0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6528f1c997a3f-7.webp

Hướng dẫn Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Các Trường Hợp Doanh Nghiệp Cho Thuê Lao Động Có Thể Rút Tiền Ký Quỹ 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động đôi khi có thể gặp phải những tình huống khó khăn hoặc thay đổi trong hoạt động kinh doanh của họ. Trong những trường hợp như vậy, Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã quy định các điều kiện cụ thể cho việc rút tiền ký quỹ. Dưới đây là những trường hợp mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể xem xét rút tiền ký quỹ.

Trường Hợp 1: Khó Khăn Tài Chính Toàn Diện

Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ các khoản sau đây cho người lao động thuê lại:

  • Tiền lương
  • Bảo hiểm xã hội
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thất nghiệp
  • Bảo hiểm tai nạn lao động
  • Bệnh nghề nghiệp
  • Các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật.

Trường Hợp 2: Không Khả Năng Bồi Thường Cho Người Lao Động Thuê Lại

Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với họ hoặc gây thiệt hại cho họ vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường Hợp 3: Không Được Cấp Giấy Phép

Doanh nghiệp không được cấp giấy phép cho hoạt động cho thuê lại lao động.

Trường Hợp 4: Thu Hồi Giấy Phép Hoặc Không Gia Hạn Giấy Phép

Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.

Trường Hợp 5: Ký Quỹ Tại Ngân Hàng

Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể cần rút tiền ký quỹ để giải quyết các vấn đề tài chính hoặc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại. Dưới đây là hướng dẫn về trình tự và thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Bước 01: Nộp Hồ Sơ Tại Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Để bắt đầu quy trình rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp cho thuê lại lao động cần nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Bước 02: Kiểm Tra Và Xác Thực Hồ Sơ Tại Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ.

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ kiểm tra, xác thực hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 03: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh Đồng Ý Rút Tiền Ký Quỹ

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ.

Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại với lý do rõ ràng.

Bước 04: Nộp Hồ Sơ Tại Ngân Hàng Nhận Ký Quỹ

Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ tại ngân hàng nhận ký quỹ.

Bước 05: Rút Tiền Ký Quỹ

Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại. Nếu hồ sơ đúng quy định, ngân hàng sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, việc thanh toán và bồi thường cho người lao động thuê lại sẽ được thực hiện theo phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

Nhớ luôn tuân thủ mọi quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP và liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục này một cách chính xác và hợp pháp.

Điều Kiện Ký Quỹ Và Số Tiền Doanh Nghiệp Cho Thuê Lao Động Phải Thực Hiện 

Để hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Một trong những quy định quan trọng liên quan đến hoạt động này là việc thực hiện ký quỹ theo Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Cho Thuê Lại Lao Động: Theo Điều 21 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

Là Người Quản Lý Doanh Nghiệp: Người này phải đảm bảo điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Không Có Án Tích: Người đại diện của doanh nghiệp không được có án tích.

Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động trong ít nhất 03 năm (36 tháng) liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Theo Nghị định này, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ với số tiền là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đặt một khoản tiền này tại một tài khoản quỹ để đảm bảo tuân thủ quy định và thực hiện các nghĩa vụ đối với lao động thuê lại.

Câu hỏi liên quan

Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là gì?

Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là quá trình doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu rút lại tiền ký quỹ đã đặt cọc cho lao động theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu như hợp đồng lao động, biên bản chấm dứt hợp đồng, và các giấy tờ liên quan đến việc ký quỹ và thanh toán tiền ký quỹ.

Quy trình rút tiền ký quỹ thực hiện như thế nào?

Quy trình rút tiền ký quỹ thường bao gồm việc xác định số tiền ký quỹ, thẩm định tình trạng lao động và ký quỹ, sau đó thực hiện việc rút tiền ký quỹ và thông báo cho lao động.

Bắt buộc phải thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ khi nào?

Thủ tục rút tiền ký quỹ thường được thực hiện khi hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và lao động chấm dứt hoặc khi doanh nghiệp không còn cần ký quỹ nữa.

Lợi ích của thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp là gì?

Thủ tục rút tiền ký quỹ giúp doanh nghiệp giải phóng tiền ký quỹ đã đặt cọc, tạo điều kiện tài chính linh hoạt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động.

 

Văn An
224 ngày trước
Hướng dẫn Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Các Trường Hợp Doanh Nghiệp Cho Thuê Lao Động Có Thể Rút Tiền Ký Quỹ Doanh nghiệp cho thuê lại lao động đôi khi có thể gặp phải những tình huống khó khăn hoặc thay đổi trong hoạt động kinh doanh của họ. Trong những trường hợp như vậy, Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã quy định các điều kiện cụ thể cho việc rút tiền ký quỹ. Dưới đây là những trường hợp mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể xem xét rút tiền ký quỹ.Trường Hợp 1: Khó Khăn Tài Chính Toàn DiệnDoanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ các khoản sau đây cho người lao động thuê lại:Tiền lươngBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm tai nạn lao độngBệnh nghề nghiệpCác chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật.Trường Hợp 2: Không Khả Năng Bồi Thường Cho Người Lao Động Thuê LạiDoanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với họ hoặc gây thiệt hại cho họ vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật.Trường Hợp 3: Không Được Cấp Giấy PhépDoanh nghiệp không được cấp giấy phép cho hoạt động cho thuê lại lao động.Trường Hợp 4: Thu Hồi Giấy Phép Hoặc Không Gia Hạn Giấy PhépDoanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.Trường Hợp 5: Ký Quỹ Tại Ngân HàngDoanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao độngTrong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể cần rút tiền ký quỹ để giải quyết các vấn đề tài chính hoặc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại. Dưới đây là hướng dẫn về trình tự và thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.Bước 01: Nộp Hồ Sơ Tại Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã HộiĐể bắt đầu quy trình rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp cho thuê lại lao động cần nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.Bước 02: Kiểm Tra Và Xác Thực Hồ Sơ Tại Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã HộiSở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ.Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ kiểm tra, xác thực hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Bước 03: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh Đồng Ý Rút Tiền Ký QuỹTrong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ.Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại với lý do rõ ràng.Bước 04: Nộp Hồ Sơ Tại Ngân Hàng Nhận Ký QuỹSau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ tại ngân hàng nhận ký quỹ.Bước 05: Rút Tiền Ký QuỹNgân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại. Nếu hồ sơ đúng quy định, ngân hàng sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, việc thanh toán và bồi thường cho người lao động thuê lại sẽ được thực hiện theo phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.Nhớ luôn tuân thủ mọi quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP và liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục này một cách chính xác và hợp pháp.Điều Kiện Ký Quỹ Và Số Tiền Doanh Nghiệp Cho Thuê Lao Động Phải Thực Hiện Để hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Một trong những quy định quan trọng liên quan đến hoạt động này là việc thực hiện ký quỹ theo Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.Điều Kiện Cấp Giấy Phép Cho Thuê Lại Lao Động: Theo Điều 21 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:Là Người Quản Lý Doanh Nghiệp: Người này phải đảm bảo điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.Không Có Án Tích: Người đại diện của doanh nghiệp không được có án tích.Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động trong ít nhất 03 năm (36 tháng) liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.Theo Nghị định này, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ với số tiền là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đặt một khoản tiền này tại một tài khoản quỹ để đảm bảo tuân thủ quy định và thực hiện các nghĩa vụ đối với lao động thuê lại.Câu hỏi liên quanThủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là gì?Thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là quá trình doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu rút lại tiền ký quỹ đã đặt cọc cho lao động theo quy định pháp luật.Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ?Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu như hợp đồng lao động, biên bản chấm dứt hợp đồng, và các giấy tờ liên quan đến việc ký quỹ và thanh toán tiền ký quỹ.Quy trình rút tiền ký quỹ thực hiện như thế nào?Quy trình rút tiền ký quỹ thường bao gồm việc xác định số tiền ký quỹ, thẩm định tình trạng lao động và ký quỹ, sau đó thực hiện việc rút tiền ký quỹ và thông báo cho lao động.Bắt buộc phải thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ khi nào?Thủ tục rút tiền ký quỹ thường được thực hiện khi hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và lao động chấm dứt hoặc khi doanh nghiệp không còn cần ký quỹ nữa.Lợi ích của thủ tục rút tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp là gì?Thủ tục rút tiền ký quỹ giúp doanh nghiệp giải phóng tiền ký quỹ đã đặt cọc, tạo điều kiện tài chính linh hoạt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động.