0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6667cc5b1f547-HKD.jpg

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

 1. Hộ kinh doanh là gì?

Một hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình, độc lập chịu trách nhiệm cho hoạt động kinh doanh sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân. Trong trường hợp nhiều thành viên trong hộ gia đình đăng ký kinh doanh, họ sẽ chỉ định một đại diện. Người đăng ký hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện sẽ là chủ hộ kinh doanh.

Khi mới bắt đầu kinh doanh, nhiều người thường bối rối không biết lựa chọn thành lập công ty hay đăng ký kinh doanh cá nhân là phù hợp hơn với hoạt động và quy mô kinh doanh của mình, cũng như ưu và nhược điểm của từng hình thức kinh doanh như thế nào... Thông thường, các cá nhân và hộ gia đình nên lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh cá nhân thay vì công ty hoặc doanh nghiệp trong các tình huống sau:

 • Khách hàng không muốn sử dụng hóa đơn VAT để tránh các thủ tục phức tạp liên quan đến thuế như tờ khai thuế, báo cáo quý, báo cáo tài chính...
 • Cá nhân và hộ gia đình có quy mô kinh doanh nhỏ, vốn đầu tư ít;
 • Muốn hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh, cần có giấy phép khi được cơ quan chức năng kiểm tra;
 • v...v...

2. Đối tượng đủ điều kiện đăng ký hộ kinh doanh

Những cá nhân và thành viên hộ gia đình nếu là công dân Việt Nam, đã đủ 18 tuổi, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, thì có quyền lập hộ kinh doanh và phải tuân thủ việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

3. Hồ sơ để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá nhân gồm những mục sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao của CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh;
 • Bản sao của hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà hoặc sổ đỏ cho trường hợp chủ hộ kinh doanh đứng tên trên địa chỉ kinh doanh (không cần phải công chứng).

Nếu các thành viên trong hộ gia đình cùng góp vốn để đăng ký hộ kinh doanh, thì cần thêm các giấy tờ sau:

 • Bản sao của CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hộ gia đình;
 • Bản sao chính thức của biên bản cuộc họp giữa các thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao chính thức của văn bản ủy quyền từ các thành viên hộ gia đình tới một thành viên để làm chủ hộ kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu cần);
 • Bản sao chính thức của chứng chỉ hành nghề (nếu có).

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá nhân tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh.

Bạn không chỉ có thể nộp hồ sơ trực tiếp mà còn có thể thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá nhân online thông qua trang web dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố. Sau khi đăng ký online, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế thuộc UBND quận, huyện để xem xét và duyệt hồ sơ

.

Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo về ngày nhận giấy phép kinh doanh qua tài khoản đăng ký kinh doanh của bạn. Trong trường hợp hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu, cần bổ sung hoặc bị từ chối, bạn cũng sẽ được thông báo trực tiếp qua tài khoản đăng ký kinh doanh của mình.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Khi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ cấp giấy biên nhận và chứng chỉ đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc từ khi hồ sơ được nhận, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nhóm ngành kinh doanh bạn đăng ký không nằm trong danh sách ngành bị cấm đầu tư;
 • Tên hộ kinh doanh được đặt theo quy định của Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Bạn đã nộp đầy đủ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người sáng lập hộ kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ. Thông báo này cần nêu rõ lý do và những yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 3 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ mà bạn vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung, bạn có quyền khiếu nại hoặc tố giác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ thường xuyên gửi danh sách các hộ kinh doanh đã đăng ký trong tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh vào tuần làm việc đầu tiên của mỗi tháng.

Câu hỏi có liên quan: 

Câu hỏi: Chi phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh là bao nhiêu?

Trả lời: Phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng.

Phí cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng cho mỗi lần thay đổi.

Phí để nhận thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 20.000 đồng cho mỗi bản.

Câu hỏi: Trường hợp nào không cần phải đăng ký hộ kinh doanh?

Trả lời: Một số trường hợp không cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm: Cá nhân và hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất muối; những người hoạt động kinh doanh hàng rong, bán hàng quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh theo mùa, và cung cấp dịch vụ có thu nhập thấp.

Câu hỏi: Để thành lập hộ kinh doanh cần đăng ký vốn kinh doanh là bao nhiêu?

Trả lời: 

Pháp luật không quy định số vốn tối đa hay tối thiểu khi đăng ký hộ kinh doanh.

avatar
Holy Legal
7 ngày trước
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
Hộ kinh doanh là gì?Một hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình, độc lập chịu trách nhiệm cho hoạt động kinh doanh sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân. Trong trường hợp nhiều thành viên trong hộ gia đình đăng ký kinh doanh, họ sẽ chỉ định một đại diện. Người đăng ký hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện sẽ là chủ hộ kinh doanh.Khi mới bắt đầu kinh doanh, nhiều người thường bối rối không biết lựa chọn thành lập công ty hay đăng ký kinh doanh cá nhân là phù hợp hơn với hoạt động và quy mô kinh doanh của mình, cũng như ưu và nhược điểm của từng hình thức kinh doanh như thế nào... Thông thường, các cá nhân và hộ gia đình nên lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh cá nhân thay vì công ty hoặc doanh nghiệp trong các tình huống sau:Khách hàng không muốn sử dụng hóa đơn VAT để tránh các thủ tục phức tạp liên quan đến thuế như tờ khai thuế, báo cáo quý, báo cáo tài chính...Cá nhân và hộ gia đình có quy mô kinh doanh nhỏ, vốn đầu tư ít;Muốn hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh, cần có giấy phép khi được cơ quan chức năng kiểm tra;v...v...2. Đối tượng đủ điều kiện đăng ký hộ kinh doanhNhững cá nhân và thành viên hộ gia đình nếu là công dân Việt Nam, đã đủ 18 tuổi, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, thì có quyền lập hộ kinh doanh và phải tuân thủ việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.3. Hồ sơ để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá nhân gồm những mục sau:Đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;Bản sao của CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh;Bản sao của hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà hoặc sổ đỏ cho trường hợp chủ hộ kinh doanh đứng tên trên địa chỉ kinh doanh (không cần phải công chứng).Nếu các thành viên trong hộ gia đình cùng góp vốn để đăng ký hộ kinh doanh, thì cần thêm các giấy tờ sau:Bản sao của CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hộ gia đình;Bản sao chính thức của biên bản cuộc họp giữa các thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh;Bản sao chính thức của văn bản ủy quyền từ các thành viên hộ gia đình tới một thành viên để làm chủ hộ kinh doanh;Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu cần);Bản sao chính thức của chứng chỉ hành nghề (nếu có).4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhBạn có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá nhân tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh.Bạn không chỉ có thể nộp hồ sơ trực tiếp mà còn có thể thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá nhân online thông qua trang web dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố. Sau khi đăng ký online, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế thuộc UBND quận, huyện để xem xét và duyệt hồ sơ.Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi thông báo về ngày nhận giấy phép kinh doanh qua tài khoản đăng ký kinh doanh của bạn. Trong trường hợp hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu, cần bổ sung hoặc bị từ chối, bạn cũng sẽ được thông báo trực tiếp qua tài khoản đăng ký kinh doanh của mình.5. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhKhi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ cấp giấy biên nhận và chứng chỉ đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc từ khi hồ sơ được nhận, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu sau:Nhóm ngành kinh doanh bạn đăng ký không nằm trong danh sách ngành bị cấm đầu tư;Tên hộ kinh doanh được đặt theo quy định của Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;Bạn đã nộp đầy đủ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người sáng lập hộ kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ. Thông báo này cần nêu rõ lý do và những yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).Nếu sau 3 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ mà bạn vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung, bạn có quyền khiếu nại hoặc tố giác theo quy định của pháp luật.Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc huyện sẽ thường xuyên gửi danh sách các hộ kinh doanh đã đăng ký trong tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh vào tuần làm việc đầu tiên của mỗi tháng.Câu hỏi có liên quan: Câu hỏi: Chi phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh là bao nhiêu?Trả lời: Phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng.Phí cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng cho mỗi lần thay đổi.Phí để nhận thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 20.000 đồng cho mỗi bản.Câu hỏi: Trường hợp nào không cần phải đăng ký hộ kinh doanh?Trả lời: Một số trường hợp không cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm: Cá nhân và hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất muối; những người hoạt động kinh doanh hàng rong, bán hàng quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh theo mùa, và cung cấp dịch vụ có thu nhập thấp.Câu hỏi: Để thành lập hộ kinh doanh cần đăng ký vốn kinh doanh là bao nhiêu?Trả lời: Pháp luật không quy định số vốn tối đa hay tối thiểu khi đăng ký hộ kinh doanh.