0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file655a0720ac126-7.webp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận cho Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng An Toàn?

Theo quy định của Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý chủ trì như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ Công thương.

Phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng xác định rõ sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Do đó, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, khi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, sẽ được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình cấp Giấy chứng nhận được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, quy định về trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các bước chi tiết sau đây:

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình Tự và Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.
 • Nếu đủ điều kiện, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng: Thời Hạn Hiệu Lực 

Theo quy định của Điều 37 Luật An toàn thực phẩm 2010, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực như sau:

 • Thời Hạn Hiệu Lực: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian là 03 năm.
 • Cập Nhật và Cấp Lại: Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn trong vòng 06 tháng, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động. Quá trình cập nhật và cấp lại sẽ tuân thủ hồ sơ, trình tự, và thủ tục theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.

Câu hỏi liên quan

1. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh là gì?

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh là quá trình xác nhận và chứng nhận rằng hộ kinh doanh đó tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và trải qua các bước kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền để nhận giấy chứng nhận này.

2. Xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?

Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thường được xin tại cơ quan y tế cấp quận/huyện hoặc tại cơ quan quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cấp tỉnh/thành phố tùy theo quy định của mỗi địa phương. Cần kiểm tra cụ thể tại nơi đăng ký kinh doanh hoặc tìm hiểu thông tin trên trang web chính thức của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

3. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì?

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một tài liệu mà hộ kinh doanh hoặc tổ chức cần nộp khi muốn chứng nhận cơ sở của họ đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đơn này thường bao gồm thông tin về cơ sở, mô tả về quy trình sản xuất, chế biến và các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đã được áp dụng.

4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần những gì?

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thường bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.
 • Bản mô tả chi tiết cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 • Bản kê nhân sự và chứng chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm của nhân viên.
 • Sơ đồ bố trí cơ sở và quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm.
 • Các kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có).

5. Quy định về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là gì?

Quy định về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thường đề cập đến:

 • Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và quy trình vận hành: Cần đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm, và quản lý chất lượng.
 • Kiểm tra và đánh giá cơ quan có thẩm quyền: Trước khi cấp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá cơ sở.
 • Thời hạn và điều kiện duy trì giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận có thời hạn nhất định và cơ sở cần tuân thủ các điều kiện để duy trì giấy chứng nhận hiệu lực.

 

avatar
Văn An
241 ngày trước
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đảm bảo an toàn thực phẩm
Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận cho Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng An Toàn?Theo quy định của Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý chủ trì như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ Công thương.Phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng xác định rõ sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Do đó, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, khi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, sẽ được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình cấp Giấy chứng nhận được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩmTheo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, quy định về trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các bước chi tiết sau đây:Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận:Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.Trình Tự và Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận:Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.Nếu đủ điều kiện, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng: Thời Hạn Hiệu Lực Theo quy định của Điều 37 Luật An toàn thực phẩm 2010, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực như sau:Thời Hạn Hiệu Lực: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian là 03 năm.Cập Nhật và Cấp Lại: Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn trong vòng 06 tháng, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động. Quá trình cập nhật và cấp lại sẽ tuân thủ hồ sơ, trình tự, và thủ tục theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.Câu hỏi liên quan1. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh là gì?Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh là quá trình xác nhận và chứng nhận rằng hộ kinh doanh đó tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và trải qua các bước kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền để nhận giấy chứng nhận này.2. Xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thường được xin tại cơ quan y tế cấp quận/huyện hoặc tại cơ quan quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cấp tỉnh/thành phố tùy theo quy định của mỗi địa phương. Cần kiểm tra cụ thể tại nơi đăng ký kinh doanh hoặc tìm hiểu thông tin trên trang web chính thức của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.3. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì?Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một tài liệu mà hộ kinh doanh hoặc tổ chức cần nộp khi muốn chứng nhận cơ sở của họ đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đơn này thường bao gồm thông tin về cơ sở, mô tả về quy trình sản xuất, chế biến và các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đã được áp dụng.4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần những gì?Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thường bao gồm:Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.Bản mô tả chi tiết cơ sở vật chất, trang thiết bị.Bản kê nhân sự và chứng chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm của nhân viên.Sơ đồ bố trí cơ sở và quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm.Các kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có).5. Quy định về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là gì?Quy định về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thường đề cập đến:Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và quy trình vận hành: Cần đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm, và quản lý chất lượng.Kiểm tra và đánh giá cơ quan có thẩm quyền: Trước khi cấp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá cơ sở.Thời hạn và điều kiện duy trì giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận có thời hạn nhất định và cơ sở cần tuân thủ các điều kiện để duy trì giấy chứng nhận hiệu lực.