0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6576d6d42238a-7.webp

Thủ tục mua nhà ở thương mại để chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Dự án Mua Nhà Ở Thương Mại để Làm Nhà Ở Xã Hội: Nội Dung và Quy Định

Dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội là một lĩnh vực quan trọng được quy định chặt chẽ theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, với sự bổ sung và điều chỉnh bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Dưới đây là các nội dung chính của dự án này:

Nguồn Vốn và Quy Định Đầu Tư Công:

 • Trong trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công để mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội, quy trình thực hiện sẽ tuân theo các quy định của pháp luật đầu tư công. Điều này bao gồm các quy trình và quy định chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn công.

Nội Dung Dự Án:

 • Vị trí và Địa Điểm: Xác định vị trí cụ thể và địa điểm mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội.
 • Loại Nhà và Số Lượng: Mô tả loại hình nhà ở, số lượng căn nhà và các tiện ích đi kèm.
 • Diện Tích Sử Dụng: Xác định diện tích sử dụng của từng loại nhà ở trong dự án.
 • Giá Mua Bán Nhà Ở: Quy định giá mua bán nhà ở, có thể bao gồm cả các chính sách hỗ trợ giá cho người mua.
 • Chi Phí Liên Quan: Liệt kê các chi phí liên quan đến việc mua nhà ở, bao gồm cả các chi phí phát sinh khác.

Nguồn Vốn và Thanh Toán:

 • Xác định nguồn vốn dự án: Mô tả nguồn vốn được sử dụng để mua nhà ở thương mại.
 • Phương Thức Thanh Toán: Chi tiết về cách thanh toán tiền mua nhà ở, kèm theo các điều kiện và hạn chế.

Hợp Đồng và Quản Lý:

 • Cơ Quan Ký Hợp Đồng: Xác định cơ quan chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua bán nhà ở.
 • Quản Lý Sau Khi Mua: Mô tả cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng.

Trách Nhiệm của Các Cơ Quan Liên Quan:

 • Xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.

Thủ tục để mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

Trong quá trình mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội, quy trình và thủ tục được chi tiết tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, giúp người mua và chủ đầu tư dự án tiếp cận một cách minh bạch và hiệu quả. Dưới đây là trình tự cụ thể:

Bước 1: Ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở:

 • Chủ đầu tư dự án tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.
 • Việc ký kết hợp đồng này được thực hiện dựa trên nội dung đã được phê duyệt của dự án và theo quy định về mua bán nhà ở thương mại.

Bước 2: Bàn Giao Nhà Ở và Cung Cấp Hồ Sơ Pháp Lý:

 • Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở mua bán cho bên mua.
 • Thực hiện theo hợp đồng mua bán đã ký kết, chủ đầu tư chịu trách nhiệm bàn giao nhà ở và đồng thời cung cấp mọi thông tin pháp lý cần thiết.

Bước 3: Quản Lý Theo Luật Nhà Ở:

 • Sau khi nhận bàn giao nhà ở, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các hướng dẫn thi hành.
 • Quản lý này đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các điều lệ và quy định về nhà ở xã hội, đồng thời đảm bảo sự an ninh và hạnh phúc cho cộng đồng nhân khẩu.

Lưu ý: Thủ Tục và Trình Tự Cấp Giấy Chứng Nhận cho Nhà Ở Thương Mại

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dưới danh từ chung là Giấy chứng nhận) cho bên mua nhà ở. Quy định chi tiết như sau:

Trường Hợp Đại Diện Bộ Xây Dựng:

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận.
 • Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận qua các quy định của pháp luật về đất đai.

Trường Hợp Đại Diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An:

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2, đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.
 • Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tuân theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường Hợp Đại Diện Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh Hoặc Sở Xây Dựng:

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2, đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng.
 • Chủ đầu tư tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Câu hỏi liên quan

Câu Hỏi: Làm thế nào để có kinh nghiệm hiệu quả khi chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội?

Trả Lời: Để có kinh nghiệm làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, bạn có thể thực hiện những bước sau:

Nắm Rõ Quy Định Pháp Luật:

 • Tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật liên quan đến mua nhà ở xã hội để biết rõ các điều kiện, thủ tục, và yêu cầu cần thiết.

Thu Thập Tài Liệu Cần Thiết:

 • Xác định các giấy tờ và tài liệu cần thiết để làm hồ sơ, bao gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu, và các giấy tờ khác liên quan đến tài chính và thu nhập.

Liên Hệ Với Đơn Vị Xây Dựng:

 • Tham khảo thông tin trực tiếp từ đơn vị xây dựng nhà ở xã hội để hiểu rõ về quy trình và yêu cầu cụ thể.

Hỗ Trợ Tư Vấn Pháp Lý:

 • Nếu cần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo hồ sơ của bạn đáp ứng đầy đủ các quy định và luật lệ.

Câu Hỏi: Có dịch vụ nào cung cấp hỗ trợ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội?

Trả Lời: Có nhiều công ty cung cấp dịch vụ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, bao gồm:

Tư Vấn Pháp Lý:

 • Cung cấp tư vấn pháp lý đầy đủ và chính xác.

Hỗ Trợ Tài Chính:

 • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và thông tin về khả năng tài chính.

Kiểm Tra Hồ Sơ:

 • Đảm bảo rằng hồ sơ của bạn hoàn chỉnh và đúng qui định.

Câu Hỏi: Hồ sơ mua nhà ở xã hội nên được nộp ở đâu?

Trả Lời: Hồ sơ nên được nộp trực tiếp tại văn phòng của đơn vị quản lý dự án xây dựng nhà ở xã hội. Thông tin chi tiết về địa điểm và quy trình nộp hồ sơ sẽ được cung cấp trong quá trình đăng ký mua.

Câu Hỏi: Có mẫu hồ sơ cụ thể nào cần sử dụng khi mua nhà ở xã hội?

Trả Lời: Mẫu hồ sơ cụ thể sẽ được cung cấp bởi đơn vị quản lý dự án. Bạn cần liên hệ trực tiếp để nhận mẫu và hướng dẫn điền đầy đủ thông tin.

Câu Hỏi: Làm thế nào để đăng ký mua nhà ở xã hội ở TPHCM và Hà Nội?

Trả Lời: Để đăng ký mua nhà ở xã hội ở TPHCM và Hà Nội, bạn cần theo dõi thông báo từ đơn vị xây dựng và làm theo quy trình đăng ký được công bố. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong các thông báo và trên trang web chính thức của dự án.

 

Văn An
165 ngày trước
Thủ tục mua nhà ở thương mại để chuyển đổi thành nhà ở xã hội
Dự án Mua Nhà Ở Thương Mại để Làm Nhà Ở Xã Hội: Nội Dung và Quy ĐịnhDự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội là một lĩnh vực quan trọng được quy định chặt chẽ theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, với sự bổ sung và điều chỉnh bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Dưới đây là các nội dung chính của dự án này:Nguồn Vốn và Quy Định Đầu Tư Công:Trong trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công để mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội, quy trình thực hiện sẽ tuân theo các quy định của pháp luật đầu tư công. Điều này bao gồm các quy trình và quy định chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn công.Nội Dung Dự Án:Vị trí và Địa Điểm: Xác định vị trí cụ thể và địa điểm mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội.Loại Nhà và Số Lượng: Mô tả loại hình nhà ở, số lượng căn nhà và các tiện ích đi kèm.Diện Tích Sử Dụng: Xác định diện tích sử dụng của từng loại nhà ở trong dự án.Giá Mua Bán Nhà Ở: Quy định giá mua bán nhà ở, có thể bao gồm cả các chính sách hỗ trợ giá cho người mua.Chi Phí Liên Quan: Liệt kê các chi phí liên quan đến việc mua nhà ở, bao gồm cả các chi phí phát sinh khác.Nguồn Vốn và Thanh Toán:Xác định nguồn vốn dự án: Mô tả nguồn vốn được sử dụng để mua nhà ở thương mại.Phương Thức Thanh Toán: Chi tiết về cách thanh toán tiền mua nhà ở, kèm theo các điều kiện và hạn chế.Hợp Đồng và Quản Lý:Cơ Quan Ký Hợp Đồng: Xác định cơ quan chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua bán nhà ở.Quản Lý Sau Khi Mua: Mô tả cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng.Trách Nhiệm của Các Cơ Quan Liên Quan:Xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.Thủ tục để mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hộiTrong quá trình mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội, quy trình và thủ tục được chi tiết tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, giúp người mua và chủ đầu tư dự án tiếp cận một cách minh bạch và hiệu quả. Dưới đây là trình tự cụ thể:Bước 1: Ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở:Chủ đầu tư dự án tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.Việc ký kết hợp đồng này được thực hiện dựa trên nội dung đã được phê duyệt của dự án và theo quy định về mua bán nhà ở thương mại.Bước 2: Bàn Giao Nhà Ở và Cung Cấp Hồ Sơ Pháp Lý:Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở mua bán cho bên mua.Thực hiện theo hợp đồng mua bán đã ký kết, chủ đầu tư chịu trách nhiệm bàn giao nhà ở và đồng thời cung cấp mọi thông tin pháp lý cần thiết.Bước 3: Quản Lý Theo Luật Nhà Ở:Sau khi nhận bàn giao nhà ở, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các hướng dẫn thi hành.Quản lý này đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các điều lệ và quy định về nhà ở xã hội, đồng thời đảm bảo sự an ninh và hạnh phúc cho cộng đồng nhân khẩu.Lưu ý: Thủ Tục và Trình Tự Cấp Giấy Chứng Nhận cho Nhà Ở Thương MạiChủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dưới danh từ chung là Giấy chứng nhận) cho bên mua nhà ở. Quy định chi tiết như sau:Trường Hợp Đại Diện Bộ Xây Dựng:Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận.Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận qua các quy định của pháp luật về đất đai.Trường Hợp Đại Diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An:Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2, đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tuân theo quy định của pháp luật về đất đai.Trường Hợp Đại Diện Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh Hoặc Sở Xây Dựng:Đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2, đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng.Chủ đầu tư tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.Câu hỏi liên quanCâu Hỏi: Làm thế nào để có kinh nghiệm hiệu quả khi chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội?Trả Lời: Để có kinh nghiệm làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, bạn có thể thực hiện những bước sau:Nắm Rõ Quy Định Pháp Luật:Tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật liên quan đến mua nhà ở xã hội để biết rõ các điều kiện, thủ tục, và yêu cầu cần thiết.Thu Thập Tài Liệu Cần Thiết:Xác định các giấy tờ và tài liệu cần thiết để làm hồ sơ, bao gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu, và các giấy tờ khác liên quan đến tài chính và thu nhập.Liên Hệ Với Đơn Vị Xây Dựng:Tham khảo thông tin trực tiếp từ đơn vị xây dựng nhà ở xã hội để hiểu rõ về quy trình và yêu cầu cụ thể.Hỗ Trợ Tư Vấn Pháp Lý:Nếu cần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo hồ sơ của bạn đáp ứng đầy đủ các quy định và luật lệ.Câu Hỏi: Có dịch vụ nào cung cấp hỗ trợ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội?Trả Lời: Có nhiều công ty cung cấp dịch vụ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, bao gồm:Tư Vấn Pháp Lý:Cung cấp tư vấn pháp lý đầy đủ và chính xác.Hỗ Trợ Tài Chính:Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và thông tin về khả năng tài chính.Kiểm Tra Hồ Sơ:Đảm bảo rằng hồ sơ của bạn hoàn chỉnh và đúng qui định.Câu Hỏi: Hồ sơ mua nhà ở xã hội nên được nộp ở đâu?Trả Lời: Hồ sơ nên được nộp trực tiếp tại văn phòng của đơn vị quản lý dự án xây dựng nhà ở xã hội. Thông tin chi tiết về địa điểm và quy trình nộp hồ sơ sẽ được cung cấp trong quá trình đăng ký mua.Câu Hỏi: Có mẫu hồ sơ cụ thể nào cần sử dụng khi mua nhà ở xã hội?Trả Lời: Mẫu hồ sơ cụ thể sẽ được cung cấp bởi đơn vị quản lý dự án. Bạn cần liên hệ trực tiếp để nhận mẫu và hướng dẫn điền đầy đủ thông tin.Câu Hỏi: Làm thế nào để đăng ký mua nhà ở xã hội ở TPHCM và Hà Nội?Trả Lời: Để đăng ký mua nhà ở xã hội ở TPHCM và Hà Nội, bạn cần theo dõi thông báo từ đơn vị xây dựng và làm theo quy trình đăng ký được công bố. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong các thông báo và trên trang web chính thức của dự án.