0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Lã Thị Ái Vi
Điểm thưởng: 662
Tìm kiếm công ty Luật/ Doanh nghiệp
Người theo dõi
0 người
Xem tất cả
Đang theo dõi
0 người
Xem tất cả
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 01 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 01 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 03/2023/NĐ-CP).01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ 01 bản sao giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức trong trường hợp là tổ chức.02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.Kế hoạch trả thưởng.Chương trình đào tạo cơ bản.Quy tắc hoạt động.01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong đó phải bao gồm các thông tin cơ bản sau:Địa chỉ IP máy chủ và địa điểm đặt máy chủ vật lý.Cơ chế vận hành của hệ thống, bao gồm thông tin mô tả hệ thống, cách thức nhập và lưu trữ dữ liệu, cách thức quản trị dữ liệu.Các thông tin tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong ba năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận, chứng minh việc đáp ứng điều kiệnGiấy phép kinh doanh có nội dung cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ, bao gồm hoạt động bán lẻ theo phương thức đa cấp, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Nộp hồ sơ đề nghị:Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nộp 01 bộ hồ sơ kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 9 và định dạng “.xls” hoặc “.xlsx” đối với tài liệu quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 40/2018/NĐ-CPTại địa chỉ Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương (tầng 5, số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm, Hà Nội).Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày.Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành thẩm định.Thẩm định hồ sơ:Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ nếu doanh nghiệp không nộp phí thẩm định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.Nội dung thẩm định bao gồm xác nhận bằng văn bản với ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ về tính xác thực của văn bản xác nhận ký quỹ và thẩm định nội dung các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Cấp Giấy chứng nhận:Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo bằng văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ 1 lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.Trả lại hồ sơ:Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn quy định hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP sau khi đã sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do.Công bố thông tin:Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ và cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp kèm theo bản sao các tài liệu Phương thức truyền tải thông tin có thể bao gồm gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử, hoặc hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như thế nào?Trả lời: Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm việc theo dõi, kiểm tra, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bán hàng đa cấp. Điều này bao gồm việc xác nhận tính hợp pháp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực này, theo dõi việc thực hiện hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, kiểm tra các chương trình thưởng và đào tạo, và giải quyết các khiếu nại từ người tham gia.Câu hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là gì?Trả lời: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là một thỏa thuận hợp pháp giữa một doanh nghiệp và người tham gia, trong đó người tham gia cam kết tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp và có thể mời người khác tham gia vào mạng lưới của họ để cùng tiếp thị và bán sản phẩm hoặc dịch vụ đó.Câu hỏi: Làm thế nào để đảm bảo hoạt động bán hàng đa cấp là chân chính và hợp pháp?Trả lời: Để đảm bảo hoạt động bán hàng đa cấp là chân chính và hợp pháp, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật, cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm hoặc dịch vụ, không áp đặt bất kỳ áp lực nào lên người tham gia, và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc trả thưởng và đào tạo.Câu hỏi: Có cho phép Đảng viên tham gia hoạt động bán hàng đa cấp không?Trả lời: Phần lớn các Đảng viên không được tham gia hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể của Đảng và pháp luật.Câu hỏi: Có danh sách các công ty đa cấp nào hoạt động tại Việt Nam?Trả lời: Danh sách các công ty đa cấp hoạt động tại Việt Nam thường thay đổi và rất đa dạng. Để biết danh sách cụ thể, bạn nên tra cứu thông tin từ các nguồn tin cậy hoặc tìm kiếm trực tuyến để cập nhật thông tin mới nhất.Câu hỏi: Làm thế nào để bán hàng đa cấp một cách hiệu quả nhất?Trả lời: Để bán hàng đa cấp hiệu quả, cần xây dựng một mạng lưới chất lượng, cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho người tham gia, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong cơ cấu thưởng, và luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi và bổ sung giấy CNĐK bán hàng đa cấp
Trình tự thực hiện sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpBước 1: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong các trường hợp sau đây:Khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, cổ đông sáng lập, thành viên chủ sở hữu, và thông tin về việc ký quỹ.Khi có thay đổi liên quan đến các điều khoản tại khoản 4, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 của Điều 9 trong Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Doanh nghiệp cần nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Hồ sơ cần được trình bày theo định dạng "doc" hoặc "docx" đối với giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 9 và định dạng "xls" hoặc "xlsx" đối với tài liệu quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Hồ sơ nộp tại Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương, địa chỉ tầng 5, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày.Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành thẩm định.Bước 3: Thẩm định hồ sơ:Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định.Doanh nghiệp cần nộp phí thẩm định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu không nộp phí trong thời hạn, hồ sơ sẽ được trả lại.Sau khi nhận phí thẩm định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc từ ngày nhận được phí thẩm định.Yêu cầu và điều kiện thực hiện sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpDoanh nghiệp phải được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.Đối với các loại hình doanh nghiệp cụ thể:Đối với công ty hợp danh: Thành viên.Đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ sở hữu.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên: Thành viên.Đối với công ty cổ phần: Cổ đông sáng lập.Điều kiện đặc biệt: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không được bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các vị trí nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Doanh nghiệp cần ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với số tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không ít hơn 10 tỷ đồng.Doanh nghiệp phải có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Doanh nghiệp cần phải có hệ thống công nghệ thông tin để quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, cũng như trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.Doanh nghiệp cần có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục tại một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.Phí và lệ phí sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại tiểu mục 2 Mục 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1299/QĐ-BCT năm 2023 là tổng cộng 3 triệu đồng.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là gì và có những điều khoản chính như thế nào?Trả lời: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là một thỏa thuận giữa người tham gia (thường là những người muốn kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ) và công ty hoặc tổ chức bán hàng đa cấp. Hợp đồng này quy định các điều kiện và quyền lợi của người tham gia, bao gồm cách thức tiếp cận sản phẩm, chính sách hoa hồng, và các yêu cầu về hoạt động kinh doanh theo mô hình bán hàng đa cấp.Câu hỏi: Đảng viên có được tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp không?Trả lời: Đảng viên hoặc thành viên của một tổ chức, tổ chức chính trị không có quyền hoặc khả năng tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp trong nhiều trường hợp. Pháp luật về bán hàng đa cấp có thể cấm hoặc hạn chế đảng viên hoặc thành viên của tổ chức chính trị tham gia hoạt động này để đảm bảo tính minh bạch và đạo đức trong ngành công nghiệp này.Câu hỏi: Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng gì?Trả lời: Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cần phải hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động của mô hình này, có kiến thức về sản phẩm hoặc dịch vụ được bán, quản lý mạng lưới bán hàng đa cấp, xây dựng chiến lược tiếp thị và đào tạo những người tham gia mới. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, và giao tiếp cũng là quan trọng để thành công trong lĩnh vực này.Câu hỏi: Bán hàng đa cấp chân chính là gì và có những đặc điểm nào?Trả lời: Bán hàng đa cấp chân chính là mô hình kinh doanh dựa trên việc tạo cơ hội cho người tham gia để kiếm tiền từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ cùng việc xây dựng và quản lý mạng lưới bán hàng đa cấp. Đặc điểm quan trọng của mô hình này bao gồm tính minh bạch, sản phẩm chất lượng, hoa hồng công bằng, và đào tạo cho người tham gia.Câu hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Herbalife là gì và có điều khoản gì quan trọng?Trả lời: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Herbalife là thỏa thuận giữa người tham gia và Herbalife, một công ty hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Hợp đồng này quy định các điều khoản về cách thức tham gia, cách tính hoa hồng, chính sách trả thưởng, và quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia và Herbalife. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Chi tiết Thủ tục thông báo thay đổi danh mục hàng hóa khi kinh doanh đa cấp
Phương pháp thực hiện việc thông báo về việc cập nhật danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấpCó thể thực hiện thông qua hình thức trực tiếp, online hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện.Thành phần và số lượng của hồ sơ:Tài liệu thông báo về việc cập nhật thông tin hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp, chi tiết về các thay đổi;Một bản cập nhật của danh mục hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp. Tổng số hồ sơ cần nộp: Một bộ.Thời gian xử lý: Khi đã nhận hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có 15 ngày làm việc để giải quyết, trừ khi họ yêu cầu sửa chữa hoặc bổ sung thêm.Đối tượng cần thực hiện thủ tục này: Các doanh nghiệp muốn cập nhật thông tin trong danh mục hàng hóa kinh doanh theo mô hình đa cấp.Cơ quan chịu trách nhiệm xử lý thủ tục: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan phụ trách việc này.Quy trình thực hiện thủ tục thông báo cập nhật danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấpNộp văn bản thông báo: Doanh nghiệp phải tự nộp văn bản thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong văn bản này, doanh nghiệp cần rõ ràng nêu rõ các nội dung thay đổi và kèm theo một bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thay đổi. Văn bản này phải được nộp tại Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, địa chỉ tầng 5, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ: Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp nhận văn bản thông báo thay đổi và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.Sửa đổi và bổ sung: Trong trường hợp cần cung cấp thêm thông tin hoặc sửa đổi, bổ sung đối với văn bản thông báo của doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thời hạn để sửa đổi và bổ sung là 10 ngày làm việc.Trả lại hồ sơ: Trong trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc hồ sơ không đáp ứng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do trả lại.Áp dụng danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấp: Doanh nghiệp được phép áp dụng danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không yêu cầu điều gì đối với văn bản thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Thông báo cho Sở Công Thương: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc về việc doanh nghiệp đã thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấp thông qua một trong các hình thức sau đây: gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử hoặc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là vi phạm pháp luật, điều gì có thể xảy ra cho doanh nghiệp trong tình huống này?Trả lời: Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc các hậu quả pháp lý khác, bao gồm cả giới hạn quyền hoạt động kinh doanh hoặc hủy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.Câu hỏi: Thủ tục giải Thể công ty với cơ quan thuế bao gồm những bước chính gì và yêu cầu cụ thể nào?Trả lời: Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế bao gồm các bước như thông báo giải thể, thanh toán các khoản thuế còn nợ, nộp hồ sơ giải thể và các văn bản liên quan. Yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.Câu hỏi: Làm thế nào để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng và quy trình như thế nào?Trả lời: Để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng, doanh nghiệp cần truy cập vào hệ thống trực tuyến của cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng tương ứng và tuân theo hướng dẫn trên trang web. Quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy theo địa phương và quy định pháp luật.Câu hỏi: Nơi nào có sẵn mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp và doanh nghiệp cần tuân theo quy định gì khi sử dụng mẫu này?Trả lời: Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp thường được cung cấp bởi cơ quan chức năng hoặc cơ quan thuế trong quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Doanh nghiệp cần tìm kiếm mẫu này trên trang web của cơ quan chức năng hoặc cơ quan thuế và điền đầy đủ thông tin theo quy định của mẫu. Thông thường, mẫu này sẽ yêu cầu cung cấp thông tin về tên công ty, địa chỉ, lý do giải thể, và các thông tin liên quan khác.Câu hỏi: Thủ tục giải thể công ty TNHH bao gồm những bước cụ thể nào và có quyền và nghĩa vụ gì đối với doanh nghiệp?Trả lời: Thủ tục giải thể công ty TNHH bao gồm các bước như thông báo giải thể cho cơ quan chức năng, nộp hồ sơ giải thể, thanh toán các khoản nợ còn lại, và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ phải tuân theo quy định của pháp luật trong việc giải thể và đảm bảo rằng tất cả các bước được thực hiện đúng quy trình.Câu hỏi: Làm thế nào để tra cứu thông tin về doanh nghiệp đã giải thể và có sẵn thông tin trực tuyến cho mục đích này không?Trả lời: Tra cứu thông tin về doanh nghiệp đã giải thể thường có sẵn trên trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan chức năng tương ứng. Doanh nghiệp có thể truy cập trang web này, nhập thông tin cần tra cứu như tên công ty hoặc mã số doanh nghiệp để tìm kiếm thông tin liên quan đến giải thể của công ty đó. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp
Gia hạn giấy phép cho hoạt động kinh doanh đa cấp Giấy phép kinh doanh theo mô hình đa cấp có thời hạn 05 năm và có khả năng được gia hạn liên tục, mỗi lần thêm 05 năm.Để gia hạn giấy phép, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình đa cấp cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện kinh doanh đa cấp.Khi còn 03 tháng trước khi giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các bước thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh đa cấp.Hồ sơ yêu cầu thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp Khi muốn gia hạn giấy phép kinh doanh theo mô hình đa cấp, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:– Đơn yêu cầu gia hạn giấy phép kinh doanh đa cấp theo Mẫu số 05, đi kèm Nghị định 40/2018/NĐ-CP.– Bản sao hợp lệ của danh sách và các giấy tờ liên quan đến những cá nhân nêu trong điểm c, khoản 1, Điều 7 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP:CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu dành cho người Việt Nam.Hộ chiếu kèm giấy đăng ký tạm trú từ cơ quan Việt Nam cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.Chỉ cần hộ chiếu cho người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam.– Trong trường hợp có sự thay đổi so với lần cập nhật gần nhất, doanh nghiệp cần cung cấp:02 bộ tài liệu liên quan: Mẫu hợp đồng tham gia, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo, và Quy tắc hoạt động.Danh mục hàng hóa kèm thông tin chi tiết như tên, chủng loại, xuất xứ, đóng gói, bảo hành (nếu có), giá và điểm thưởng tương ứng.Bản gốc văn bản xác nhận ký quỹ.Tài liệu giải trình về hệ thống CNTT quản lý mạng lưới đại lý theo Điều 44 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Chứng thực doanh nghiệp có website đáp ứng yêu cầu theo Điều 45 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.Tài liệu chứng minh sở hữu hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại từ đại lý.Quy trình thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp– Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. Thời gian: trước hạn sử dụng giấy phép ít nhất 03 tháng. Cách thức: Được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.– Quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Khi nhận được, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ kiểm tra hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không đúng hoặc thiếu, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung trong 30 ngày. Còn nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp theo là bước thẩm định.– Quá trình thẩm định: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đã nộp. Kết quả thẩm định sẽ được ghi trong văn bản chính thức, thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.– Quyết định về việc gia hạn giấy phép: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được gia hạn giấy phép kinh doanh đa cấp. Ngược lại, nếu hồ sơ còn sai sót, doanh nghiệp sẽ phải bổ sung thông tin trong 30 ngày. Nếu không thực hiện đúng hạn, hồ sơ sẽ bị trả lại.– Nhận giấy phép: Sau cùng, doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép đã được gia hạn.Phí thẩm định: Phí dành cho việc thẩm định là 5.000.000 đồng.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Có bao nhiêu công ty đa cấp đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam?Trả lời: Hiện có 21 công ty đa cấp đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.Câu hỏi: Nghị định số mấy quy định về hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam?Trả lời: Nghị định 40 là văn bản quy định về hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.Câu hỏi: Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam?Trả lời: Bộ Công Thương là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép cho hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.Câu hỏi: Cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam?Trả lời: Cục quản lý Cạnh tranh chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.Câu hỏi: Để hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, doanh nghiệp cần giấy tờ gì?Trả lời: Để hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, doanh nghiệp cần có Giấy phép kinh doanh đa cấp.Câu hỏi: Ai có trách nhiệm quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam?Trả lời: Cục quản lý Cạnh tranh và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Điều gì cần biết thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà ở riêng lẻ
Thời hạn của giấy phép xây dựng là gì? Thời hạn của giấy phép xây dựng đề cập đến khoảng thời gian mà giấy phép đó cho phép thực hiện xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã được định hướng.Dựa trên điều kiện và kế hoạch quy hoạch xây dựng, cũng như vị trí dự định xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đưa ra các quy định chi tiết về quy mô, chiều cao tối đa, và thời hạn tồn tại của công trình. Các quy định này cần đảm bảo tiêu chí về an toàn, môi trường, phòng chống cháy nổ, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và tuân thủ các điều luật khác.Nếu một công trình có giấy phép xây dựng hết thời hạn nhưng quy hoạch xây dựng chưa được thực hiện, chủ đầu tư có thể đề nghị cơ quan cấp phép xem xét gia hạn thời gian sử dụng công trình.Các tiêu chí để được thực hiện thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà ở riêng lẻTiêu chí chung cho việc cấp giấy phép xây dựng tạm thời:Đất nằm trong khu vực có kế hoạch phân khu đã được chính quyền phê duyệt và công bố, nhưng chưa triển khai. Đồng thời, chưa có quyết định thu hồi đất từ chính quyền.Tuân thủ quy mô công trình và thời gian tồn tại theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho mỗi khu vực dựa trên kế hoạch đã phê duyệt.Chủ đầu tư phải cam kết tự giải tỏa công trình sau khi hết thời hạn trong giấy phép. Trường hợp không thực hiện, sẽ bị áp đặt việc giải tỏa và phải chịu toàn bộ chi phí.Các tiêu chí cụ thể cho việc xin giấy phép xây dựng tạm thời cho nhà ở riêng lẻ:Công trình cần phù hợp với mục đích sử dụng đất dựa theo kế hoạch đã được phê duyệt.Đảm bảo yêu cầu về an toàn cho cả công trình và các cơ sở xung quanh. Cần tuân thủ các tiêu chí về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, hạ tầng kỹ thuật, và các tiêu chí về khoảng cách an toàn đối với các cơ sở như thủy lợi, năng lượng, giao thông, di sản văn hóa.Dự án xây dựng cần đã được kiểm định và chấp thuận.Hồ sơ thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà ở riêng lẻDanh mục hồ sơ để xin giấy phép xây dựng tạm thời cho nhà ở riêng lẻ:Danh mục hồ sơ để xin giấy phép xây dựng tạm thời cho nhà ở riêng lẻ gồm:Đơn xin giấy phép xây dựng tạm thời.Bản sao hoặc file điện tử của giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất, tuân thủ theo quy định về đất đai.Bản sao hoặc file điện tử của bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, bao gồm:Sơ đồ vị trí công trình trên lô đất và bản vẽ mặt bằng tỷ lệ từ 1/50 đến 1/500.Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính tỷ lệ từ 1/50 đến 1/200.Bản vẽ móng và mặt cắt móng với các chi tiết về hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin khác với tỷ lệ từ 1/50 đến 1/200.Nếu thiết kế xây dựng đã được thẩm định, bản vẽ kèm theo phải là bản đã được thẩm định bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng.Đối với những công trình có tầng hầm: cần thêm bản sao hoặc file điện tử của văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng, đảm bảo an toàn cho cả công trình đang xây và các công trình xung quanh.Đối với những công trình liền kề: cần có cam kết từ chủ đầu tư về việc đảm bảo an toàn cho các công trình gần đó.Hướng dẫn thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà ở riêng lẻBước 1: Gửi hồ sơ Chủ đầu tư hoặc hộ gia đình nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ).Bước 2: Kiểm tra hồ sơNếu hồ sơ đủ và hợp lệ: Nhận và cấp biên nhận có ngày hẹn trả.Nếu hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn người nộp để hoàn chỉnh.Bước 3: Kiểm duyệt hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại hiện trường trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu có vấn đề, thông báo cho người nộp biết và yêu cầu chỉnh sửa.Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng: Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban cung cấp hướng dẫn chi tiết.Nếu hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng: Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban thông báo lý do không cấp giấy phép.Bước 4: Lấy ý kiến từ cơ quan liên quan Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Cơ quan này có 12 ngày làm việc để phản hồi. Nếu không phản hồi, coi như đồng ý.Bước 5: Quyết định cấp giấy phép Trong vòng 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban xem xét và quyết định việc cấp giấy phép.Nếu cần thời gian thêm: Ủy ban phải thông báo và giải thích, không quá 10 ngày sau ngày hết hạn ban đầu.Nếu không đủ điều kiện cấp giấy phép: Ủy ban thông báo và giải thích lý do.Bước 6: Lấy kết quả Người nộp lấy kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo ngày hẹn trong biên nhận.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không?Trả lời: Giấy phép xây dựng có thời hạn không tự động đảm bảo quyền bồi thường. Nếu công trình bị giải tỏa hay thu hồi đất, việc bồi thường sẽ tuân theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi tái định cư.Câu hỏi: Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?Trả lời: Thời hạn của giấy phép xây dựng thường phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực. Ví dụ, tại Việt Nam, thời hạn giấy phép xây dựng thường kéo dài 24 tháng kể từ ngày cấp phép.Câu hỏi: Có những loại giấy phép xây dựng nào?Trả lời: Có hai loại giấy phép xây dựng chính: giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng không thời hạn.Câu hỏi: Xin giấy phép xây dựng có thời hạn mất bao lâu?Trả lời: Thời gian để xin giấy phép xây dựng có thời hạn thường tuân theo quy định của pháp luật địa phương. Tại một số nơi, quá trình này có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.Câu hỏi: Giấy phép xây dựng có thời hạn cho phép xây bao nhiêu tầng?Trả lời: Số tầng được xây dựng không chỉ phụ thuộc vào giấy phép xây dựng mà còn tuân theo quy hoạch đô thị, quy định về an toàn và môi trường. Cần tham khảo giấy phép và quy định cụ thể tại địa phương.Câu hỏi: Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?Trả lời: Có, sau khi hoàn thành việc xây dựng theo đúng giấy phép, chủ đầu tư cần tiến hành thủ tục hoàn công và nhận giấy chứng nhận hoàn công.Câu hỏi: Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn như thế nào?Trả lời: Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn thường gồm các thông tin về chủ đầu tư, vị trí xây dựng, quy mô công trình, thời hạn xây dựng và các điều kiện khác. Mẫu cụ thể có thể khác nhau tùy theo quy định của từng nơi.Câu hỏi: Giấy phép xây dựng không thời hạn là gì?Trả lời: Giấy phép xây dựng không thời hạn là loại giấy phép cho phép chủ đầu tư xây dựng công trình mà không giới hạn thời gian hoàn thành. Tuy nhiên, mọi công trình đều phải tuân thủ các quy định về an toàn và quy hoạch đô thị. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sửa chữa và cải tạo công trình
Hồ sơ đề nghị giấy phép cho việc sửa chữa và cải tạo công trìnhĐơn yêu cầu cấp giấy phép cho việc sửa chữa và cải tạo công trình và nhà ởBản sao hoặc file điện tử của giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, quản lý, và sử dụng công trình hoặc bản sao của giấy phép xây dựng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.Bản sao hoặc file điện tử về bản vẽ hiện trạng phần cần sửa chữa, đã được phê duyệt và có tỷ lệ phù hợp, cùng với hình ảnh hiện trạng công trình và các công trình xung quanh trước khi tiến hành sửa chữa.Đối với các di tích lịch sử hoặc văn hóa, cần có bản sao hoặc file điện tử của văn bản đồng ý từ cơ quan quản lý nhà nước tương ứng.Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ cần bổ sung thêm:Bản sao hoặc file điện tử của báo cáo kết quả thẩm định thiết kế từ cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.Bản sao hoặc file điện tử của văn bản cam kết an toàn cho công trình và các công trình lân cận, áp dụng cho công trình xây chen hoặc có tầng hầm.Bản sao hoặc file điện tử về khả năng và kinh nghiệm của tổ chức hoặc cá nhân thiết kế.Bản sao hoặc file điện tử của quyết định đầu tư cho những công trình cần lập dự án đầu tư xây dựng.Quy trình thủ tục cấp giấy phép sửa chữa và cải tạo công trìnhBước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơChủ đầu tư nộp hai bộ hồ sơ xin giấy phép sửa chữa và cải tạo công trình tới cơ quan có thẩm quyền.Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó xuất giấy biên nhận hoặc hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa hồ sơ nếu cần.Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơTrong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan thẩm quyền sẽ thẩm định và kiểm tra thực địa.Nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc sửa đổi, cơ quan thẩm quyền sẽ thông báo cho chủ đầu tư. Nếu hồ sơ bổ sung vẫn không đạt, chủ đầu tư sẽ được hướng dẫn tiếp tục chỉnh sửa.Bước 3: Lấy ý kiến từ cơ quan liên quanDựa trên quy mô và tính chất công trình, cơ quan thẩm quyền sẽ yêu cầu ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.Trong 12 ngày, các cơ quan được hỏi ý kiến phải phản hồi. Nếu không có phản hồi, coi như đã đồng ý.Bước 4: Quyết định cấp giấy phépCơ quan thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy phép trong vòng 30 ngày (hoặc 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ).Nếu cần thời gian thêm, cơ quan thẩm quyền sẽ thông báo cho chủ đầu tư và có thêm tối đa 10 ngày để xem xét.Bước 5: Nhận giấy phépChủ đầu tư sẽ đến nhận giấy phép theo lịch hẹn đã ghi trên giấy biên nhận.Quyền hạn cấp giấy phép sửa chữa và cải tạo công trìnhCông trình đặc biệt: Bộ Xây dựng cấp giấy phép.Đối với công trình cấp I, cấp II, tôn giáo, di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, và các công trình khác theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng.Công trình trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; cũng như các khu đô thị thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này (trừ thẩm quyền của Bộ Xây dựng): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp quyền cấp giấy phép cho Ban quản lý tương ứng.Các công trình khác và nhà ở riêng lẻ trong đô thị, kể cả khu vực được Nhà nước công nhận bảo tồn: Ủy ban nhân dân cấp huyện, trừ các thẩm quyền của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Về việc nộp phí và lệ phí:Phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy phép sửa chữa và cải tạo giấy phép xây dựng sẽ tuân theo quyết định về thu phí và lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Làm thế nào để có giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở? Trả lời: Để có giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở, bạn cần nộp đơn xin giấy phép tại cơ quan quản lý xây dựng kèm theo các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Sau khi hồ sơ được kiểm tra và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, giấy phép sẽ được cấp.Câu hỏi: Quy định về việc sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng là gì? Trả lời: Quy định về việc sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng thường nêu rõ về các tiêu chí, quy trình, yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ cần nộp và thẩm quyền cấp giấy phép.Câu hỏi: Làm sao để xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4? Trả lời: Để xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4, bạn cần nộp hồ sơ gồm đơn xin, bản vẽ kỹ thuật, và các giấy tờ liên quan tại cơ quan quản lý xây dựng địa phương.Câu hỏi: Tôi cần xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4 ở đâu? Trả lời: Bạn cần đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Xây dựng địa phương để xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4.Câu hỏi: Chi phí xin giấy phép sửa chữa nhà ở là bao nhiêu? Trả lời: Chi phí xin giấy phép sửa chữa nhà ở phụ thuộc vào quy định của từng địa phương và loại công trình. Bạn cần tham khảo bảng phí tại cơ quan quản lý xây dựng địa phương.Câu hỏi: Có dịch vụ nào hỗ trợ xin giấy phép sửa nhà không? Trả lời: Có, nhiều công ty tư vấn xây dựng cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép sửa chữa nhà, giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.Câu hỏi: Để xin giấy phép sửa chữa nhà, tôi cần liên hệ với cơ quan nào? Trả lời: Để xin giấy phép sửa chữa nhà, bạn cần liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Xây dựng tại địa phương của bạn.Câu hỏi: Giấy phép sửa chữa nhà có thời hạn bao lâu? Trả lời: Thời hạn của giấy phép sửa chữa nhà thường phụ thuộc vào quy định của từng địa phương. Tuy nhiên, thông thường, giấy phép có thời hạn từ 1-2 năm và có thể gia hạn khi cần thiết. 
Lã Thị Ái Vi
227 ngày trước
Bài viết
Bí quyết Thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa nhà ở
Trường hợp cần xin phép khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa nhà ởKhi bạn muốn sửa chữa nhà, hai tình huống chính cần quan tâm:Trường hợp thứ nhất: Sửa nhà mà thay đổi kết cấu chịu lực.Khi thực hiện việc này, bạn có thể đúc thêm hoặc đập bỏ cầu thang, tạo thêm cột hoặc sàn, nâng cấp thêm tầng, gia cố móng, hoặc xử lý các vấn đề về nghiêng nhà, lún nhà.Trường hợp thứ hai: Sửa nhà mà không ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực.Những sửa chữa như: thay đổi ngăn phòng, cải tạo nhà vệ sinh, sơn lại, cải thiện hệ thống ống nước và điện, trang trí bằng thạch cao, thay thế mái tôn, lắp máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc trang trí nội thất và ngoại thất.Lưu ý: Nếu nhà bạn đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc diện tích không còn đáp ứng nhu cầu của gia đình và bạn muốn mở rộng hoặc thay đổi kết cấu, bạn cần xin giấy phép trước khi thực hiện. Đảm bảo chuẩn bị hồ sơ kiểm định móng và tiến hành theo đúng quy định. Để nhận giấy phép, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp lên cơ quan có thẩm quyền.Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa nhà ởTheo Điều 47 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, nếu bạn muốn sửa chữa hoặc cải tạo công trình, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:Đơn đề nghị: Đơn xin giấy phép sửa chữa hoặc cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định.Giấy tờ chứng minh: Tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quản lý và sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.Bản vẽ hiện trạng: Cần có bản vẽ hiện trạng của những phần công trình bạn dự định sửa chữa hoặc cải tạo, đã được phê duyệt theo quy định. Đồng thời, cần kèm theo hình ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) của công trình và các công trình xung quanh trước khi sửa chữa hoặc cải tạo.Hồ sơ thiết kế: Hồ sơ thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo, tương ứng với từng loại công trình, theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 của Nghị định.Đối với công trình di tích: Đối với công trình được phân loại là di tích lịch sử - văn hóa hoặc danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, bạn cần có văn bản chấp thuận từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, về sự cần thiết của việc xây dựng và quy mô của công trình.Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa nhà ởTrường hợp sửa nhà với thay đổi kết cấu chịu lực:Thủ tục: Phức tạp.Địa điểm nộp hồ sơ: Uỷ ban nhân dân cấp Quận/Huyện.Tài liệu cần chuẩn bị:Hồ sơ kiểm định;Bản vẽ yêu cầu sửa chữa;Giấy tờ chủ quyền nhà;Lệ phí trước bạ;Biên bản cam kết không gây ảnh hưởng đến hộ lân cận;Biên bản xác nhận chữ ký.Thời gian xử lý: 20 ngày làm việc.Sau khi nhận giấy phép: Nộp bản vẽ yêu cầu và hồ sơ pháp lý của nhà thầu tại cơ quan xây dựng phường/xã.Chuẩn bị trước khi thi công: Treo bảng thông tin công trình và giấy phép xây dựng trước cửa.Trường hợp sửa nhà không thay đổi kết cấu chịu lực:Thủ tục: Đơn giản.Tài liệu cần chuẩn bị: Đơn xin sửa chữa nhà.Địa điểm nộp: Cơ quan xây dựng phường.Thời gian xử lý: Theo quy định của từng địa phương.Ghi chú về nhà cấp 4:Nhà cấp 4 chỉ có một tầng trệt với mái lợp ngói hoặc tôn.Nếu sửa nhà cấp 4 mà không nâng tầng, thì thủ tục tuân theo trường hợp thứ hai ở trên.Dù là nhà cấp 1, 2, 3 hay 4, việc sửa chữa đều cần xin phép xây dựng.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Làm thế nào để xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4?Trả lời: Để xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của cơ quan xây dựng địa phương và thực hiện theo thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà.Câu hỏi: Tôi muốn xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4, cần đến đâu?Trả lời: Bạn cần đến Uỷ ban nhân dân cấp Phường/Xã hoặc cơ quan xây dựng cấp Quận/Huyện tại địa phương của bạn để nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục.Câu hỏi: Bao nhiêu tiền để xin giấy phép sửa chữa nhà?Trả lời: Chi phí xin giấy phép sửa chữa nhà phụ thuộc vào quy định của từng địa phương. Để biết chi tiết, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan xây dựng địa phương.Câu hỏi: Mẫu giấy phép sửa chữa nhà ở như thế nào?Trả lời: Mẫu giấy phép sửa chữa nhà ở thường được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng. Bạn có thể tải mẫu từ trang web chính thức của cơ quan xây dựng hoặc nhận tại cơ quan xây dựng địa phương.Câu hỏi: Trong trường hợp nào tôi cần xin giấy phép sửa chữa nhà?Trả lời: Bạn cần xin giấy phép sửa chữa nhà khi có thay đổi về kết cấu chịu lực, thay đổi về mặt diện tích sử dụng hoặc những thay đổi khác mà theo quy định của pháp luật đòi hỏi phải có giấy phép.Câu hỏi: Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà gồm những gì?Trả lời: Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định, nộp hồ sơ tại cơ quan xây dựng địa phương và chờ giải quyết. Hồ sơ thường gồm các giấy tờ như: bản vẽ xin phép sửa chữa, chứng từ chủ quyền nhà, biên bản cam kết, và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan xây dựng. 
Lã Thị Ái Vi
228 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho công trình tín ngưỡng và tôn giáo
Khái niệm về công trình xây dựng tôn giáoTheo Điều 2 Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016:Khoản 4: Cơ sở tín ngưỡng là nơi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng, bao gồm đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và các cơ sở tương tự khác.Khoản 14: Cơ sở tôn giáo bao gồm các nơi như chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tổ chức tôn giáo hợp pháp.Quy định về việc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho công trình tín ngưỡng và tôn giáoa) Các công trình tôn giáo cần có sự đồng ý bằng văn bản từ Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ cấp tỉnh.b) Cơ sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng được công nhận là di tích văn hóa lịch sử xếp hạng tại tỉnh khi xây dựng hoặc trùng tu cần tuân theo Luật Di sản văn hóa và có sự chấp thuận của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu cụ thể:Bảo tồn yếu tố gốc của di tích.Lập kế hoạch và dự án để trình cơ quan nhà nước duyệt. Đối với di tích cấp tỉnh, cần có sự đồng ý của cơ quan cấp tỉnh về Văn hóa, Thể thao và Du lịch; còn đối với di tích cấp quốc gia, cần sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Điều 34, khoản 1, điểm a, b Luật Di sản văn hóa 2009).c) Đối với cơ sở tín ngưỡng dân gian như Đình, đền, miếu, nhà thờ Từ đường, nhà thờ họ, nếu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Di sản văn hóa, thì việc cấp phép xây dựng sẽ do UBND huyện, thị xã hoặc Sở Xây dựng quyết định dựa trên cấp bậc của công trình.Công trình xây dựng tôn giáo không cần cấp phép khi:Việc sửa chữa hoặc cải tạo không làm biến đổi kiến trúc, kết cấu và an toàn của công trình.Mặc dù không cần phép, trước khi tiến hành, người quản lý cơ sở tôn giáo cần thông báo cho UBND cấp xã.Quy trình thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho công trình tín ngưỡng và tôn giáoBước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ các huyện, thị xã bao gồm:03 bộ hồ sơ.Thành phần hồ sơ: Đơn xin, bản vẽ thiết kế, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và sự chấp thuận từ tổ chức giáo hội cấp trên.Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và trình Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ. Chủ đầu tư nhận và nộp hồ sơ cho Ban Tôn giáo.Bước 3: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tiếp nhận và phản hồi trong vòng 10 ngày làm việc. Phòng Nội vụ giữ lại một bộ hồ sơ và trả 02 bộ hồ sơ cho chủ đầu tư.Bước 4:Nếu Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ đồng ý, chủ đầu tư sẽ nộp 02 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của UBND huyện hoặc Phòng Công thương để xin cấp giấy phép.UBND huyện cấp giấy phép xây dựng và gửi thông báo tới các bên liên quan.Thời gian xử lý: Tối đa 20 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ. Phí: 100.000 đồng cho mỗi giấy phép.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Ai có thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình tôn giáo?Trả lời: Thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc về cơ quan quản lý xây dựng theo quy định của pháp luật.Câu hỏi: Làm sao để biết mẫu đơn xin phép xây dựng công trình tôn giáo?Trả lời: Mẫu đơn xin phép xây dựng công trình tôn giáo thường được cung cấp bởi cơ quan quản lý xây dựng hoặc có thể tìm kiếm trên trang web chính thức của họ.Câu hỏi: Theo quy định, làm thế nào để được cấp phép xây dựng công trình tôn giáo?Trả lời: Để được cấp phép xây dựng công trình tôn giáo, người yêu cầu cần tuân thủ các quy định về xây dựng công trình tôn giáo và nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.Câu hỏi: Có những quy định gì về việc xây dựng công trình tôn giáo?Trả lời: Quy định về xây dựng công trình tôn giáo được ghi rõ trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo tuân thủ quy định về kỹ thuật, an toàn và môi trường.Câu hỏi: Khi nói đến "cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới", điều này áp dụng cho những loại công trình nào?Trả lời: Điều này áp dụng cho công trình tín ngưỡng và công trình tôn giáo.Câu hỏi: Luật nào quy định về việc xây dựng và quản lý công trình tôn giáo?Trả lời: Luật tín ngưỡng, tôn giáo là luật quy định về việc xây dựng và quản lý công trình tôn giáo.Câu hỏi: Công trình tôn giáo được phân loại thành bao nhiêu cấp và công trình tôn giáo thuộc cấp mấy?Trả lời: Công trình tôn giáo có thể được phân loại thành nhiều cấp dựa trên mức độ quan trọng và kích thước. Cụ thể công trình tôn giáo thuộc cấp mấy phụ thuộc vào tiêu chí cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực. 
Lã Thị Ái Vi
228 ngày trước
Bài viết
Hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo
Yêu cầu để thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáo– Công trình cần tuân thủ quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất và mục tiêu đầu tư.– Đối với việc xây dựng trong khu đô thị:Công trình cần tuân theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trong trường hợp công trình nằm ở khu vực hoặc tuyến phố đã ổn định mà chưa có quy hoạch chi tiết, công trình cần tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc hoặc thiết kế đô thị do cơ quan có thẩm quyền ban hành.Công trình cần tuân thủ mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được chấp thuận.Đảm bảo an toàn cho cả công trình và các công trình xung quanh. Tuân thủ yêu cầu về môi trường, phòng chống cháy và nổ. Đảm bảo không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy lợi, đê điều, nguồn năng lượng, đường giao thông và khu di sản văn hóa. Phải giữ khoảng cách an toàn với các công trình dễ gây cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng và an ninh.Thiết kế của công trình cần đã được kiểm duyệt và chấp thuận.Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ theo quy định pháp luật.Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình quảng cáoBước 1: Lập và nộp hồ sơCá nhân hoặc tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định.Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng.Nếu hồ sơ đúng quy định: Sở Xây dựng sẽ xác nhận bằng giấy biên nhận.Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng: Chủ đầu tư sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện.Bước 2: Xem xét hồ sơSở Xây dựng sẽ thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc sai, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư bổ sung trong vòng 05 ngày làm việc.Nếu hồ sơ bổ sung không đạt yêu cầu, chủ đầu tư sẽ được thông báo lý do không cấp giấy phép trong vòng 03 ngày làm việc.Bước 3: Thu thập ý kiếnDựa vào quy mô, đặc điểm và vị trí của công trình, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.Các cơ quan được yêu cầu phản hồi trong vòng 12 ngày làm việc. Nếu không có phản hồi, coi như đồng ý.Bước 4: Quyết định cấp giấy phépSở Xây dựng xem xét hồ sơ và quyết định cấp giấy phép trong vòng 30 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thời gian thêm để xem xét, thời gian này không được vượt quá 10 ngày.Bước 5: Phát giấy phépChủ đầu tư khi nhận giấy phép cần mang theo giấy biên nhận và thực hiện thanh toán các khoản phí theo quy định.Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáoĐơn yêu cầu cấp giấy phép xây dựng.Bản sao hoặc file điện tử của giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Nếu công trình được xây dựng tại khu vực không dành riêng cho xây dựng và không thể thay đổi mục đích sử dụng đất, thì cần nộp bản sao hoặc file điện tử của văn bản đồng ý về vị trí xây dựng từ Ủy ban nhân dân cấp huyện.Bản sao hoặc file điện tử của hợp đồng thuê đất hoặc thuê công trình (nếu thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo).Bản sao hoặc file điện tử của bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt theo quy định pháp luật về xây dựng. Cụ thể:– Đối với công trình xây dựng mới:Sơ đồ vị trí công trình với tỷ lệ 1/50 – 1/500;Bản vẽ mặt bằng với tỷ lệ 1/50 – 1/500;Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt toàn bộ công trình với tỷ lệ 1/50;Bản vẽ mặt đứng chính với tỷ lệ 1/50 – 1/200;Bản vẽ kết cấu tại vị trí gắn biển với tỷ lệ 1/50;Bản vẽ mặt đứng có biển quảng cáo với tỷ lệ 1/50 – 1/100.Câu hỏi liên quan Câu hỏi: Làm thế nào để nộp đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo?Trả lời: Để nộp đơn đề nghị, bạn cần lập một hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.Câu hỏi: Quy trình cấp phép xây dựng biển quảng cáo diễn ra như thế nào?Trả lời: Quy trình cấp phép bao gồm nhiều bước từ việc nộp hồ sơ, thẩm định, đến việc nhận giấy phép sau khi đáp ứng đủ yêu cầu.Câu hỏi: Quy định nào liên quan đến việc xây dựng bảng quảng cáo?Trả lời: Quy định xây dựng bảng quảng cáo thường được quy định trong luật xây dựng và luật quảng cáo, đảm bảo tuân thủ về kỹ thuật Câu hỏi: Tôi cần chuẩn bị gì để xin giấy phép bảng quảng cáo?Trả lời: Bạn cần chuẩn bị đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi: Để xin giấy phép xây dựng biển quảng cáo, tôi cần liên hệ với cơ quan nào?Trả lời: Bạn cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương để xin giấy phép.Câu hỏi: Những điểm nào quan trọng trong luật quảng cáo mà tôi cần chú ý khi xây dựng biển quảng cáo?Trả lời: Trong luật quảng cáo, bạn cần chú ý đến quy định về nội dung, hình thức, vị trí và kích thước của biển quảng cáo.Câu hỏi: Tôi cần đến cơ quan nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng tại địa phương của tôi?Trả lời: Bạn cần đến cơ quan quản lý xây dựng của địa phương, thường là Sở Xây dựng hoặc phòng Xây dựng của tỉnh/thành phố.Câu hỏi: Những quy định nào trong luật xây dựng liên quan đến việc xây dựng công trình quảng cáo?Trả lời: Luật xây dựng có quy định về việc thiết kế, thi công, an toàn và môi trường liên quan đến xây dựng công trình quảng cáo. Bạn cần tuân thủ tất cả những quy định này khi xây dựng. 
Xem thêm