0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file666820163f640-THỦ-TỤC-CẤP-GIẤY-PHÉP-DU-HỌC.png

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DU HỌC

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DU HỌC

Giấy phép tư vấn du học, còn được gọi là giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, là một văn bản pháp lý quan trọng được cấp bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền, thường là Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan tương đương.

Theo Luật Đầu tư 2020, ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được xem là một ngành nghề có điều kiện. Điều này đòi hỏi các tổ chức hoặc cá nhân muốn thực hiện kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tiến hành xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan quản lý có thẩm quyền, thường là Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan tương đương.

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận này thường bao gồm việc nộp đầy đủ hồ sơ và tài liệu theo quy định, kiểm tra và đánh giá hồ sơ, sau đó cơ quan quản lý sẽ đưa ra quyết định về việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 1: Đăng ký doanh nghiệp

Bước quan trọng đầu tiên trước khi thực hiện xin cấp giấy phép tư vấn du học là đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải đăng ký mở công ty và chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của mình. Trong trường hợp này, ngành nghề 8650 - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đặc biệt là dịch vụ tư vấn du học, là lựa chọn phù hợp.

Quy trình đăng ký doanh nghiệp thường diễn ra tại cơ quan quản lý địa phương, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan này thường đã được tối ưu hóa và đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thông thường, quy trình này có thể hoàn thành trong khoảng 6-8 ngày làm việc sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Việc đăng ký doanh nghiệp là bước quan trọng để bắt đầu hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Sau khi hoàn thành bước này, doanh nghiệp có thể tiếp tục chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Dưới đây là danh sách hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hồ sơ nhân sự:

* Đối với người trực tiếp tư vấn du học:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã/phường.
 • Bản sao công chứng của Chứng minh Thư nhân dân (CCCD).
 • Bản sao công chứng của văn bằng đại học.
 • Bản sao công chứng của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với thị trường tư vấn du học (ít nhất bậc 4 trong khung ngoại ngữ 6 bậc).
 • Bản sao công chứng của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn.

* Đối với nhân sự khác:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã/phường.
 • Bản sao công chứng của Chứng minh Thư nhân dân (CCCD).
 • Hợp đồng lao động.

- Thông tin thị trường tư vấn du học (đối tác):

Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của các cơ sở đào tạo nước ngoài mà doanh nghiệp hợp tác.

- Thông tin về cơ sở vật chất:

 • Hợp đồng thuê nhà.
 • Bản sao công chứng của sổ đỏ (nếu có).
 • Địa chỉ phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Quy trình thực hiện cấp giấy phép du học:

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chuẩn bị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương nơi hoạt động của doanh nghiệp.

- Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.

- Cấp giấy chứng nhận: Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng tổ chức đã được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học theo quy định của pháp luật.

- Thông báo về trường hợp không đáp ứng điều kiện: Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

CÂU HỎI:

Câu 1: Theo pháp luật Việt Nam Giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo Điều 15 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động tư vấn du học, không có yêu cầu cụ thể về việc giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giám đốc không cần có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học. Việc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học có thể là một trong các yếu tố hữu ích để giám đốc hiểu rõ về quy trình và trách nhiệm của việc tư vấn du học, và để đảm bảo chất lượng dịch vụ của công ty.

Do đó, mặc dù không có yêu cầu cụ thể về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học trong pháp luật Việt Nam, việc học hỏi và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này vẫn được khuyến khích để đảm bảo chất lượng và uy tín của dịch vụ.

 

Câu 2: Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn hoạt động như thế nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn hoạt động như sau:

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận: Thời hạn ban đầu cho giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thường được quy định trong quy trình cấp giấy chứng nhận. Thời hạn này có thể là 5 năm hoặc 10 năm tùy theo quy định cụ thể của pháp luật.

- Tái đăng ký hoạt động: Trước khi hết thời hạn của giấy chứng nhận, tổ chức tư vấn du học cần phải thực hiện tái đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý có thẩm quyền. Quy trình tái đăng ký này có thể yêu cầu cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức vẫn đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cần thiết để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.

- Nếu không tái đăng ký: Trong trường hợp không tái đăng ký hoạt động đúng thời hạn, giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ hết hiệu lực và tổ chức sẽ không được phép tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này mà phải thực hiện các thủ tục cấp mới theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, thời hạn hoạt động của giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định ban đầu và cần phải tái đăng ký đúng thời hạn để tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp.

avatar
Holy Legal
7 ngày trước
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DU HỌC
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DU HỌCGiấy phép tư vấn du học, còn được gọi là giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, là một văn bản pháp lý quan trọng được cấp bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền, thường là Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan tương đương.Theo Luật Đầu tư 2020, ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được xem là một ngành nghề có điều kiện. Điều này đòi hỏi các tổ chức hoặc cá nhân muốn thực hiện kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tiến hành xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan quản lý có thẩm quyền, thường là Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan tương đương.Quy trình xin cấp giấy chứng nhận này thường bao gồm việc nộp đầy đủ hồ sơ và tài liệu theo quy định, kiểm tra và đánh giá hồ sơ, sau đó cơ quan quản lý sẽ đưa ra quyết định về việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.Bước 1: Đăng ký doanh nghiệpBước quan trọng đầu tiên trước khi thực hiện xin cấp giấy phép tư vấn du học là đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải đăng ký mở công ty và chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của mình. Trong trường hợp này, ngành nghề 8650 - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đặc biệt là dịch vụ tư vấn du học, là lựa chọn phù hợp.Quy trình đăng ký doanh nghiệp thường diễn ra tại cơ quan quản lý địa phương, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan này thường đã được tối ưu hóa và đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thông thường, quy trình này có thể hoàn thành trong khoảng 6-8 ngày làm việc sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.Việc đăng ký doanh nghiệp là bước quan trọng để bắt đầu hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Sau khi hoàn thành bước này, doanh nghiệp có thể tiếp tục chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại cơ quan quản lý có thẩm quyền.Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcDưới đây là danh sách hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.- Hồ sơ nhân sự:* Đối với người trực tiếp tư vấn du học:Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã/phường.Bản sao công chứng của Chứng minh Thư nhân dân (CCCD).Bản sao công chứng của văn bằng đại học.Bản sao công chứng của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với thị trường tư vấn du học (ít nhất bậc 4 trong khung ngoại ngữ 6 bậc).Bản sao công chứng của chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn.* Đối với nhân sự khác:Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã/phường.Bản sao công chứng của Chứng minh Thư nhân dân (CCCD).Hợp đồng lao động.- Thông tin thị trường tư vấn du học (đối tác):Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của các cơ sở đào tạo nước ngoài mà doanh nghiệp hợp tác.- Thông tin về cơ sở vật chất:Hợp đồng thuê nhà.Bản sao công chứng của sổ đỏ (nếu có).Địa chỉ phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy.Quy trình thực hiện cấp giấy phép du học:- Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chuẩn bị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương nơi hoạt động của doanh nghiệp.- Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.- Cấp giấy chứng nhận: Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng tổ chức đã được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học theo quy định của pháp luật.- Thông báo về trường hợp không đáp ứng điều kiện: Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.CÂU HỎI:Câu 1: Theo pháp luật Việt Nam Giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không?Theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo Điều 15 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động tư vấn du học, không có yêu cầu cụ thể về việc giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giám đốc không cần có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học. Việc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học có thể là một trong các yếu tố hữu ích để giám đốc hiểu rõ về quy trình và trách nhiệm của việc tư vấn du học, và để đảm bảo chất lượng dịch vụ của công ty.Do đó, mặc dù không có yêu cầu cụ thể về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học trong pháp luật Việt Nam, việc học hỏi và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này vẫn được khuyến khích để đảm bảo chất lượng và uy tín của dịch vụ. Câu 2: Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn hoạt động như thế nào?Theo quy định của pháp luật Việt Nam, giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn hoạt động như sau:- Thời hạn cấp giấy chứng nhận: Thời hạn ban đầu cho giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thường được quy định trong quy trình cấp giấy chứng nhận. Thời hạn này có thể là 5 năm hoặc 10 năm tùy theo quy định cụ thể của pháp luật.- Tái đăng ký hoạt động: Trước khi hết thời hạn của giấy chứng nhận, tổ chức tư vấn du học cần phải thực hiện tái đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý có thẩm quyền. Quy trình tái đăng ký này có thể yêu cầu cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức vẫn đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cần thiết để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.- Nếu không tái đăng ký: Trong trường hợp không tái đăng ký hoạt động đúng thời hạn, giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ hết hiệu lực và tổ chức sẽ không được phép tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này mà phải thực hiện các thủ tục cấp mới theo quy định của pháp luật.Tóm lại, thời hạn hoạt động của giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định ban đầu và cần phải tái đăng ký đúng thời hạn để tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp.