0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file656d71700848f-tk-doanh-nghiep.png

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh Nghiệp

Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VN

Nhấp vào tài khoản chọn đăng ký

Chọn Doanh nghiệp

Nếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệp

Nếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty Luật

Lưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗi

Điền thông tin theo hướng dẫn

Lưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau này

Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùng

Lưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập

Đăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việc

Bạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)

Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đời

Như vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.

Hotline:

Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225

Hướng dẫn chung: 0888889366

 

 

HÀ THÚY VÂN
172 ngày trước
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Doanh Nghiệp
Đăng ký bằng cách đi tới Link TTPL.VNNhấp vào tài khoản chọn đăng kýChọn Doanh nghiệpNếu bạn là Doanh nghiệp thường Hãy chọn Doanh nghiệpNếu bạn là công ty luật hãy chọn Công ty LuậtLưu ý: khi bạn chọn sẽ xuất hiện vành vàng ở loại hình bạn chọn, nếu không chọn sẽ gây lỗiĐiền thông tin theo hướng dẫnLưu ý: Email và số điện thoại phải có thực, tránh trường hợp mất tài khoản sau nàyĐăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã dùngLưu ý: bạn cũng có thể dùng Số điện thoại và mật khẩu để đăng nhậpĐăng nhập vào sử dụng phần mềm quản lý công việcBạn có thể đăng nhập ngay bằng phần Dashboard tuy nhiên nếu muốn dùng tài khoản Pro (đầy đủ quyền) Hãy sử dụng nút mua ( Miễn phí)Hãy mua gói LGZ DIAMOND - Hiện tại đang miễn phí trọn đờiNhư vậy bạn đã tạo được một công ty hoàn chỉnh cho mình, Hãy thêm nhân viên và tiếp tục hoạt động miễn phí.Hotline:Hướng dẫn kỹ thuật: 0888889225Hướng dẫn chung: 0888889366