0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file65584549454b7-16.webp

Thủ tục Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài Thành Công Ty Luật Việt Nam

Hồ Sơ Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài Thành Công Ty Luật Việt Nam: Điều Gì Quan Trọng?

Bạn muốn hiểu rõ về hồ sơ chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam? Dưới đây là những điều cơ bản bạn cần biết, dựa trên tiểu mục 13 Phần 1 của Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:

Giấy Đề Nghị Chuyển Đổi:

Giấy đề nghị chuyển đổi của công ty luật nước ngoài là bước quan trọng, đánh dấu ý chí và kế hoạch của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

Thỏa Thuận Chuyển Đổi:

Thỏa thuận giữa công ty luật nước ngoài và bên Việt Nam là văn bản quyết định về cam kết, nghĩa vụ, và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình chuyển đổi.

Dự Thảo Điều Lệ:

Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam là một phần quan trọng, mô tả cụ thể về cơ cấu, quyền lợi và trách nhiệm của công ty sau khi chuyển đổi.

Danh Sách Thành Viên và Luật Sư:

Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật Việt Nam, cùng với bản sao Thẻ luật sư, chứng minh tính hợp pháp của họ trong quyết định quản lý công ty.

Giấy Phép Thành Lập:

Giấy phép thành lập của công ty luật nước ngoài là chứng chỉ quan trọng, đồng thời là cơ sở hợp pháp cho quá trình chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam dựa trên quy định tại tiểu mục 13 Phần 1 Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:

Hồ Sơ Xin Chuyển Đổi:

 • Các loại công ty luật nước ngoài, bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh và công ty luật hợp danh, có thể chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam.
 • Hồ sơ xin chuyển đổi được gửi đến trụ sở Bộ Tư pháp.

Cách Thức Gửi Hồ Sơ:

 • Có thể gửi hồ sơ trực tiếp đến trụ sở Bộ Tư pháp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thời Hạn Giải Quyết:

 • Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục:

 • Đối tượng chính thực hiện thủ tục là công ty luật nước ngoài đang muốn chuyển đổi.

Cơ Quan Thực Hiện Thủ Tục:

 • Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính.

Kết Quả Thực Hiện Thủ Tục:

 • Kết quả cuối cùng là văn bản chấp thuận việc chuyển đổi, mở ra cơ hội mới cho công ty luật trở thành thực thể pháp lý tại Việt Nam.

Yêu Cầu và Điều Kiện Thực Hiện Thủ Tục Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài thành Công Ty Luật Việt Nam

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam? Dưới đây là những yêu cầu và điều kiện quan trọng mà bạn cần biết, theo quy định tại tiểu mục 13 Phần 1 của Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:

Tên Công Ty Luật Việt Nam:

Tên của công ty luật Việt Nam sau chuyển đổi phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 của Luật Luật sư. Nó không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.

Cấm Trùng Tên:

Tên của công ty luật Việt Nam không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động.

Tuân Thủ Luật Doanh Nghiệp:

Tên của công ty phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

Tránh Vi Phạm Truyền Thống và Văn Hoá:

Tên không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chấp Nhận Quyết Định Lựa Chọn:

Tên của công ty phải được các thành viên thoả thuận lựa chọn, và nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu cần lựa chọn theo quy định.

Không Trùng với Công Ty Nước Ngoài:

Tên của công ty không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.

Câu hỏi liên quan

1. Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam là gì?

Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam bao gồm:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển đổi: Bao gồm đề án chuyển đổi, giấy tờ pháp lý của công ty nước ngoài, và các tài liệu liên quan khác.
 2. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 3. Thẩm định hồ sơ và quyết định chuyển đổi: Cơ quan quản lý sẽ thẩm định hồ sơ và quyết định có chấp thuận chuyển đổi hay không.
 4. Đăng ký doanh nghiệp mới: Sau khi được chấp thuận, thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Việt Nam.
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Cuối cùng, nhận giấy chứng nhận và bắt đầu hoạt động như một công ty luật Việt Nam.

2. Ai có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam?

Thẩm quyền phê duyệt thường thuộc về Bộ Tư pháp hoặc cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Cơ quan này sẽ xem xét và phê duyệt các đề nghị chuyển đổi dựa trên các quy định và tiêu chuẩn pháp lý hiện hành.

3. Cần những tài liệu gì cho việc chuyển đổi này?

Tài liệu cần thiết cho việc chuyển đổi bao gồm:

 • Đề án chuyển đổi chi tiết.
 • Giấy tờ pháp lý của công ty luật nước ngoài.
 • Bản sao giấy phép hoạt động và đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.
 • Hồ sơ pháp lý của các thành viên sáng lập.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và chuyên môn.

4. Quy định cụ thể về việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài là gì?

Quy định cụ thể về việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đăng ký kinh doanh, và các quy định về hoạt động của công ty luật.
 • Đảm bảo công ty sau khi chuyển đổi có ít nhất một số thành viên sáng lập là luật sư Việt Nam.
 • Tuân thủ các quy định về vốn pháp định, trình độ chuyên môn và năng lực tài chính.

5. Thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi mất bao lâu?

Thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mức độ đầy đủ, chính xác của hồ sơ. Thông thường, quá trình này có thể mất từ vài tuần đến vài tháng để hoàn thành.

6. Điều gì xảy ra sau khi công ty luật nước ngoài được chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam?

Sau khi công ty luật nước ngoài được chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam:

 • Công ty sẽ hoạt động theo pháp luật Việt Nam và tuân thủ mọi quy định áp dụng cho công ty luật trong nước.
 • Cần cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, thông báo cho khách hàng và đối tác về sự thay đổi.
 • Tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa mới với các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

avatar
Văn An
242 ngày trước
Thủ tục Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài Thành Công Ty Luật Việt Nam
Hồ Sơ Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài Thành Công Ty Luật Việt Nam: Điều Gì Quan Trọng?Bạn muốn hiểu rõ về hồ sơ chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam? Dưới đây là những điều cơ bản bạn cần biết, dựa trên tiểu mục 13 Phần 1 của Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:Giấy Đề Nghị Chuyển Đổi:Giấy đề nghị chuyển đổi của công ty luật nước ngoài là bước quan trọng, đánh dấu ý chí và kế hoạch của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.Thỏa Thuận Chuyển Đổi:Thỏa thuận giữa công ty luật nước ngoài và bên Việt Nam là văn bản quyết định về cam kết, nghĩa vụ, và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình chuyển đổi.Dự Thảo Điều Lệ:Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam là một phần quan trọng, mô tả cụ thể về cơ cấu, quyền lợi và trách nhiệm của công ty sau khi chuyển đổi.Danh Sách Thành Viên và Luật Sư:Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật Việt Nam, cùng với bản sao Thẻ luật sư, chứng minh tính hợp pháp của họ trong quyết định quản lý công ty.Giấy Phép Thành Lập:Giấy phép thành lập của công ty luật nước ngoài là chứng chỉ quan trọng, đồng thời là cơ sở hợp pháp cho quá trình chuyển đổi.Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt NamDưới đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam dựa trên quy định tại tiểu mục 13 Phần 1 Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:Hồ Sơ Xin Chuyển Đổi:Các loại công ty luật nước ngoài, bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh và công ty luật hợp danh, có thể chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam.Hồ sơ xin chuyển đổi được gửi đến trụ sở Bộ Tư pháp.Cách Thức Gửi Hồ Sơ:Có thể gửi hồ sơ trực tiếp đến trụ sở Bộ Tư pháp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.Thời Hạn Giải Quyết:Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối Tượng Thực Hiện Thủ Tục:Đối tượng chính thực hiện thủ tục là công ty luật nước ngoài đang muốn chuyển đổi.Cơ Quan Thực Hiện Thủ Tục:Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính.Kết Quả Thực Hiện Thủ Tục:Kết quả cuối cùng là văn bản chấp thuận việc chuyển đổi, mở ra cơ hội mới cho công ty luật trở thành thực thể pháp lý tại Việt Nam.Yêu Cầu và Điều Kiện Thực Hiện Thủ Tục Chuyển Đổi Công Ty Luật Nước Ngoài thành Công Ty Luật Việt NamBạn đang tìm hiểu về thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam? Dưới đây là những yêu cầu và điều kiện quan trọng mà bạn cần biết, theo quy định tại tiểu mục 13 Phần 1 của Quyết định 1401/QĐ-BTP năm 2022:Tên Công Ty Luật Việt Nam:Tên của công ty luật Việt Nam sau chuyển đổi phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 của Luật Luật sư. Nó không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.Cấm Trùng Tên:Tên của công ty luật Việt Nam không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động.Tuân Thủ Luật Doanh Nghiệp:Tên của công ty phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.Tránh Vi Phạm Truyền Thống và Văn Hoá:Tên không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.Chấp Nhận Quyết Định Lựa Chọn:Tên của công ty phải được các thành viên thoả thuận lựa chọn, và nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu cần lựa chọn theo quy định.Không Trùng với Công Ty Nước Ngoài:Tên của công ty không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam là gì?Thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam bao gồm:Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển đổi: Bao gồm đề án chuyển đổi, giấy tờ pháp lý của công ty nước ngoài, và các tài liệu liên quan khác.Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.Thẩm định hồ sơ và quyết định chuyển đổi: Cơ quan quản lý sẽ thẩm định hồ sơ và quyết định có chấp thuận chuyển đổi hay không.Đăng ký doanh nghiệp mới: Sau khi được chấp thuận, thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Việt Nam.Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Cuối cùng, nhận giấy chứng nhận và bắt đầu hoạt động như một công ty luật Việt Nam.2. Ai có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam?Thẩm quyền phê duyệt thường thuộc về Bộ Tư pháp hoặc cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Cơ quan này sẽ xem xét và phê duyệt các đề nghị chuyển đổi dựa trên các quy định và tiêu chuẩn pháp lý hiện hành.3. Cần những tài liệu gì cho việc chuyển đổi này?Tài liệu cần thiết cho việc chuyển đổi bao gồm:Đề án chuyển đổi chi tiết.Giấy tờ pháp lý của công ty luật nước ngoài.Bản sao giấy phép hoạt động và đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.Hồ sơ pháp lý của các thành viên sáng lập.Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và chuyên môn.4. Quy định cụ thể về việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài là gì?Quy định cụ thể về việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài bao gồm:Tuân thủ pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đăng ký kinh doanh, và các quy định về hoạt động của công ty luật.Đảm bảo công ty sau khi chuyển đổi có ít nhất một số thành viên sáng lập là luật sư Việt Nam.Tuân thủ các quy định về vốn pháp định, trình độ chuyên môn và năng lực tài chính.5. Thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi mất bao lâu?Thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mức độ đầy đủ, chính xác của hồ sơ. Thông thường, quá trình này có thể mất từ vài tuần đến vài tháng để hoàn thành.6. Điều gì xảy ra sau khi công ty luật nước ngoài được chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam?Sau khi công ty luật nước ngoài được chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam:Công ty sẽ hoạt động theo pháp luật Việt Nam và tuân thủ mọi quy định áp dụng cho công ty luật trong nước.Cần cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, thông báo cho khách hàng và đối tác về sự thay đổi.Tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa mới với các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam.