0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file655b5a6f16f21-10.webp

Hướng dẫn chi tiết và thủ tục cần thiết để bắt đầu kinh doanh tạp hóa

Đăng ký Kinh Doanh cho Cửa Hàng Tạp Hóa Nhỏ: Cần Hay Không?

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc mở cửa hàng tạp hóa thường xuyên đặt ra câu hỏi liệu có cần đăng ký kinh doanh hay không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta có thể tham chiếu đến quy định của Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo quy định này, hình thức kinh doanh phổ biến cho cửa hàng tạp hóa là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình đăng ký và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Cụ thể:

Hộ Kinh Doanh:

 • Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký.
 • Chủ hộ kinh doanh là người chịu trách nhiệm và đại diện cho hộ kinh doanh.
 • Các hộ gia đình thực hiện nông, lâm, ngư nghiệp hoặc kinh doanh các ngành, nghề đầu tư có điều kiện không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi áp dụng mức thu nhập thấp được quy định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Đăng Ký và Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Dù quy mô nhỏ hay lớn, cửa hàng tạp hóa đều cần đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Quá trình này giúp chắc chắn rằng hoạt động kinh doanh diễn ra theo quy định và tạo thuận lợi trong quản lý thuế và các vấn đề liên quan khác.
  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Vậy nên, để đảm bảo pháp lý và tránh rủi ro, việc đăng ký kinh doanh là bước cần thiết cho bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào, dù quy mô nhỏ, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

Thủ tục đăng ký bán tạp hóa

Trong quá trình khám phá thủ tục đăng ký kinh doanh cho cửa hàng tạp hóa, quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình này. Dưới đây là các bước cụ thể:

Đăng Ký Hộ Kinh Doanh:

Thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có trụ sở chính của hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh.
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký của thành viên hộ gia đình).

Xác Nhận và Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận, và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Kiểm Tra và Báo Cáo:

 • Định kỳ, vào tuần làm việc đầu tiên mỗi tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Khiếu Nại và Tố Cáo:

 • Trong trường hợp không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau 03 ngày làm việc, người đăng ký có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh Tạp Hóa: Mức Phí và Quy Định Chi Tiết

Để hiểu rõ về lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa, chúng ta có thể tham khảo quy định tại Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC. Dưới đây là những điểm chính:

Căn Cứ Quy Định:

 • Quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC xác định mức thu phí và lệ phí trong hoạt động kinh doanh.

Xác Định Mức Thu Phí và Lệ Phí:

 • Mức thu phí và lệ phí được xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, nơi mà hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí diễn ra.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, cũng như giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quy Định Tại Địa Phương:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa là một quy định do địa phương quyết định. Mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 • Thông thường, mức lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa có thể là 100.000 đồng, nhưng cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi liên quan

1. Bán tạp hóa nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?

Có, dù là bán tạp hóa nhỏ, việc đăng ký kinh doanh vẫn là bắt buộc theo quy định pháp luật tại hầu hết các quốc gia, bao gồm Việt Nam. Đăng ký kinh doanh giúp nhà nước quản lý và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp chủ cửa hàng được hưởng các quyền lợi và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là gì?

Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là biểu mẫu được sử dụng để đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Mẫu giấy này thường bao gồm thông tin về chủ sở hữu, địa chỉ cửa hàng, loại hình kinh doanh, và mô tả cụ thể về các loại hàng hóa kinh doanh. Mẫu giấy này có thể được lấy từ cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc trang web chính thức của cơ quan quản lý doanh nghiệp.

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa là gì?

Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa thường bao gồm:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Bao gồm đơn đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của chủ sở hữu, giấy tờ liên quan đến địa điểm kinh doanh.
 2. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi cửa hàng đặt trụ sở.
 3. Kiểm tra và cấp giấy phép: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.
 4. Công bố thông tin: Sau khi nhận giấy phép, cần công bố thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định.

4. Bán hàng tạp hóa có phải đóng thuế không?

Có, bán hàng tạp hóa cũng như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, cần phải tuân thủ các quy định về thuế. Cụ thể, chủ cửa hàng cần đăng ký mã số thuế, khai báo và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật tại quốc gia đó.

5. Muốn mở cửa hàng tạp hóa cần những gì?

Để mở cửa hàng tạp hóa, bạn cần:

 • Chọn địa điểm: Tìm một vị trí phù hợp cho cửa hàng tạp hóa của bạn, nơi có lượng khách hàng tiềm năng và ít sự cạnh tranh.
 • Đăng ký kinh doanh: Hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép kinh doanh.
 • Lập kế hoạch kinh doanh: Bao gồm danh sách các mặt hàng bạn dự định bán, cách thức quản lý hàng tồn kho, chiến lược giá cả và quảng cáo.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất: Mua sắm trang thiết bị cần thiết, bài trí cửa hàng và chuẩn bị kho hàng.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
 • Đăng ký thuế và tuân thủ các quy định liên quan.

 

Văn An
186 ngày trước
Hướng dẫn chi tiết và thủ tục cần thiết để bắt đầu kinh doanh tạp hóa
Đăng ký Kinh Doanh cho Cửa Hàng Tạp Hóa Nhỏ: Cần Hay Không?Trong lĩnh vực kinh doanh, việc mở cửa hàng tạp hóa thường xuyên đặt ra câu hỏi liệu có cần đăng ký kinh doanh hay không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta có thể tham chiếu đến quy định của Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.Theo quy định này, hình thức kinh doanh phổ biến cho cửa hàng tạp hóa là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình đăng ký và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.Cụ thể:Hộ Kinh Doanh:Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký.Chủ hộ kinh doanh là người chịu trách nhiệm và đại diện cho hộ kinh doanh.Các hộ gia đình thực hiện nông, lâm, ngư nghiệp hoặc kinh doanh các ngành, nghề đầu tư có điều kiện không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi áp dụng mức thu nhập thấp được quy định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.Đăng Ký và Cấp Giấy Chứng Nhận:Dù quy mô nhỏ hay lớn, cửa hàng tạp hóa đều cần đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.Quá trình này giúp chắc chắn rằng hoạt động kinh doanh diễn ra theo quy định và tạo thuận lợi trong quản lý thuế và các vấn đề liên quan khác.Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;Vậy nên, để đảm bảo pháp lý và tránh rủi ro, việc đăng ký kinh doanh là bước cần thiết cho bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào, dù quy mô nhỏ, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài.Thủ tục đăng ký bán tạp hóaTrong quá trình khám phá thủ tục đăng ký kinh doanh cho cửa hàng tạp hóa, quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình này. Dưới đây là các bước cụ thể:Đăng Ký Hộ Kinh Doanh:Thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có trụ sở chính của hộ kinh doanh.Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh.Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký của thành viên hộ gia đình).Xác Nhận và Cấp Giấy Chứng Nhận:Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận, và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).Kiểm Tra và Báo Cáo:Định kỳ, vào tuần làm việc đầu tiên mỗi tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.Khiếu Nại và Tố Cáo:Trong trường hợp không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau 03 ngày làm việc, người đăng ký có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh Tạp Hóa: Mức Phí và Quy Định Chi TiếtĐể hiểu rõ về lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa, chúng ta có thể tham khảo quy định tại Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC. Dưới đây là những điểm chính:Căn Cứ Quy Định:Quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC xác định mức thu phí và lệ phí trong hoạt động kinh doanh.Xác Định Mức Thu Phí và Lệ Phí:Mức thu phí và lệ phí được xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, nơi mà hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí diễn ra.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh:Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.Bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, cũng như giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Quy Định Tại Địa Phương:Lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa là một quy định do địa phương quyết định. Mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.Thông thường, mức lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa có thể là 100.000 đồng, nhưng cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.Câu hỏi liên quan1. Bán tạp hóa nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?Có, dù là bán tạp hóa nhỏ, việc đăng ký kinh doanh vẫn là bắt buộc theo quy định pháp luật tại hầu hết các quốc gia, bao gồm Việt Nam. Đăng ký kinh doanh giúp nhà nước quản lý và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp chủ cửa hàng được hưởng các quyền lợi và bảo vệ theo quy định của pháp luật.2. Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là gì?Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là biểu mẫu được sử dụng để đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Mẫu giấy này thường bao gồm thông tin về chủ sở hữu, địa chỉ cửa hàng, loại hình kinh doanh, và mô tả cụ thể về các loại hàng hóa kinh doanh. Mẫu giấy này có thể được lấy từ cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương hoặc trang web chính thức của cơ quan quản lý doanh nghiệp.3. Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa là gì?Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa thường bao gồm:Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Bao gồm đơn đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của chủ sở hữu, giấy tờ liên quan đến địa điểm kinh doanh.Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi cửa hàng đặt trụ sở.Kiểm tra và cấp giấy phép: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.Công bố thông tin: Sau khi nhận giấy phép, cần công bố thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định.4. Bán hàng tạp hóa có phải đóng thuế không?Có, bán hàng tạp hóa cũng như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, cần phải tuân thủ các quy định về thuế. Cụ thể, chủ cửa hàng cần đăng ký mã số thuế, khai báo và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật tại quốc gia đó.5. Muốn mở cửa hàng tạp hóa cần những gì?Để mở cửa hàng tạp hóa, bạn cần:Chọn địa điểm: Tìm một vị trí phù hợp cho cửa hàng tạp hóa của bạn, nơi có lượng khách hàng tiềm năng và ít sự cạnh tranh.Đăng ký kinh doanh: Hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép kinh doanh.Lập kế hoạch kinh doanh: Bao gồm danh sách các mặt hàng bạn dự định bán, cách thức quản lý hàng tồn kho, chiến lược giá cả và quảng cáo.Chuẩn bị cơ sở vật chất: Mua sắm trang thiết bị cần thiết, bài trí cửa hàng và chuẩn bị kho hàng.Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.Đăng ký thuế và tuân thủ các quy định liên quan.