ca Thông báo 145 ca tử vong do COVID-19 (số 1162-1306) từ ngày 19-31/7/2021Ngày 31/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19 (số 1162-1306) từ ngày 19-31/7/2021 tại 06 tỉnh, thành phố sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-31/7: 90 ca+ Tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21-30/7: 47 ca+ Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 31/7: 04 ca+ Tại Tỉnh Long An ngày 30/7: 02 ca+ Tại Tỉnh Quảng Nam ngày 30/7: 01 ca+ Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 31/7: 01 ca 139 ca tử vong do COVID-19 (số 1023-1161) từ ngày 16-30/7/2021Ngày 30/7/2021, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 139 ca tử vong do COVID-19 (số 1023-1161) từ ngày 16-30/7/2021 tại 09 tỉnh, thành phố sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-30/7: 122 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 22-29/7: 6 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28-29/7: 3 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre từ ngày 28-29/7: 2 ca+ Tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 16-17/7: 2 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai ngày 29/7: 1 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 29/7: 1 ca+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 20/7:1 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30/7: 1 ca 159 ca tử vong do COVID-19 (số 864-1022) từ ngày 27-29/7/2021Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 159 ca tử vong do COVID-19 (số 864-1022) từ ngày 27-29/7/2021 tại 08 tỉnh, thành phố sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27-29/7: 132 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 27-29/7: 09 ca+ Tại Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27-28/7: 06 ca+ Tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 27-28/7: 03 ca+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 28/7: 01 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hòa ngày 27/7: 03 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 27-29/7: 04 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 27/7: 01 ca Thông báo 233 ca tử vong do COVID-19 (số 631-863) từ ngày 19-26/7/2021Ngày 29/7/2021, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 233 ca tử vong do COVID-19 (số 631-863) từ ngày 19-26/7/2021 tại 07 tỉnh, thành phố sau:+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/7: 189 ca+ Tại Tỉnh Khánh Hòa từ ngày 19-26/7: 14 ca+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 25-26/7:10 ca+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 23-26/7: 8 ca+ Tại Tỉnh Bến Tre từ ngày 20-25/7: 6 ca+ Tại Tỉnh Vĩnh Long từ ngày 20-26/7: 4 ca+ Tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 20-22/7: 2 ca Bộ Y tế thông tin về 154 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-25/7Trong bản tin sáng nay (26/7), Tiểu Ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố 154 ca tử vong (371-524), xin được bổ sung thêm thông tin như sau:- Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8-25/7/2021, Cụ thể:+ Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 8/7-25/7/2021: 129 ca.+ Tại Long An từ ngày 21-25/7/2021: 07 ca.+ Tại Đồng Tháp từ ngày 11-21/7/2021: 9 ca.+ Tại Cần Thơ từ ngày 20-23/7/2021: 02 ca+ Tại Khánh Hoà ngày 19/7/2021: 02 ca.+ Ninh Thuận ngày 22/7: 01 ca.+ Bắc Ninh ngày 22/7: 01 ca.+ Trà Vinh ngày 23/7: 01 ca.+ Kiên Giang ngày 23/7: 01 ca.+ Đồng Nai ngày 23/7: 01 ca. Bộ Y tế công bố 36 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 17-20/7, trong đó TP Hồ Chí Minh có 32 caChiều 21/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19 số 335-370, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 32 ca. Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An.Cụ thể:- Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/7/2021: 32 ca.- Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201: 02 ca.- Tại Đồng Tháp ngày 19/7/2021: 02 ca.Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.Như vậy, với 36 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này lên 335 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 370 trường hợp. Bộ Y tế thông tin về 80 ca tử vong do COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố từ ngày 9-19/7Cuối giờ chiều ngày 19/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 80 ca tử vong do COVID-19 số 255-334Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 9/7/2021-19/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh.Thông tin cụ thể như sau:- Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 9-19/7/2021: 70 ca tử vong.- Tại Đồng Tháp từ ngày 15-17/7/20201: 5 ca.- Tại Long An từ ngày: 18-19/7/2021: 2 ca.- Tại Trà Vinh: ngày 13/7: 01 ca.- Tại Bắc Ninh: ngày 18/7: 01 ca.- Tại Vĩnh Long: ngày 18/7: 01 ca.Như vậy, với 80 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này lên 299 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 334 trường hợp. Bộ Y tế thông báo 29 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 4-17/7 tại 7 tỉnh, thành phốCuối giờ chiều ngày 18/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 29 ca tử vong do COVID-19 số 226-254.Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 04-17/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Đà Nẵng. Bắc Giang, Hà Nội.Thông tin cụ thể như sau:- Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 08-17/7/2021 có 20 ca tử vong: BN11630; BN10629; BN28519; BN22421: BN25680; BN31137; BN37189; BN17273; BN25186; BN27128; BN18256; BN28113; BN35105; BN33956; BN13716; BN17482; BN18283; BN18309; BN29060; BN25324.- Tại Bình Dương từ ngày 4/7-9/7 có 02 ca: BN13803; BN17415.- Tại Long An từ ngày 14/7-18/7 có 03 ca: BN17071; BN33748; BN17580.- Tại Bắc Giang ngày 15/7 có 01 ca: BN11497.- Tại Đà Nẵng ngày 16/7 có 01 ca: BN14138.- Tại Hà Nội ngày 17/7 có 01 ca: BN4732.- Tại Đồng Tháp ngày 17/7 có 01 ca: BN20037.Như vậy, với 29 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này là 219 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 254 trường hợp.  18 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8-14/7Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 18 ca tử vong do COVID-19 số 208-225.Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8/7 - 14/7 /2021 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.Thông tin cụ thể như sau:- Ngày 8/7/2021: 02 ca: BN24058 (Thành phố Hồ Chí Minh) và BN26659 (Đồng Tháp).- Ngày 10/7/2021: 01 ca: BN29267 (Long An)- Ngày 11/7/2021: 02 ca: BN26665 (Đồng Tháp) và BN19571 (Long An)- Ngày 12/7/2021: 07 ca: BN13083 (Bắc Giang); BN21072 (Đồng Nai); BN35461 (Đồng Tháp) và Thành phố Hồ Chí Minh 04 ca: BN30306, BN21233, BN26399, BN31155.- Ngày 13/7/2021: 05 ca: BN31179 (Thành phố Hồ Chí Minh); BN26671 (Đồng Tháp); BN14332 (Long An) và 02 ca tại Bắc Ninh: BN8489, BN10761.- Ngày 14/7/2021: 01 ca: BN23084 (Bình Dương). Thêm 69 ca tử vong do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh Chiều 15/7, thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, từ 20h ngày 14/7 đến 5h30 ngày 15/7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do COVID-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7/6/2021 tới ngày 15/7/2021.Tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chiều 14/7, báo cáo của UBND Thành phố cho hay từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.Ngay sau đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để rà soát lại các ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn và đề nghị Sở cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.Từ 20h ngày 14/7 đến 5h30 ngày 15/7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do COVID-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7/6/2021 tới ngày 15/7/2021.Thông tin cụ thể như sau:Ngày 7/6/2021: 01 ca: BN9493.Ngày 21/6/2021: 01 ca: BN9782.Ngày 24/6/2021: 01 ca: BN14851.Ngày 27/6/2021: 01 ca: BN16094.Ngày 30/6: 02 ca: BN20508, BN13211.Ngày 02/7: 02 ca: BN16844, BN21455.Ngày 04/7: 07 ca: BN13741, BN19216, BN19532, BN10597, BN11591, BN12953, BN21713.Ngày 05/7: 01 ca: BN28564.Ngày 07/7: 03 ca: BN18241, BN19882, BN18264.Ngày 08/7: 04 ca: BN33372, BN19245, BN14531, BN18479.Ngày 09/7: 05 ca: BN17682, BN21132, BN12966, BN16224, BN28563.Ngày 10/7: 06 ca: BN21182, BN15361, BN21206, BN15729, BN19107, BN17822.Ngày 11/7: 09 ca: BN15813, BN14384, BN9977, BN17224, BN24721, BN33997, BN26920, BN25267, BN23226.Ngày 12/7: 11 ca: BN21806, BN25789, BN13915, BN25027, BN27108, BN17799, BN21418, BN27842, BN19165, BN10205, BN16601.Ngày 13/7: 08 ca: BN28049, BN28282, BN28427, BN19222, BN14311, BN16383, BN13172, BN17524.Ngày 14/7: 05 ca: BN13937, BN19139, BN16948, BN21710, BN25658.Ngày 15/7: 02 ca: BN18235, BN24462.Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay tính đến 17h ngày 15/7, TP đã ghi nhận thêm 22 ca tử vong do COVID-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.Bộ Y tế sẽ thông báo về các ca tử vong này khi có đủ thông tin.138. Bệnh nhân 25574 tử vongTối 14/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 138: BN25574, nam 42 tuổi, địa chỉ: huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.Nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp, viêm phổi nặng, Covid-19, ngưng tim ngoại viện, tràn khí dưới da trên bệnh nhân hen phế quản, béo phì. 137. Bệnh nhân 10614 tử vongTối 14/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 137: BN10614, nữ, 65 tuổi, địa chỉ: Quận 5 TP Hồ Chí Minh.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. 136. Bệnh nhân 18453 tử vongTối 14/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 136: BN18453, nữ, 80 tuổi, địa chỉ: huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim, COVID-19. 135. Bệnh nhân 16223 tử vongChiều 14/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 135: BN16223, nữ 83 tuổi, địa chỉ: quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí MinhChẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy, nhồi máu cơ tim cũ. 134. Bệnh nhân 27272 tử vongChiều 14/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 134: BN27272, nam 67 tuổi, địa chỉ: huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng da do Trichosporon asahii, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não cũ, viêm khớp mạn tính.  133. Bệnh nhân 21842 tử vongChiều 14/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo  CA TỬ VONG 133: BN21842, nữ 87 tuổi, địa chỉ: Quận 8 TP Hồ Chí Minh.Chẩn đoán tử vong: Nhồi máu cơ tim cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.  132. Bệnh nhân BN17165 tử vongBệnh nhân BN17165, nữ 77 tuổi, địa chỉ: quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 27/6.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng ARDS do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.131. Bệnh nhân BN2983 tử vongBệnh nhân BN2983 nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An GiangNgày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 5/5.Ngày tử vong: 22 giờ ngày 1/7.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường (COVID-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).130. Bệnh nhân BN12451 tử vongBệnh nhân BN12451, nam, 55 tuổi, địa chỉ: Lục Ngạn, Bắc GiangTiền sử: Xơ gan do rượu.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: Ngày 15/6.Ngày giờ tử vong: 8 giờ 08 phút ngày 11/7.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm mô tế bào cẳng chân phải trên bệnh nhân xơ gan.129. Bệnh nhân BN18753 tử vongBệnh nhân BN18753, nữ 48 tuổi, địa chỉ: huyện Thống Nhất, Đồng Nai.Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 2/7.Ngày tử vong: 7/7.Chẩn đoán tử vong: COVID-19, đột tử nghi do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, có rối loạn men gan, lipid máu.128. Bệnh nhân BN13298 tử vongBệnh nhân BN13298, nam 61 tuổi, địa chỉ: Quận 8, TP HCM.Tiền sử: Tăng huyết áp 10 năm nay.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 20/6.Ngày tử vong: 0 giờ 40 phút ngày 6/7.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tổn thương thận cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp.127. Bệnh nhân BN14625 tử vongBệnh nhân BN14625, nam 39 tuổi, địa chỉ: Quận 1, TP HCMTiền sử: Lao phổi đã điều trị 2 lần.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 21/6.Ngày giờ tử vong:  7 giờ 50 phút ngày 6/7.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, di chứng lao phổi.126. Bệnh nhân BN17488 tử vongBệnh nhân BN17488, nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, TP HCMTiền sử: Suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả dương tính: 29/6.Ngày giờ tử vong: 16 giờ ngày 5/7.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.125. Bệnh nhân 20025 tử vongTối 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 125: BN20025, 63 tuổi, nữ, địa chỉ: huyện Châu Thành, Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đái tháo đường type 2. 124. Bệnh nhân 20023 tử vongTối 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 124: BN20023, 78 tuổi, Nữ. Địa chỉ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi nặng, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, ung thư gan, đái tháo đường type 2, nhiễm SARS-CoV-2.  123. Bệnh nhân 19607 tử vongSáng 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 123: BN19607, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.Nguyên nhân tử vong: Viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ Kali máu. 122. Bệnh nhân 19971 tử vongSáng 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 122: BN19971, 48 tuổi, nữ, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Chuẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5. 121. Bệnh nhân 17053 tử vongSáng 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 121: BN17053, 74 tuổi, nam, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. 120. Bệnh nhân 26658 tử vongSáng 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 120: BN26658, 44 tuổi, nam, địa chỉ: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan. 119. Bệnh nhân 20608 tử vongTối 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 119: BN20608, 59 tuổi, nam, địa chỉ: huyện Châu Thành, Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp. 118. Bệnh nhân 20035 tử vongTối 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 118: BN20035, 43 tuổi, nữ, địa chỉ: huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.117. Bệnh nhân 20010 tử vongTối 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 117: BN20010, 52 tuổi, nữ, địa chỉ: TP Sa Đéc, Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, suy thận mạn. 116. Bệnh nhân 20043 tử vongTiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo CA TỬ VONG 116: BN20043, 65 tuổi, nam, địa chỉ: huyện Lai Vung, Đồng Tháp.Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc. 
Trần Mỹ Dung
930 ngày trước
Bài viết
CẬP NHẬT MỚI NHẤT tình hình virus CORONA - Covid-19
CẬP NHẬT MỚI NHẤT tình hình virus CORONA - Covid-191. Tin tức thời sự nổi bật liên quan Covid-19Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Sáng 6/11, nhiều địa phương ca mắc cộng đồng tăng caoSố ca mắc mới ở An Giang lập "đỉnh" mới, F0 tại Kiên Giang tăng cao. Hà Nội cũng hai ngày liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca mắc mới mỗi ngàyƯu tiên bố trí vaccine để Hà Nội tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lênPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế cân đối nguồn cung vaccine trong tháng 11, 12/2021 ưu tiên bố trí để Hà Nội tiêm cho toàn bộ nhân dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên. Ngày 5/11: Có 7.504 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành, Đồng Nai nhiều nhất với gần 1.000 caBản tin dịch COVID-19 ngày 5/11 của Bộ Y tế cho biết có 7.504 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó Đồng Nai nhiều nhất với gần 1.000 ca; trong ngày có 1.941 ca khỏi; 70 ca tử vong.Thông tin các ca mắc COVID-19 mới- Tính từ 16h ngày 04/11 đến 16h ngày 05/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước (tăng 911 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 3.207 ca trong cộng đồng).- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai (953), Bình Dương (917), TP HCM (912), Kiên Giang (477), Bạc Liêu (468), An Giang (411), Tây Ninh (305), Bình Thuận (298), Cà Mau (241), Cần Thơ (199), Sóc Trăng (193), Đồng Tháp (166), Tiền Giang (163), Long An (140), Hà Giang (138), Đắk Lắk (135), Bình Phước (107), Gia Lai (94), Vĩnh Long (92), Hà Nội (91), Bến Tre (90), Trà Vinh (86), Đắk Nông (76), Bà Rịa - Vũng Tàu (74), Ninh Thuận (55), Nghệ An (51), Hậu Giang (49), Thanh Hóa (49), Bắc Ninh (46), Khánh Hòa (44), Bắc Giang (43), Phú Thọ (39), Nam Định (37), Lâm Đồng (30), Quảng Ngãi (26), Quảng Nam (23), Hưng Yên (22), Bình Định (18), Quảng Ninh (16), Đà Nẵng (14), Hà Nam (13), Hà Tĩnh (13), Điện Biên (13), Kon Tum (7), Thừa Thiên Huế (7), Lai Châu (6), Thái Nguyên (5), Ninh Bình (5), Quảng Trị (4), Quảng Bình (4), Hải Dương (4), Hải Phòng (3), Phú Yên (3), Lạng Sơn (3), Thái Bình (2), Sơn La (2), Tuyên Quang (2), Lào Cai (1), Bắc Kạn (1), Cao Bằng (1).  - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (-100), Đắk Lắk (-75), TP HCM (-69).- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (+190), Bình Thuận (+104), Đồng Tháp (+69).- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 6.027 ca/ngày. Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu Y tế Hà Nội khẩn trương xác định nguyên nhân việc tiêm nhầm vaccine cho trẻSáng ngày 5/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương xác định nguyên nhân về việc tiêm nhầm vaccine cho trẻ tại Quốc Oai. TP.HCM cho phép 02 trường hợp F1 được đến công ty làm việcTrường hợp cơ sở sản xuất có từ trên 80% người lao động tiêm chủng đầy đủ hoặc F1 đã tiêm vắc xin đầy đủ thì tất cả F1 được tiếp tục lao động. Quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh ở TP.HCMQuy trình xử lý khi phát hiện người nhiễm COVID-19 (F0) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn tại Công văn 8095/SYT-NVY ngày 01/11/2021. TP.HCM cho phép 02 trường hợp F1 được đến công ty làm việcTrường hợp cơ sở sản xuất có từ trên 80% người lao động tiêm chủng đầy đủ hoặc F1 đã tiêm vắc xin đầy đủ thì tất cả F1 được tiếp tục lao động. Quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh ở TP.HCMQuy trình xử lý khi phát hiện người nhiễm COVID-19 (F0) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn tại Công văn 8095/SYT-NVY ngày 01/11/2021. 16 lỗi vi phạm phòng chống Covid-19 sẽ bị phạt tiền, đi tùSở Tư pháp Hà Nội công bố mức phạt với 16 hành vi liên quan vi phạm quy định về phòng chống Covid-19. Tổng hợp số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Việt NamSau đây là tổng hợp thông tin của B16 lỗi vi phạm phòng chống Covid-19 sẽ bị phạt tiền, đi tùSở Tư pháp Hà Nội công bố mức phạt với 16 hành vi liên quan vi phạm quy định về phòng chống Covid-19. Tổng hợp số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Việt NamSau đây là tổng hợp thông tin của Bộ Y tế về số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Việt Nam. Tổng hợp thông tin về vắc xin COVID-19 tại Việt NamSau đây là tổng hợp thông tin về vắc xin ngừa Covid-19 tại Việt Nam mà mọi người nên biết. **Trên thế giới:- Cả thế giới có 249.485.407 ca nhiễm, trong đó 225.925.337 khỏi bệnh; 5.047.833 tử vong và 18.512.237 đang điều trị (76.215 ca diễn biến nặng).- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 171.650 ca, tử vong tăng 3.154 ca.- Châu Âu tăng 140.855 ca; Bắc Mỹ tăng 4.079 ca; Nam Mỹ tăng 38 ca; châu Á tăng 23.994 ca; châu Phi tăng 608 ca; châu Đại Dương tăng 2.076 ca.- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 10.603 ca, trong đó: Thái Lan tăng 8.148 ca, Philippines tăng 2.376 ca, Campuchia tăng 78 ca3. Thông tin các trường hợp bị xử lý hình sự liên quan Covid-19- Ngày 01/11/2021: Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) khởi tố vụ án lây Covid-19 cho gia đình vợ. Do trước đó, ông Vũ không chấp hành khai báo y tế, cách ly khi từ Bình Dương về xã Hà Ngọc khiến 4 người thân mắc Covid-19.- Ngày 28/10/2021: Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Tân Lý Tây để điều tra các cá nhân có liên quan. Công an cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong việc 70 người căng băng rôn, kéo đến trụ sở UBND xã đòi tiền hỗ trợ dịch bệnh.- Ngày 27/10/2021: Công an TP Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam nghi can Phan Tấn Thương, 31 tuổi, ở phường Đông Thành với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Trước đó, Thương đã tông ôtô vào một cảnh sát tại chốt Covid-19, không chấp hành việc kiểm tra y tế.- Ngày 25/10/2021: Nguyễn Đình Nhuận, 25 tuổi bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thuận đã có hành vi rao bán 30.000 kit xét nghiệm nhanh Covid-19, yêu cầu đối tác chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.4. Chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19Thêm doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến năm 2021Tổng Liên đoàn Lao động có Công văn 2946/TLĐ-TC ngày 26/10/2021 sửa đổi đối tượng lùi đóng kinh phí công đoàn. Ban hành Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khănChính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Sửa Nghị quyết 68 về hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.  
Xem thêm