0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6522af1e2b3bd-thur---2023-10-08T203025.203.png

NỢ THUẾ HỘ KINH DOANH XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP GÌ

Nợ thuế là một trong những vấn đề quan trọng và nhức nhối đối với hộ kinh doanh và cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tại nước ta. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc quản lý và nộp đúng các khoản thuế trở thành một trách nhiệm quan trọng của mỗi người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít trường hợp xảy ra vi phạm liên quan đến nợ thuế, gây ảnh hưởng đến tài chính của hộ kinh doanh và cả ngân sách quốc gia. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những vấn đề liên quan đến nợ thuế hộ kinh doanh, cũng như các biện pháp và hậu quả liên quan đến việc không đảm bảo sự tuân thủ trong việc nộp thuế.

1. Thế nào là hộ kinh doanh?

Theo quy định của pháp luật tại nước ta, hộ kinh doanh được định nghĩa và quy định trong các văn bản luật và văn bản pháp quy liên quan. Điều khoản 1, Điều 79 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP mô tả chi tiết về hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh là một tổ chức được thành lập và đăng ký bởi một cá nhân hoặc một nhóm người trong hộ gia đình và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của họ. Trong trường hợp có nhiều thành viên trong hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, một thành viên được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh có thể là cá nhân đã đăng ký hộ kinh doanh hoặc là người được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh bởi các thành viên trong hộ gia đình.

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 cũng chứa nhiều quy định mới, bao gồm vấn đề về con dấu của doanh nghiệp và nội dung của giấy đăng ký kinh doanh.

Do đó, hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hoặc một nhóm người trong hộ gia đình, đều là công dân Việt Nam, đủ tuổi và có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của họ hoặc là một hộ gia đình. Hộ kinh doanh có quyền đăng ký kinh doanh với quy mô tối đa là mười người lao động và phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của họ.

Nếu một hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên, họ phải tuân thủ các quy định mới nhất của nhà nước và thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Loại thuế mà hộ kinh doanh cần phải nộp là gì?

Có ba loại thuế chính mà hộ kinh doanh phải nộp, đó là lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngoài ra, hộ gia đình còn phải nộp các loại thuế khác tùy thuộc vào loại mặt hàng kinh doanh mà họ đang tham gia.

Tuy nhiên, theo Điều 3 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi và bổ sung bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP), lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh được quy định như sau:

Miễn lệ phí môn bài trong các trường hợp sau đây:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất muối.

Hơn nữa, lệ phí môn bài cũng được miễn trong năm đầu tiên của hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với các trường hợp sau đây: 

  • a) Tổ chức mới được thành lập (được cấp mã số thuế mới và mã số doanh nghiệp mới). 
  • b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân tham gia sản xuất hoặc kinh doanh lần đầu tiên. 
  • c) Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, thì các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Tóm lại, những hộ gia đình có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng, không hoạt động kinh doanh hàng ngày, những hộ gia đình tham gia sản xuất muối, và những hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh lần đầu tiên, đều được miễn lệ phí môn bài theo quy định hiện hành.

3. Nợ thuế hộ kinh doanh xử lý bằng biện pháp gì?

Các cơ quan thuế sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với các hộ kinh doanh và cá nhân nợ thuế bằng cách ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông...

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dự thảo sửa đổi Luật quản lý thuế đã đề xuất một cách tiếp cận mới đối với việc thi hành quyết định hành chính thuế thông qua biện pháp cưỡng chế thuế.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết hiện tại, khi cưỡng chế nợ thuế từ cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương hoặc tiền công, các cơ quan thuế đối mặt với nhiều khó khăn. Không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế, khấu trừ một phần thu nhập lương hoặc công... Dẫn đến tình trạng nợ thuế của các hộ kinh doanh và cá nhân vẫn tồn tại.

Theo Bộ Tài chính, "Mặc dù số tiền nợ thuế không lớn, nhưng cần có các giải pháp xử lý để thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Các cơ quan thuế trực tiếp quản lý đã đề xuất biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân thông qua sự hợp tác với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn để cưỡng chế nợ thuế bằng cách ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông..., thông báo về nơi cư trú...".

Bộ Tài chính đề xuất rằng để đảm bảo tính pháp lý và tránh việc bị người nộp thuế khiếu kiện, cần sửa đổi và bổ sung Điều 74 của Luật quản lý thuế để tăng cường minh bạch và rõ ràng. Điều này đòi hỏi các cơ quan thuế phải có cơ sở pháp lý vững chắc để công khai thông tin về người nợ thuế.

Theo đó, thông tin về các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

4. Nợ thuế hộ kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định?

Khi doanh nghiệp của bạn có thu nhập chịu thuế, việc xử lý vi phạm sẽ liên quan đến việc xử phạt cho các vi phạm liên quan đến việc nộp tiền thuế và tiền phạt theo quy định tại Điều 42 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Theo quy định này, khi tổ chức hoặc cá nhân không đúng hạn nộp tiền thuế và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, họ sẽ phải chịu mức tiền phạt chậm nộp được tính theo tỷ lệ 0,05% trên số tiền phạt chậm nộp, và mức này được tính hàng ngày. Thời gian tính ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả các ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định, và tính từ ngày hết hạn nộp tiền phạt đến ngày trước ngày tổ chức hoặc cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không tính tiền phạt chậm nộp tiền phạt, bao gồm thời gian khi quyết định phạt tiền bị hoãn thi hành, thời gian trong quá trình xem xét và quyết định miễn tiền phạt, và số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp đã nộp tiền phạt một số lần trước đó.

Nếu tổ chức hoặc cá nhân không tự ý nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ có trách nhiệm thông báo và đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân đó để thực hiện việc nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

Do đó, theo quy định trên, trong trường hợp hộ kinh doanh cá thể nợ thuế, họ sẽ phải nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

Kết luận:

Nợ thuế hộ kinh doanh là một vấn đề cần phải được quản lý và giải quyết một cách nghiêm túc. Việc duy trì sự tuân thủ trong việc nộp thuế không chỉ đảm bảo tính pháp lý và tài chính ổn định của hộ kinh doanh mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế quốc gia. Các biện pháp cưỡng chế thuế có thể được áp dụng để đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn, song cũng cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ cơ quan thuế để giúp hộ kinh doanh hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Việc quản lý và giảm thiểu nợ thuế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và phát triển của các hoạt động kinh doanh và của toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Nguyễn Thị Ngọc Lan
196 ngày trước
NỢ THUẾ HỘ KINH DOANH XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP GÌ
Nợ thuế là một trong những vấn đề quan trọng và nhức nhối đối với hộ kinh doanh và cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tại nước ta. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc quản lý và nộp đúng các khoản thuế trở thành một trách nhiệm quan trọng của mỗi người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít trường hợp xảy ra vi phạm liên quan đến nợ thuế, gây ảnh hưởng đến tài chính của hộ kinh doanh và cả ngân sách quốc gia. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những vấn đề liên quan đến nợ thuế hộ kinh doanh, cũng như các biện pháp và hậu quả liên quan đến việc không đảm bảo sự tuân thủ trong việc nộp thuế.1. Thế nào là hộ kinh doanh?Theo quy định của pháp luật tại nước ta, hộ kinh doanh được định nghĩa và quy định trong các văn bản luật và văn bản pháp quy liên quan. Điều khoản 1, Điều 79 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP mô tả chi tiết về hộ kinh doanh như sau:Hộ kinh doanh là một tổ chức được thành lập và đăng ký bởi một cá nhân hoặc một nhóm người trong hộ gia đình và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của họ. Trong trường hợp có nhiều thành viên trong hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, một thành viên được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh có thể là cá nhân đã đăng ký hộ kinh doanh hoặc là người được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh bởi các thành viên trong hộ gia đình.Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 cũng chứa nhiều quy định mới, bao gồm vấn đề về con dấu của doanh nghiệp và nội dung của giấy đăng ký kinh doanh.Do đó, hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hoặc một nhóm người trong hộ gia đình, đều là công dân Việt Nam, đủ tuổi và có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của họ hoặc là một hộ gia đình. Hộ kinh doanh có quyền đăng ký kinh doanh với quy mô tối đa là mười người lao động và phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của họ.Nếu một hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên, họ phải tuân thủ các quy định mới nhất của nhà nước và thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.2. Loại thuế mà hộ kinh doanh cần phải nộp là gì?Có ba loại thuế chính mà hộ kinh doanh phải nộp, đó là lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngoài ra, hộ gia đình còn phải nộp các loại thuế khác tùy thuộc vào loại mặt hàng kinh doanh mà họ đang tham gia.Tuy nhiên, theo Điều 3 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi và bổ sung bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP), lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh được quy định như sau:Miễn lệ phí môn bài trong các trường hợp sau đây:Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng.Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất muối.Hơn nữa, lệ phí môn bài cũng được miễn trong năm đầu tiên của hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với các trường hợp sau đây: a) Tổ chức mới được thành lập (được cấp mã số thuế mới và mã số doanh nghiệp mới). b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân tham gia sản xuất hoặc kinh doanh lần đầu tiên. c) Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh, thì các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.Tóm lại, những hộ gia đình có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng, không hoạt động kinh doanh hàng ngày, những hộ gia đình tham gia sản xuất muối, và những hộ gia đình tham gia sản xuất hoặc kinh doanh lần đầu tiên, đều được miễn lệ phí môn bài theo quy định hiện hành.3. Nợ thuế hộ kinh doanh xử lý bằng biện pháp gì?Các cơ quan thuế sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với các hộ kinh doanh và cá nhân nợ thuế bằng cách ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông...Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dự thảo sửa đổi Luật quản lý thuế đã đề xuất một cách tiếp cận mới đối với việc thi hành quyết định hành chính thuế thông qua biện pháp cưỡng chế thuế.Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết hiện tại, khi cưỡng chế nợ thuế từ cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương hoặc tiền công, các cơ quan thuế đối mặt với nhiều khó khăn. Không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế, khấu trừ một phần thu nhập lương hoặc công... Dẫn đến tình trạng nợ thuế của các hộ kinh doanh và cá nhân vẫn tồn tại.Theo Bộ Tài chính, "Mặc dù số tiền nợ thuế không lớn, nhưng cần có các giải pháp xử lý để thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Các cơ quan thuế trực tiếp quản lý đã đề xuất biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân thông qua sự hợp tác với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn để cưỡng chế nợ thuế bằng cách ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông..., thông báo về nơi cư trú...".Bộ Tài chính đề xuất rằng để đảm bảo tính pháp lý và tránh việc bị người nộp thuế khiếu kiện, cần sửa đổi và bổ sung Điều 74 của Luật quản lý thuế để tăng cường minh bạch và rõ ràng. Điều này đòi hỏi các cơ quan thuế phải có cơ sở pháp lý vững chắc để công khai thông tin về người nợ thuế.Theo đó, thông tin về các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế.4. Nợ thuế hộ kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định?Khi doanh nghiệp của bạn có thu nhập chịu thuế, việc xử lý vi phạm sẽ liên quan đến việc xử phạt cho các vi phạm liên quan đến việc nộp tiền thuế và tiền phạt theo quy định tại Điều 42 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP.Theo quy định này, khi tổ chức hoặc cá nhân không đúng hạn nộp tiền thuế và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, họ sẽ phải chịu mức tiền phạt chậm nộp được tính theo tỷ lệ 0,05% trên số tiền phạt chậm nộp, và mức này được tính hàng ngày. Thời gian tính ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả các ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định, và tính từ ngày hết hạn nộp tiền phạt đến ngày trước ngày tổ chức hoặc cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.Tuy nhiên, có một số trường hợp không tính tiền phạt chậm nộp tiền phạt, bao gồm thời gian khi quyết định phạt tiền bị hoãn thi hành, thời gian trong quá trình xem xét và quyết định miễn tiền phạt, và số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp đã nộp tiền phạt một số lần trước đó.Nếu tổ chức hoặc cá nhân không tự ý nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ có trách nhiệm thông báo và đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân đó để thực hiện việc nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.Do đó, theo quy định trên, trong trường hợp hộ kinh doanh cá thể nợ thuế, họ sẽ phải nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.Kết luận:Nợ thuế hộ kinh doanh là một vấn đề cần phải được quản lý và giải quyết một cách nghiêm túc. Việc duy trì sự tuân thủ trong việc nộp thuế không chỉ đảm bảo tính pháp lý và tài chính ổn định của hộ kinh doanh mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế quốc gia. Các biện pháp cưỡng chế thuế có thể được áp dụng để đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn, song cũng cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ cơ quan thuế để giúp hộ kinh doanh hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Việc quản lý và giảm thiểu nợ thuế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và phát triển của các hoạt động kinh doanh và của toàn bộ nền kinh tế quốc gia.