0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file65576e8303a4c-7.webp

Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ tục Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Hồ Sơ Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế: Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn Đề Nghị:

 • Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, theo mẫu quy định (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).

Sơ Yếu Lý Lịch:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh có thẩm quyền cấp, có hiệu lực trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

Ảnh Chân Dung:

 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

Bản Sao Chứng Thực:

 • Bản sao có chứng thực của giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch:

 • Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp trước đó.

Chú ý: Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.

Quy trình này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, giúp người làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế thực hiện thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, việc cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

Nộp Hồ Sơ:

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch nội địa cần nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

Xử Lý Hồ Sơ:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xử lý và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mới cho người đề nghị.

Cách Thức Nộp Hồ Sơ:

 • Hướng dẫn viên có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chọn cách gửi qua đường bưu điện.

Phản Hồi Và Từ Chối:

 • Trong trường hợp từ chối cấp đổi thẻ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể liên quan đến quy định.

Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, đồng thời tối ưu hóa thời gian xử lý để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người làm hướng dẫn.

Điều Kiện Cần Đáp Ứng Để Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023 và các chỉ đạo mới nhất trong tiểu mục 7 Mục II Phần II thủ tục hành chính, để được cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Quốc Tịch và Thường Trú:

 • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Y Tế:

 • Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.

Bằng Cấp và Chứng Chỉ:

 • Hướng dẫn viên du lịch nội địa cần tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
 • Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
 • Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.

Ngoại Ngữ:

 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề:
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định.

Chú ý: Cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo, khi được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.

Điều Kiện Hành Nghề của Hướng Dẫn Viên Du Lịch: Quy Định Mới Nhất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Du lịch 2017, các điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được xác định như sau:

Phạm Vi Hành Nghề:

Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Phạm vi hành nghề:

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế tới Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài.
 • Hướng dẫn viên du lịch nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa.
 • Hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Điều Kiện Hành Nghề:

Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch gồm:

 • Có thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 • Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.
 • Là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.
 • Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch.
 • Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Câu hỏi liên quan

1. Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn là gì?

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn thường bao gồm:

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm thẻ hướng dẫn viên cũ, đơn đề nghị đổi thẻ, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, và các giấy tờ chứng minh năng lực nghề nghiệp.
 2. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý hướng dẫn viên du lịch.
 3. Xem xét và cấp thẻ mới: Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cấp thẻ mới nếu đáp ứng đủ điều kiện.

2. Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cần những thông tin gì?

Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cần bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin liên lạc khác.
 • Số thẻ hướng dẫn viên cũ và ngày hết hạn.
 • Lý do đổi thẻ: Mô tả lý do tại sao cần đổi thẻ (hết hạn, hỏng, mất,...).
 • Bằng cấp và chứng chỉ nghề nghiệp: Cung cấp thông tin về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.
 • Chữ ký của người đề nghị.

3. Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch là gì?

Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch là các khóa học cập nhật nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hướng dẫn viên, thường được tổ chức bởi các cơ quan quản lý du lịch hoặc tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. Các khóa học này nhằm đảm bảo hướng dẫn viên luôn cập nhật thông tin mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

4. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là gì?

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là việc cập nhật hoặc thay mới thẻ hướng dẫn viên cho phép người hướng dẫn hoạt động trong phạm vi quốc tế. Quy trình này đòi hỏi việc chứng minh năng lực ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa và phong tục quốc tế, cũng như kỹ năng hướng dẫn chuyên nghiệp.

5. Thẻ hướng dẫn viên hết hạn cần làm gì để đổi?

Khi thẻ hướng dẫn viên hết hạn, người hướng dẫn cần:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ: Tương tự như quy trình đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn.
 2. Tham gia lớp học cập nhật (nếu cần): Một số quốc gia yêu cầu hướng dẫn viên tham gia lớp cập nhật nghiệp vụ trước khi đổi thẻ.
 3. Nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xem xét: Gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét, cấp thẻ mới.

 

avatar
Văn An
243 ngày trước
Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ tục Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế
Hồ Sơ Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế: Giấy Tờ Cần Chuẩn BịTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ sau:Đơn Đề Nghị:Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, theo mẫu quy định (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).Sơ Yếu Lý Lịch:Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe:Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh có thẩm quyền cấp, có hiệu lực trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.Ảnh Chân Dung:02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.Bản Sao Chứng Thực:Bản sao có chứng thực của giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch:Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp trước đó.Chú ý: Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.Quy trình này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, giúp người làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế thực hiện thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng.Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, việc cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:Nộp Hồ Sơ:Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch nội địa cần nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.Xử Lý Hồ Sơ:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xử lý và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mới cho người đề nghị.Cách Thức Nộp Hồ Sơ:Hướng dẫn viên có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chọn cách gửi qua đường bưu điện.Phản Hồi Và Từ Chối:Trong trường hợp từ chối cấp đổi thẻ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể liên quan đến quy định.Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, đồng thời tối ưu hóa thời gian xử lý để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người làm hướng dẫn.Điều Kiện Cần Đáp Ứng Để Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc TếTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023 và các chỉ đạo mới nhất trong tiểu mục 7 Mục II Phần II thủ tục hành chính, để được cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:Quốc Tịch và Thường Trú:Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.Năng Lực Hành Vi Dân Sự:Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Y Tế:Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.Bằng Cấp và Chứng Chỉ:Hướng dẫn viên du lịch nội địa cần tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.Ngoại Ngữ:Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề:Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định.Chú ý: Cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo, khi được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.Điều Kiện Hành Nghề của Hướng Dẫn Viên Du Lịch: Quy Định Mới NhấtTheo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Du lịch 2017, các điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được xác định như sau:Phạm Vi Hành Nghề:Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.Phạm vi hành nghề:Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế tới Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài.Hướng dẫn viên du lịch nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa.Hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.Điều Kiện Hành Nghề:Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch gồm:Có thẻ hướng dẫn viên du lịch.Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.Là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch.Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.Câu hỏi liên quan1. Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn là gì?Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn thường bao gồm:Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm thẻ hướng dẫn viên cũ, đơn đề nghị đổi thẻ, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, và các giấy tờ chứng minh năng lực nghề nghiệp.Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý hướng dẫn viên du lịch.Xem xét và cấp thẻ mới: Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cấp thẻ mới nếu đáp ứng đủ điều kiện.2. Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cần những thông tin gì?Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cần bao gồm:Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin liên lạc khác.Số thẻ hướng dẫn viên cũ và ngày hết hạn.Lý do đổi thẻ: Mô tả lý do tại sao cần đổi thẻ (hết hạn, hỏng, mất,...).Bằng cấp và chứng chỉ nghề nghiệp: Cung cấp thông tin về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.Chữ ký của người đề nghị.3. Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch là gì?Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch là các khóa học cập nhật nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hướng dẫn viên, thường được tổ chức bởi các cơ quan quản lý du lịch hoặc tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. Các khóa học này nhằm đảm bảo hướng dẫn viên luôn cập nhật thông tin mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường.4. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là gì?Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là việc cập nhật hoặc thay mới thẻ hướng dẫn viên cho phép người hướng dẫn hoạt động trong phạm vi quốc tế. Quy trình này đòi hỏi việc chứng minh năng lực ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa và phong tục quốc tế, cũng như kỹ năng hướng dẫn chuyên nghiệp.5. Thẻ hướng dẫn viên hết hạn cần làm gì để đổi?Khi thẻ hướng dẫn viên hết hạn, người hướng dẫn cần:Chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ: Tương tự như quy trình đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn.Tham gia lớp học cập nhật (nếu cần): Một số quốc gia yêu cầu hướng dẫn viên tham gia lớp cập nhật nghiệp vụ trước khi đổi thẻ.Nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xem xét: Gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét, cấp thẻ mới.