0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file655a05739eb1b-34.webp

Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới khi hết hạn hiệu lực

Thời hạn giải quyết thủ tục thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực là bao lâu?

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực là một yếu tố quan trọng mà các chủ xe cần lưu ý. Dựa trên quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023, quy trình này được xác định cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính cấp trung ương:

Cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực...

Thời hạn giải quyết:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kế hoạch về thời gian, địa điểm thực hiện đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên tại đơn vị đăng kiểm.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đánh giá, nếu đạt yêu cầu thì cấp chứng chỉ đăng kiểm viên; nếu không đạt, ghi rõ nguyên nhân vào biên bản đánh giá đăng kiểm viên.

Với căn cứ vào Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023, thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới được giải quyết nhanh chóng. Cụ thể, thông báo kế hoạch đánh giá được thực hiện trong 05 ngày làm việc, và sau 03 ngày làm việc từ ngày đánh giá, chứng chỉ sẽ được cấp lại nếu đạt yêu cầu. Quy trình này mang lại sự thuận tiện và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp người dùng nhanh chóng có được Chứng chỉ đăng kiểm viên mới.

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực

Trình tự và thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực được thực hiện theo quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023. Dưới đây là quy trình chi tiết:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trước 30 ngày kể từ ngày chứng chỉ hết hiệu lực tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đơn vị đăng kiểm hoặc đăng kiểm viên cần gửi đề nghị cấp lại chứng chỉ (kèm theo ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm, chụp kiểu thẻ căn cước) trong thời hạn không quá 06 tháng.

Bước 2: Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đề nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên tại đơn vị đăng kiểm. Thời gian đánh giá không quá 05 ngày làm việc từ ngày thông báo.

Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc sau đánh giá, nếu đạt yêu cầu, Cục cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên. Ngược lại, ghi rõ nguyên nhân không đạt vào biên bản đánh giá đăng kiểm viên. Đơn vị đăng kiểm có quyền đề nghị đánh giá lại sau 01 tháng kể từ ngày đánh giá không đạt.

Cách thức thực hiện: Quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, thông qua hệ thống bưu chính, hoặc bằng hình thức trực tuyến. Điều này giúp đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình xử lý thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới.

Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực

Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực đặt ra các tiêu chí quan trọng, theo quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023. Dưới đây là các điều kiện cụ thể mà đơn vị hoặc cá nhân cần đáp ứng để có thể nhận Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới:

Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới:

Trình độ chuyên môn: 

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, với chương trình đào tạo bao gồm các môn: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các môn tương đương.
  • Trong trường hợp không đủ các môn trên, đào tạo bổ sung có thể được thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thực tập nghiệp: 

  • Có ít nhất 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
  • Đối với những học viên có kinh nghiệm trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, thời gian thực tập có thể được tính đến.

Đánh giá nghiệp vụ: Đạt kết quả đánh giá theo yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Giấy phép lái xe ô tô: Phải có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, với chương trình đào tạo bao gồm các môn như Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các môn tương đương.

Kinh nghiệm: Là đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng.

Đánh giá nghiệp vụ: Đạt kết quả đánh giá theo yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Các điều kiện trên giúp đảm bảo rằng Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới được cấp lại hoặc cấp mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chất lượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của xe cơ giới trên đường.

Câu hỏi liên quan

1. Xử lý đăng kiểm là gì?

Xử lý đăng kiểm là quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật, an toàn của phương tiện giao thông như xe cơ giới, tàu thuyền, theo quy định của pháp luật. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng phương tiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trước khi tham gia giao thông. Xử lý đăng kiểm có thể bao gồm việc sửa chữa, cải tạo hoặc thay thế các bộ phận không đạt chuẩn.

2. Thủ tục hành chính đăng kiểm là gì?

Thủ tục hành chính đăng kiểm bao gồm các bước sau:

Nộp hồ sơ đăng kiểm: Bao gồm thông tin về phương tiện và chủ sở hữu.

Kiểm tra và đánh giá phương tiện: Phương tiện sẽ được kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm theo lịch hẹn.

Nhận kết quả và xử lý: Nếu phương tiện đạt yêu cầu, sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kiểm. Nếu không, chủ phương tiện cần thực hiện sửa chữa hoặc cải tạo theo yêu cầu.

Gia hạn hoặc cấp mới Giấy chứng nhận: Thực hiện định kỳ hoặc khi có thay đổi về kỹ thuật, cấu trúc của phương tiện.

3. Khi nào cần xét xử đăng kiểm?

Cần xét xử đăng kiểm khi có vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, hoặc trong trường hợp phương tiện tham gia giao thông mà không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, gây ra tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng.

4. Vụ án đăng kiểm báo giờ xử là gì?

Vụ án đăng kiểm báo giờ xử thường liên quan đến việc thông báo lịch xét xử các vụ việc liên quan đến đăng kiểm phương tiện. Điều này thường liên quan đến các vi phạm trong quá trình đăng kiểm, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy tố hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

5. Đăng kiểm viên bị khởi tố là gì?

Đăng kiểm viên bị khởi tố thường xảy ra khi có cáo buộc về việc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm. Điều này có thể bao gồm hành vi nhận hối lộ, cấp giấy chứng nhận không đúng quy trình, hoặc bỏ qua các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Khi bị khởi tố, đăng kiểm viên sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra và xét xử theo quy định của pháp luật.

6. Vụ án đăng kiểm Việt Nam là gì?

Vụ án đăng kiểm Việt Nam thường đề cập đến các vụ việc pháp lý liên quan đến việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện tại Việt Nam. Điều này có thể bao gồm các vụ việc vi phạm trong quá trình đăng kiểm, quản lý và vận hành các trung tâm đăng kiểm, cũng như các hành vi sai phạm của đăng kiểm viên hoặc chủ phương tiện. Vụ án này được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Văn An
187 ngày trước
Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới khi hết hạn hiệu lực
Thời hạn giải quyết thủ tục thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực là bao lâu?Thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực là một yếu tố quan trọng mà các chủ xe cần lưu ý. Dựa trên quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023, quy trình này được xác định cụ thể như sau:Thủ tục hành chính cấp trung ương:Cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực...Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kế hoạch về thời gian, địa điểm thực hiện đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên tại đơn vị đăng kiểm.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đánh giá, nếu đạt yêu cầu thì cấp chứng chỉ đăng kiểm viên; nếu không đạt, ghi rõ nguyên nhân vào biên bản đánh giá đăng kiểm viên.Với căn cứ vào Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023, thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới được giải quyết nhanh chóng. Cụ thể, thông báo kế hoạch đánh giá được thực hiện trong 05 ngày làm việc, và sau 03 ngày làm việc từ ngày đánh giá, chứng chỉ sẽ được cấp lại nếu đạt yêu cầu. Quy trình này mang lại sự thuận tiện và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp người dùng nhanh chóng có được Chứng chỉ đăng kiểm viên mới.Thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lựcTrình tự và thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực được thực hiện theo quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023. Dưới đây là quy trình chi tiết:Trình tự thực hiện:Bước 1: Nộp hồ sơ cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trước 30 ngày kể từ ngày chứng chỉ hết hiệu lực tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đơn vị đăng kiểm hoặc đăng kiểm viên cần gửi đề nghị cấp lại chứng chỉ (kèm theo ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm, chụp kiểu thẻ căn cước) trong thời hạn không quá 06 tháng.Bước 2: Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đề nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên tại đơn vị đăng kiểm. Thời gian đánh giá không quá 05 ngày làm việc từ ngày thông báo.Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc sau đánh giá, nếu đạt yêu cầu, Cục cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên. Ngược lại, ghi rõ nguyên nhân không đạt vào biên bản đánh giá đăng kiểm viên. Đơn vị đăng kiểm có quyền đề nghị đánh giá lại sau 01 tháng kể từ ngày đánh giá không đạt.Cách thức thực hiện: Quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, thông qua hệ thống bưu chính, hoặc bằng hình thức trực tuyến. Điều này giúp đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình xử lý thủ tục cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới.Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lựcĐiều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực đặt ra các tiêu chí quan trọng, theo quy định tại tiểu mục 2 Mục A Phần II Thủ tục ban hành theo Quyết định 701/QĐ-BGTVT năm 2023. Dưới đây là các điều kiện cụ thể mà đơn vị hoặc cá nhân cần đáp ứng để có thể nhận Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới:Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới:Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, với chương trình đào tạo bao gồm các môn: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các môn tương đương.Trong trường hợp không đủ các môn trên, đào tạo bổ sung có thể được thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học.Thực tập nghiệp: Có ít nhất 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.Đối với những học viên có kinh nghiệm trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, thời gian thực tập có thể được tính đến.Đánh giá nghiệp vụ: Đạt kết quả đánh giá theo yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.Giấy phép lái xe ô tô: Phải có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.Điều kiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao:Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, với chương trình đào tạo bao gồm các môn như Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các môn tương đương.Kinh nghiệm: Là đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng.Đánh giá nghiệp vụ: Đạt kết quả đánh giá theo yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.Các điều kiện trên giúp đảm bảo rằng Chứng chỉ đăng kiểm viên xe cơ giới được cấp lại hoặc cấp mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chất lượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của xe cơ giới trên đường.Câu hỏi liên quan1. Xử lý đăng kiểm là gì?Xử lý đăng kiểm là quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật, an toàn của phương tiện giao thông như xe cơ giới, tàu thuyền, theo quy định của pháp luật. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng phương tiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trước khi tham gia giao thông. Xử lý đăng kiểm có thể bao gồm việc sửa chữa, cải tạo hoặc thay thế các bộ phận không đạt chuẩn.2. Thủ tục hành chính đăng kiểm là gì?Thủ tục hành chính đăng kiểm bao gồm các bước sau:Nộp hồ sơ đăng kiểm: Bao gồm thông tin về phương tiện và chủ sở hữu.Kiểm tra và đánh giá phương tiện: Phương tiện sẽ được kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm theo lịch hẹn.Nhận kết quả và xử lý: Nếu phương tiện đạt yêu cầu, sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kiểm. Nếu không, chủ phương tiện cần thực hiện sửa chữa hoặc cải tạo theo yêu cầu.Gia hạn hoặc cấp mới Giấy chứng nhận: Thực hiện định kỳ hoặc khi có thay đổi về kỹ thuật, cấu trúc của phương tiện.3. Khi nào cần xét xử đăng kiểm?Cần xét xử đăng kiểm khi có vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, hoặc trong trường hợp phương tiện tham gia giao thông mà không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, gây ra tai nạn hoặc hậu quả nghiêm trọng.4. Vụ án đăng kiểm báo giờ xử là gì?Vụ án đăng kiểm báo giờ xử thường liên quan đến việc thông báo lịch xét xử các vụ việc liên quan đến đăng kiểm phương tiện. Điều này thường liên quan đến các vi phạm trong quá trình đăng kiểm, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy tố hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.5. Đăng kiểm viên bị khởi tố là gì?Đăng kiểm viên bị khởi tố thường xảy ra khi có cáo buộc về việc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm. Điều này có thể bao gồm hành vi nhận hối lộ, cấp giấy chứng nhận không đúng quy trình, hoặc bỏ qua các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Khi bị khởi tố, đăng kiểm viên sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra và xét xử theo quy định của pháp luật.6. Vụ án đăng kiểm Việt Nam là gì?Vụ án đăng kiểm Việt Nam thường đề cập đến các vụ việc pháp lý liên quan đến việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện tại Việt Nam. Điều này có thể bao gồm các vụ việc vi phạm trong quá trình đăng kiểm, quản lý và vận hành các trung tâm đăng kiểm, cũng như các hành vi sai phạm của đăng kiểm viên hoặc chủ phương tiện. Vụ án này được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.